Piano Cơ

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-51

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-51

  37.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3E

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3E

  45.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG2

  Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG2

  120.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Atlas A1
  -32%

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas A1

  17.000.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas A1

  17.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K20

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K20

  25.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K500 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K500 (Chính Hãng Full Box 100%)

  200.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX

  65.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX1

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX1

  64.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K48

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K48

  28.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2E

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2E

  40.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX3

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX3

  100.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1H
  -13%

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1H

  40.000.000 VND 46.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1H

  40.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Yamaha GC2 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Grand Yamaha GC2 (Chính Hãng Full Box 100%)

  540.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3F

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3F

  44.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Apollo A8
  HOT -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A8

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A8

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-31

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-31

  32.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113T (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113T (Chính Hãng Full Box 100%)

  87.990.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113CP (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113CP (Chính Hãng Full Box 100%)

  109.190.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Yamaha W106

  Đàn Piano Cơ Yamaha W106

  78.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Yamaha G1BK (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Grand Yamaha G1BK (Chính Hãng Full Box 100%)

  286.390.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3H
  HOT -14%

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3H

  47.000.000 VND 55.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3H

  47.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3 (Chính Hãng Full Box 100%)

  279.990.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K200 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K200 (Chính Hãng Full Box 100%)

  115.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K700 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K700 (Chính Hãng Full Box 100%)

  235.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JU109 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JU109 (Chính Hãng Full Box 100%)

  79.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2A

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2A

  57.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K600 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K600 (Chính Hãng Full Box 100%)

  207.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Apollo A6
  HOT

  Đàn Piano Cơ Apollo A6

  25.500.000 VND

  Đàn Piano Cơ Apollo A6

  25.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K300 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K300 (Chính Hãng Full Box 100%)

  160.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU3

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU3

  38.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai HA-35

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai HA-35

  38.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K35

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K35

  28.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1D

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1D

  28.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha YUS5 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha YUS5 (Chính Hãng Full Box 100%)

  379.990.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA100
  -32%

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA100

  17.000.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA100

  17.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Zen On UZ20
  -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Zen On UZ20

  25.000.000 VND 28.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Zen On UZ20

  25.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KS-3F

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KS-3F

  35.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA3D

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA3D

  22.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1F
  -3%

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1F

  38.500.000 VND 40.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1F

  38.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-61

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-61

  41.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1M

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1M

  50.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU1

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU1

  32.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Yamaha G3E

  Đàn Piano Grand Yamaha G3E

  170.000.000 VND 170.000.000 VND

  Đàn Piano Grand Yamaha G3E

  170.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Yamaha G5A

  Đàn Piano Grand Yamaha G5A

  285.000.000 VND 285.000.000 VND

  Đàn Piano Grand Yamaha G5A

  285.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2M

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2M

  46.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU2B

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU2B

  34.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Belton FU33
  -39%

  Đàn Piano Cơ Upright Belton FU33

  17.000.000 VND 28.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Belton FU33

  17.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2H

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2H

  48.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU5

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU5

  42.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K800 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K800 (Chính Hãng Full Box 100%)

  280.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1E
  -47%

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1E

  20.000.000 VND 38.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1E

  20.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K400 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K400 (Chính Hãng Full Box 100%)

  150.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Diapason 126MS
  -19%

  Đàn Piano Cơ Upright Diapason 126MS

  22.500.000 VND 28.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Diapason 126MS

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Piano Diapason No183

  Đàn Piano Grand Piano Diapason No183

  80.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Pruthner P2
  -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Pruthner P2

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Pruthner P2

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Yamaha G3A

  Đàn Piano Grand Yamaha G3A

  250.000.000 VND 250.000.000 VND

  Đàn Piano Grand Yamaha G3A

  250.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3G

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3G

  46.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1J (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1J (Chính Hãng Full Box 100%)

  128.790.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Yamaha U2C
  HOT

  Đàn Piano Cơ Yamaha U2C

  37.500.000 VND

  Đàn Piano Cơ Yamaha U2C

  37.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Yamaha MX202

  Đàn Piano Cơ Yamaha MX202

  74.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]

Piano cơ - Nét đẹp cổ điển và âm thanh lay động trái tim

1. Những thông tin về Piano cơ mà bạn nên biết?

1.1. Piano cơ là gì?

Đàn piano cơ hay còn được gọi là đại dương cầm đã xuất hiện từ rất lâu khoảng thế kỷ 16 và 17, là một nhạc cụ thuộc loại có phím. Piano cơ tạo ra âm thanh bằng cách bằng cách gõ vào các sợi dây thép bằng những chiếc búa bọc nỉ bật lên ngay tức thì để cho dây đàn piano tiếp tục ngân vang ở tần số cộng hưởng của nó. Những rung động này được truyền qua các cầu đến bảng cộng hưởng (soundboard), bộ phận khuếch đại chúng. Bộ khung của đàn piano cơ thông thường được làm bằng gỗ, trở nên dày hơn và nặng hơn và thanh chằng chéo giúp nó kiên cố hơn.

thiết kế âm thanh phòng đặt đàn piano cơ

2. Lịch sử hình thành đàn piano cơ?

2.1. Ra đời

 • Cây đàn piano cơ đầu tiên được phát minh bởi Bartolomeo Cristofori vào đầu thế kỷ 18, khoảng năm 1709.

 • Cristofori là một người thợ làm đàn harpsichord ở Ý, ông đã cải tiến harpsichord bằng cách thêm vào cơ chế búa gõ vào dây đàn.

 • Cây đàn piano đầu tiên được gọi là "pianoforte", có nghĩa là "mạnh - nhẹ", để phân biệt với harpsichord chỉ có thể chơi một âm lượng cố định.

2.2. Phát triển

 • Trong suốt thế kỷ 18, piano cơ dần dần được cải tiến về thiết kế và âm thanh.

 • Các nhà phát minh nổi tiếng bao gồm Gottfried Silbermann, Johann Andreas Stein và John Broadwood.

 • Piano cơ trở nên phổ biến rộng rãi ở châu Âu và được sử dụng bởi các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Haydn, Mozart và Beethoven.

2.3. Thế kỷ 19

 • Vào thế kỷ 19, piano cơ được sản xuất hàng loạt và trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều người.

 • Các nhà phát minh tiếp tục cải tiến piano cơ, bao gồm thêm vào bộ pedal sustain và action double escapement.

 • Piano cơ trở thành nhạc cụ phổ biến nhất trong các gia đình và được sử dụng để biểu diễn, sáng tác và giải trí.

2.4. Thế kỷ 20

 • Vào thế kỷ 20, piano cơ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ piano điện tử.
 • Tuy nhiên, piano cơ vẫn được yêu thích bởi những người chơi nhạc chuyên nghiệp và những người yêu thích âm thanh truyền thống.
 • Các nhà sản xuất piano cơ tiếp tục cải tiến thiết kế và chất lượng của piano cơ.

2.5. Ngày nay

 • Ngày nay, piano cơ vẫn là một nhạc cụ phổ biến và được sử dụng bởi các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và những người yêu thích âm nhạc trên khắp thế giới.

 • Piano cơ được coi là một nhạc cụ cổ điển và biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp.

2.6. Một số mốc thời gian quan trọng trong lịch sử đàn piano cơ

 • 1709: Bartolomeo Cristofori phát minh ra piano cơ đầu tiên.

 • 1726: Gottfried Silbermann cải tiến piano cơ với âm thanh mạnh mẽ hơn.

 • 1777: Johann Andreas Stein phát minh ra bộ pedal sustain.

 • 1821: John Broadwood phát minh ra action double escapement.

 • 1880: Steinway & Sons sản xuất ra cây đàn piano grand đầu tiên.

 • 1900: Piano cơ trở thành nhạc cụ phổ biến nhất trong các gia đình.

 • 1970: Yamaha phát minh ra piano điện tử đầu tiên.

 • 2000: Piano cơ vẫn được yêu thích bởi những người chơi nhạc chuyên nghiệp và những người yêu thích âm thanh truyền thống.

Lịch sử đàn piano cơ là một câu chuyện hấp dẫn về sự sáng tạo, cải tiến và đam mê âm nhạc. Piano cơ là một nhạc cụ tuyệt vời với âm thanh du dương, réo rắt, mang đến cho người chơi những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời nhất.

3. Các loại đàn piano cơ phổ biến

Đàn piano cơ có 2 loại chính là Piano upright và Piano grand, thường được gọi với cái tên quen thuộc là piano đứng và piano nằm. Đàn piano đứng được sử dụng phổ biến hơn piano nằm bởi giá thành phù hợp hơn đàn piano nằm và có thiết kế nhỏ gọn linh hoạt hơn dễ di chuyển và sắp xếp. 

Piano grand thường nổi tiếng với âm thanh đỉnh cao, âm sắc tròn, bàn phím nặng cùng một thiết kế sang trọng, đi kèm với đó là giá thành khá cao. Tuy nhiên nhiều người chơi vẫn mạnh tay chi tiền để có thể sở hữu chiếc đàn này. Grand piano phù hợp cho việc biểu diễn xuất hiện nhiều trên những sân khấu.

3.1. Grand piano

 

Grand piano là loại đàn piano cơ có kích thước lớn, với hình dáng dài, thấp và rộng. Có một số cây đàn grand piano có thể có độ dài lên đến 3 mét. Đây là lý do vì sao grand piano được xem là một tác phẩm nghệ thuật về mặt thiết kế, thường được đặt trong các phòng có không gian rộng rãi và được trang trí sang trọng như các nhà hát hay trong các dàn nhạc giao hưởng.

Âm thanh của grand piano rất tự nhiên, mạnh mẽ và sống động. Chúng được phát ra từ dưới bàn phím và phát ra qua một bộ phận gọi là soundboard. Đây là lý do vì sao âm thanh của grand piano có sức lan tỏa rộng hơn so với các loại đàn piano khác.

Grand piano được biết với nhiều tên gọi khác nhau: đàn piano 3 chân, đàn piano lớn, đàn piano nằm, đàn piano cánh bướm.

* Kích thước 

Piano grand có nhiều kích thước khác nhau, bao gồm:

Petite Grand: Đây là dòng đàn Grand có kích thước nhỏ nhất chỉ khoảng 134 - 147cm

Baby Grand: Kích thước của dòng Baby Grand sẽ nhỉnh hơn so với Petite Grand với kích thước khoảng 167cm

Medium Grand: Kích thước khoảng 170cm.

- Parlor Grand: Đối với dòng đàn này sẽ có kích thước từ 175 - 186cm

Semconcert Grand: Với dòng đàn này sẽ có kích thước từ 188 - 213cm

Concert Grand: Đây là dòng đàn có kích thước lớn nhất của đàn grand với kích thước khoảng 274cm.

Do đó, kích thước của đàn piano Grand khá lớn và âm thanh cũng tốt hơn nên giá thành của đàn grand sẽ cao hơn với các dòng đàn khác.

Những thương hiệu piano lớn grand :

 • Đàn piano thương hiệu Đức: Piano Steinway & Sons (Piano Essex; Piano Boston)

 • Đàn piano thương hiệu Nhật Bản: Piano Kawai, piano Yamaha

 • Đàn piano thương hiệu Hàn Quốc: Samick

 • Đàn piano thương hiệu Mỹ: Kohler & Campbell

3.2. Upright piano

Đàn piano upright tức là đàn piano đứng, kiểu dáng của nó giống hình hộp chữ nhật. phong cách đàn piano upright khá gọn gàng, đơn giản nên phù hợp với mô hình phục vụ giáo dục và giải trí, thích hợp đặt trong nhiều không gian từ lớn tới nhỏ, từ lớp học đến phòng trà, phòng thu, nhà hàng hay phòng khách gia đình…

*Kích thước

Kích thước trung bình của đàn Piano Upright có chiều rộng khoảng 147cm, chiều cao khoảng 90 – 152 cm. Kích thước của dòng đàn Piano cũng được chia làm 4 loại dưới đây.

Piano Spinet: Loại đàn có chiều cao thấp nhất chỉ 91 – 96cm

Piano Console: Loại đàn có kích thước nhỉnh hơn 1 chút với chiều cao 101 – 109cm

Piano Studio: Loại đàn có chiều cao từ 114 – 121cm cho Soundboard lớn và dây đàn đúng chuẩn

Piano Professional: Loại đàn có kích thước cao nhất với chiều cao từ 127 – 152cm

Những thương hiệu đàn piano upright:

 • Đàn piano thương hiệu Đức: Piano Steinway & Sons (Piano Essex; Piano Boston…)

 • Đàn piano thương hiệu Nhật Bản: Piano Kawai, piano Yamaha

 • Đàn piano thương hiệu Hàn Quốc: Samick

 • Đàn piano thương hiệu Mỹ: Kohler & Campbell

4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đàn piano cơ 

4.1 Cấu tạo

Đàn piano cơ bao gồm 3 bộ phận chính:

a) Bàn phím
 • Nơi người chơi đặt tay để chơi đàn.

 • Có 88 phím, bao gồm 52 phím trắng và 36 phím đen.

 • Mỗi phím được kết nối với một bộ phận cơ học gọi là "action".

b) Bộ máy (action)
 • Là bộ phận cơ học bên trong piano, có chức năng truyền tải chuyển động từ ngón tay người chơi đến búa đàn.

 • Bao gồm nhiều bộ phận nhỏ như: phím, búa đàn, trục, lò xo, búa gõ,...

 • Hoạt động dựa trên nguyên lý đòn bẩy.

c) Thùng đàn
 • Là bộ phận bao ngoài piano, có chức năng khuếch đại âm thanh.

 • Được làm từ gỗ, có nhiều kích thước và kiểu dáng khác nhau.

 • Bao gồm các bộ phận như: soundboard, ngựa đàn, khung đàn,...

4.2. Nguyên lý hoạt động

Đàn piano cơ hoạt động dựa vào rung dây để tạo ra âm thanh. Điều này có thể hiểu là khi tay người sử dụng tác động một lực vào phím đàn thì phần cuối của đòn bẩy sẽ đẩy trục đứng lên khiến đầu búa gõ vào dây đàn. Cùng thời điểm đó, phím chặn âm sẽ được nâng lên khỏi dây đàn để dây rung tạo nên âm thanh.

Theo sơ đồ trên, cơ chế hoạt động của đàn piano cơ:

 • Mỗi phím đàn piano (1) là một đòn bẩy và điểm tựa là ở trục thăng bằng (2). Khi tay tác động lực vào phím đàn, phần cuối của đòn bẩy sẽ đẩy trục đứng (3) lên đẩy khớp nối (4) một đầu sẽ được giữ chặt. Phần còn lại là đầu tự do của khớp nối sẽ kéo theo chi tiết chữ L (đòn bẩy thoát (5) và đòn bẩy lặp (9)).

 • Đòn bẩy thoát (5) đẩy con lăn (6), một cuộn nỉ được gắn vào cán búa (7) sẽ đẩy búa lên cao. Đòn bẩy thoát sẽ dừng lại khi phần đuôi nhô ra chạm vào nút chỉnh (8). Đầu búa sẽ rời khỏi đòn bẩy thoát, gõ vào dây đàn.

 • Đòn bẩy lặp (9) cũng được nâng lên nhưng đến lúc đòn bẩy thoát vượt qua nó và chạm vào chiếc ốc rơi (10). Đòn bẩy lặp giữ nguyên vị trí đến khi phím đàn được thả ra.

 • Sau đó, búa đàn rơi ½ quãng đường về vị trí cũ và bị con lăn chặn lại, chạm vào đòn bẩy đang ở vị trí nâng lên cao. Vì vậy, đòn bẩy thoát có thể trượt phía dưới cán búa đang được nâng lên ½ vị trí cũ. Cùng lúc đó, búa kiểm tra (11) ngăn đầu búa gõ lại vào dây đàn.

 • Nếu phím đàn được thả ra một phần, búa gõ sẽ thoát khỏi búa kiểm tra trong khi đòn bẩy vẫn còn ở vị trí nâng lên. Nếu người chơi đàn ấn phím này xuống đòn bẩy lần nữa sẽ đẩy con lăn, làm đầu bú nâng lên gõ vào dây đàn.

 • Trong lúc này, phần đuôi phím đàn đẩy phím chặn tiếng (12) lên trên và nâng nó khỏi dây đàn. Khi phím đàn được thả lỏng, một phần phím chặn sẽ rơi ngược lại lên dây đàn và làm tắt tiếng đàn.

 • Khi phím đàn được thả hoàn toàn, toàn cơ cấu hoạt động trở về vị trí ban đầu do trọng lực. Vì mọi bộ phận của Grand Piano nằm ngang trên phím đàn. Còn với Upright Piano thì không dựa vào trọng lực để mọi thứ trở về vị trí ban đầu vì bộ cơ của đàn xếp gần vuông góc. Vì vậy, ở Upright Piano cần có những dải băng nhỏ để kéo các bộ phận của bộ cơ về vị trí ban đầu.’

5. Top thương hiệu Piano cơ tốt nhất

Trên thị trường Việt Nam có rất nhiều thương hiệu đàn piano nổi tiếng khác nhau từ bình dân đến cao cấp để phục vụ nhu cầu người chơi. Dưới đây là một vài thương hiệu cho bạn.

5.1. Thương hiệu Kawai

Thương hiệu đến từ Nhật Bản. Lựa chọn tốt dành cho người mới bắt đầu và cả người chơi chuyên nghiệp

Kawai được thành lập vào năm 1927 bởi Koichi Kawai, người từng là học trò của Torakusu Yamaha, tại Hamamatsu, Nhật Bản. Kể từ khi ra đời, Kawai đã trở thành một trong những nhà sản xuất đàn piano hàng đầu thế giới. Thương hiệu đàn piano Kawai có một nền tảng vững chắc và lịch sử phong phú trong ngành sản xuất đàn piano.

Dòng đàn grand piano Shigeru Kawai, được làm thủ công bởi những nghệ nhân lành nghề. Kawai có chất lượng và uy tín đủ để cạnh tranh với các nhà sản xuất đàn piano khác như Bosendorfer, Steinway, Yamaha, đặc biệt là trong việc thu hút sự chú ý của các nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, các hội trường concert và các học viện âm nhạc.

Điểm đặc biệt của đàn piano cơ Kawai là sử dụng vật liệu composite tiên tiến thay thế cho gỗ trong bộ máy đàn. Điều này đã đạt đến đỉnh cao với hệ thống hành động Millennium III ABS Carbon, với khả năng tăng cường sức mạnh và giảm trọng lượng, làm cho cơ cấu hành động của đàn nhanh hơn và nhạy bén hơn.

Thương hiệu Kawai cung cấp nhiều dòng đàn grand và upright. Đáng chú ý trong số đó là đàn grand concert cỡ lớn Shigeru Kawai SK-EX 9 feet, được coi là sản phẩm hàng đầu, và đàn upright chuyên nghiệp Kawai K-800, rất được đánh giá cao. Ngoài ra, còn có đàn piano hybrid Novus NV5, kết hợp hành động bàn phím của đàn piano acoustic với nguồn âm thanh và hệ thống loa của piano điện.

5.2. Thương hiệu Yamaha

Nếu hỏi một người bất kỳ về nhà sản xuất đàn piano đầu tiên họ nghĩ đến, khả năng cao Yamaha sẽ là cái tên xuất hiện nhiều nhất. Đàn piano cơ Yamaha đã trở thành biểu tượng của sự xuất sắc trong hơn một thế kỷ, kể từ khi hãng sản xuất mẫu upright piano đầu tiên vào năm 1900 và đến năm 1991 đã sản xuất được tới 5.000.000 triệu nhạc cụ.

Sau đó, Yamaha tiếp tục thành công và mẫu đàn grand concert Yamaha CFX đã trở thành “huyền thoại”. Cây đàn này trở thành sự lựa chọn ưu tiên cho những sự kiện âm nhạc quan trọng và được các nghệ sĩ danh tiếng trên thế giới tin tưởng.

Sự thành công của Yamaha không chỉ trên sân khấu hòa nhạc mà còn trong thị trường đàn piano đứng và piano gia đình. Công ty Nhật Bản này cũng nổi tiếng với các mẫu đàn piano upright giá cả phải chăng, trong đó mẫu Yamaha U-series là một ví dụ, đã dẫn đầu danh sách bán chạy nhất trong các gia đình và cơ sở giáo dục trong nhiều năm. Bí quyết công nghệ của Yamaha cũng đã đưa hãng đi đầu trong thiết kế đàn piano cơ hiện đại với các sản phẩm như đàn piano hybrid, đàn piano silent.

Đặc trưng đàn piano cơ Yamaha là âm sắc ấm áp, rõ ràng, giúp những cây đàn này trở thành nhạc cụ đa năng xuất sắc, phù hợp với mọi thể loại âm nhạc và mọi cấp độ người chơi.

5.3.  Thương hiệu Steinway & Sons

Steinway & Sons được sáng lập tại Manhattan vào năm 1853 bởi Heinrich Steinweg, một người thợ làm đàn đến từ Đức. Steinway sở hữu một lịch sử lâu dài và được biết đến với danh tiếng về việc sản xuất một số cây đàn grand concert tốt nhất trên thế giới.

Ngay từ khi mới thành lập, Steinway đã nhanh chóng thành công, nhờ vào tiêu chuẩn chất lượng cao và quy trình sản xuất đổi mới. Steinway đã chính đáng đạt được danh tiếng về sự xuất sắc ở phân khúc cao cấp mà vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Âm thanh của đàn Steinway đặc biệt được ưa chuộng trong thể loại nhạc cổ điển. Chính Franz Liszt, một trong những nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano vĩ đại nhất mọi thời đại, đã đánh giá cao Steinway vào năm 1883, mô tả cây đàn grand mới của Steinway là: “the new Steinway grand is a glorious masterpiece in power, sonority, singing quality, and perfect harmonic effects” Tạm dịch là: “một kiệt tác rực rỡ về sức mạnh, âm vang, chất lượng âm sắc và hiệu ứng hòa âm hoàn hảo”.

Thương hiệu piano cơ Steinway & Sons có 2 cơ sở sản xuất: Nhà máy ở Queens, New York, cung cấp đàn cho Bắc và Nam Mỹ, trong khi đó, nhà máy ở Hamburg, Đức, phục vụ cho phần còn lại của thế giới.

Ngoài dòng đàn piano chính thức của Steinway, công ty còn sở hữu thêm hai thương hiệu con là Boston và Essex. Thơng hiệu đàn piano Boston được sản xuất tại Nhật Bản bởi Kawai, trong khi đàn piano Essex được sản xuất tại Trung Quốc bởi Pearl River.

5.4. Thương hiệu C. Bechstein

Năm 1853 tại Berlin, Carl Bechstein đã thành lập xưởng đàn piano đầu tiên của mình. Thương hiệu C.Bechstein sau đó đã được các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Liszt, Grieg, Scriabin và Debussy đánh giá cao trong nửa cuối của thế kỷ 19, và đến năm 1914 đã trở thành nhà sản xuất đàn piano cao cấp lớn nhất của Đức.

Bechstein hiện tại có nhà máy ở Cộng hòa Séc, nơi họ cùng sản xuất thương hiệu W. Hoffmann, một loại đàn giá rẻ hơn. Ngoài ra, Bechstein còn có một thương hiệu khác dành cho người mới bắt đầu, tên là Zimmermann, được làm ở Trung Quốc.

Đàn piano C. Bechstein được biết đến với sự chú trọng tỉ mỉ đến từng chi tiết, cấu trúc hoàn hảo và việc sử dụng vật liệu cao cấp, được đánh giá cao vì âm sắc đặc biệt, âm thanh ấm và vang, cùng với khả năng điều khiển âm vực lớn nhưng vẫn rất tinh tế. Một ví dụ nổi bật là đàn C.Bechstein Concert 8, được coi là cây đàn upright piano tốt nhất thế giới.

5.5. Thương hiệu Diapason

Diapason là thương hiệu con của Kawai - 1 trong những nhà sản xuất piano lớn nhất thế giới. Đàn được sản xuất theo phong cách của châu Âu, một số mẫu có khắc con dấu OHHASHI DESIGN trên khung sắt - cho thấy chúng được thiết kế bởi nghệ nhân Bangan Ohhashi lừng danh trong giới chế tác piano Nhật Bản. Bộ cơ đàn được sản xuất bới Renner - công ty độc lập lớn nhất thế giới chuyên cung cấp linh kiện cho các thương hiệu piano lớn nhỏ tại 80 quốc ga.

Piano Diapason được chế tác dành cho những nhạc công chuyên nghệp và được sử dụng rộng rãi trong việc đào tạo những học viên ưu tú với quyết tâm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Âm thanh đàn Diapason có khá nhiều điểm tương đồng với đàn Kawai với đặc trưng là sự trong sáng và tinh tế. Bảng cộng hưởng của đàn được làm từ gỗ vân sam Sitka được tuyển lựa kĩ càng. Dây đàn, ngựa đàn, phím đàn cũng như các chốt giữ dây đều được chế tác hết sức cẩn thận, tỉ mỉ. Sự tinh xảo và độ đồng đều đáng kinh ngạc của chúng có thể quan sát bằng mắt thường.

Được lắp ghép dưới bàn tay và khối óc sáng tạo của những người thợ thủ công Nhật Bản theo công nghệ của Piano Kawai với chất liệu tốt nhất cùng công nghệ tiên tiến để mang lại cho quý khách hàng những cây đàn với chất lượng tốt nhất. 

Đàn Piano DIAPASON  được làm bằng gỗ nguyên khối chắc chắn mang phong cách cổ điển phù hợp với mọi thiết kế nội thất hiện đại, tôn lên sự trang trọng cho mọi không gian. Đàn Piano DIAPASON là thương hiệu piano giá rẻ tuy nhiên cây đàn DIAPASON  này lại sở hữu một chất âm thanh bay bổng cùng những phím đàn thanh thoát, chắc chắn với thiết kế tinh tế,  Piano DIAPASON làm cho người chơi thực sự cảm nhận được nhiều điều thú vị.

6. Ưu Điểm Của Dòng Đàn Piano Cơ

Dòng đàn piano cơ luôn là một loại nhạc cụ được ưa chuộng trên toàn thế giới, không chỉ có âm thanh hay đặc trưng mà ít loại nhạc cụ nào có thể so sánh được mà piano cơ còn như một món đồ trang trí sang trọng cho căn phòng của bạn. Chúng ta hay cũng xem những ưu điểm nổi trội của loại nhạc cụ này nhé:

 •  Được chế tác thủ công bởi các nghệ nhân với chất liệu là những loại gỗ tốt có tuổi đời lâu bền với thời gian.

 •  Thiết kế sang trọng ,thanh lịch.

 •  Âm thanh của dòng đàn piano cơ luôn đặc trưng nhất do sự kết hợp của búa gõ và dây đàn, tạo cho người nghe một cảm giác thoải mái nhưng không kém phần sang trọng.

 •  Độ nặng bàn phím tốt, người chơi có thể hoàn toàn cảm nhận được độ nảy của bàn phím hơn nữa piano cơ rất đơn giản không có các phím điều khiển phức tạp.

7. Chọn mua một chiếc đàn piano cơ chúng ta cần lưu ý những gì?

Piano cơ không đơn giản như những loại nhạc cụ khác, nên khi chọn mua một chiếc piano cơ chúng ta cần lưu ý một số điều sau đây để có thể chọn mua được một chiếc piano cơ phù hợp nhất với bạn.

 • Kích thước : Piano cơ là một loại nhạc cụ cỡ lớn nên khi chọn mua các bạn hãy xem diện tích căn phòng của chúng ta để có chọn mua một chiếc piano cơ phù hợp nhất. Nếu căn phòng diện tích lớn bạn hoàn toàn có thể chọn mua các mẫu Grand Piano , còn nếu căn phòng có diện tích khiêm tốn hơn thì chúng ta hãy tìm các mẫu  Upright Piano.

 • Giá Thành : Các mẫu piano cơ thường có giá thành khá cao , nên hãy tuỳ vào điều kiện kinh tế của các bạn hãy cân nhắc giữa việc chọn mua một cây đàn piano mới hay một cây đàn piano đã qua sử dụng nhé ( các mẫu piano cơ đã qua sử dụng sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều chi phí đó.)

 • Chất Lượng : Cuối cùng các bạn hãy để ý đến chất lượng của cây đàn, hãy nhìn tổng quan và đánh giá ngoại hình của cây đàn đầu tiên. Tiếp đến hãy xem các phần bên trong của cây đàn như dây đàn và khung đàn (hãy để ý xem phần dây đàn có bị han gỉ không, khung đàn có bị mối mọt không...) và hãy thử qua các phím bấm có độ nảy, độ ngân của tiếng có đồng đều hay không nhé.

8 Mua đàn piano cơ ở đâu giá thành tốt, uy tín chất lượng ?

TYGY Music tự hào là nhà phân phối các dòng piano cơ nổi tiếng chất lượng tốt tại Việt Nam. Các mẫu đàn piano cơ khi được bán ra bởi TYGY sẽ luôn được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng,đi cùng đó là chế độ hậu mãi sau bán và chế độ bảo trì theo đàn sẽ giúp quý khách yên tâm sử dụng lâu dài. Nếu các bạn đang quan tâm đến các mẫu đàn piano cơ thì hãy liên hệ ngay TYGY để được tư vấn và hỗ trợ nhé. 

* ĐỊA CHỈ SHOWROOM :

1. Showroom Đàn Piano Hà Nội : Số 1 Ngõ 2 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Showroom Đàn Piano Hải Phòng : 298 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

3. Showroom Đàn Piano TP.HCM : 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Tân Bình, TP.HCM

Xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh