Piano Điện Kawai

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Piano Điện Kawai CA-17R

  Đàn Piano Điện Kawai CA-17R

  21.300.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA12R
  HOT

  Đàn Piano Điện Kawai CA12R

  15.500.000 VND

  Đàn Piano Điện Kawai CA12R

  15.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA-71C

  Đàn Piano Điện Kawai CA-71C

  15.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA-13

  Đàn Piano Điện Kawai CA-13

  16.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CN-29
  HOT

  Đàn Piano Điện Kawai CN-29

  21.500.000 VND

  Đàn Piano Điện Kawai CN-29

  21.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai KDP-80

  Đàn Piano Điện Kawai KDP-80

  16.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA-63

  Đàn Piano Điện Kawai CA-63

  18.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW970

  Đàn Piano Điện Kawai PW970

  11.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai ES1

  Đàn Piano Điện Kawai ES1

  6.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA-17
  HOT

  Đàn Piano Điện Kawai CA-17

  18.000.000 VND

  Đàn Piano Điện Kawai CA-17

  18.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW-160

  Đàn Piano Điện Kawai PW-160

  5.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW-350

  Đàn Piano Điện Kawai PW-350

  6.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CN-27

  Đàn Piano Điện Kawai CN-27

  18.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA-48

  Đàn Piano Điện Kawai CA-48

  26.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW600

  Đàn Piano Điện Kawai PW600

  7.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CN-21

  Đàn Piano Điện Kawai CN-21

  12.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai L5

  Đàn Piano Điện Kawai L5

  10.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW9C

  Đàn Piano Điện Kawai PW9C

  14.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CN-28

  Đàn Piano Điện Kawai CN-28

  12.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CN-340

  Đàn Piano Điện Kawai CN-340

  17.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CN-33

  Đàn Piano Điện Kawai CN-33

  16.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW-810

  Đàn Piano Điện Kawai PW-810

  9.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW-149

  Đàn Piano Điện Kawai PW-149

  5.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA-4900GP

  Đàn Piano Điện Kawai CA-4900GP

  27.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA-95

  Đàn Piano Điện Kawai CA-95

  28.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai 300C

  Đàn Piano Điện Kawai 300C

  6.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW-2500

  Đàn Piano Điện Kawai PW-2500

  5.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CN23R

  Đàn Piano Điện Kawai CN23R

  14.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai L51

  Đàn Piano Điện Kawai L51

  11.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA-15

  Đàn Piano Điện Kawai CA-15

  17.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PC-330

  Đàn Piano Điện Kawai PC-330

  8.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW-820

  Đàn Piano Điện Kawai PW-820

  8.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PD-210

  Đàn Piano Điện Kawai PD-210

  5.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai ES7

  Đàn Piano Điện Kawai ES7

  12.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CN-24

  Đàn Piano Điện Kawai CN-24

  14.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW-250

  Đàn Piano Điện Kawai PW-250

  5.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PN 75

  Đàn Piano Điện Kawai PN 75

  7.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA-9800GP

  Đàn Piano Điện Kawai CA-9800GP

  34.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CN-29R

  Đàn Piano Điện Kawai CN-29R

  18.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW330

  Đàn Piano Điện Kawai PW330

  7.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CN-23
  HOT

  Đàn Piano Điện Kawai CN-23

  13.500.000 VND

  Đàn Piano Điện Kawai CN-23

  13.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA-78

  Đàn Piano Điện Kawai CA-78

  37.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW400

  Đàn Piano Điện Kawai PW400

  6.900.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW-950

  Đàn Piano Điện Kawai PW-950

  12.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai PW-260MR

  Đàn Piano Điện Kawai PW-260MR

  6.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Kawai CA-18

  Đàn Piano Điện Kawai CA-18

  16.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]

Tổng quan về thương hiệu đàn piano điện Kawai

 • Kawai là một trong những thương hiệu đàn piano điện hàng đầu thế giới, được thành lập vào năm 1927 tại Nhật Bản. Kawai nổi tiếng với chất lượng âm thanh tuyệt vời, bàn phím nhạy cảm với lực và độ bền lâu dài.

1.Lịch sử ra đời :

 • Kawai được thành lập vào năm 1927 tại Hamamatsu, Nhật Bản bởi Koichi Kawai. Ban đầu, công ty tập trung vào việc sản xuất pianos cơ truyền thống. Với tâm huyết và tinh thần sáng tạo, Kawai nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu piano hàng đầu tại Nhật Bản.
 • Vào những năm 1950, Kawai mở rộng sự hiện diện của mình sang thị trường piano điện. Họ tạo ra các mẫu đàn piano điện đầu tiên với công nghệ và âm thanh tiên tiến. Đàn piano điện Kawai nhanh chóng được công nhận vì chất lượng âm thanh và cảm giác chơi nhạc tương tự piano cơ, thu hút sự quan tâm của nghệ sĩ và người chơi piano trên toàn thế giới.
 • Qua nhiều năm, Kawai không ngừng đổi mới và phát triển. Họ tạo ra nhiều dòng sản phẩm piano điện đa dạng, từ những mẫu piano điện cơ bản cho đến những mẫu piano điện cao cấp với công nghệ và tính năng nâng cao. Kawai luôn tập trung vào việc cung cấp âm thanh tốt nhất và trải nghiệm chơi nhạc đáng tin cậy cho người chơi.
 • Với hơn 90 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp đàn piano, Kawai đã xây dựng được uy tín và sự công nhận toàn cầu. Sản phẩm của họ được sử dụng bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và được đánh giá cao về chất lượng âm thanh và thiết kế. Thương hiệu Kawai tiếp tục tiên phong trong việc đưa ra các công nghệ tiên tiến và cải tiến trong lĩnh vực đàn piano điện để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người chơi piano.

2.Các sản phẩm phổ biến của piano điện Kawai :

 • Dòng KDP: Dòng KDP là dòng đàn piano điện upright của Kawai, phù hợp cho người mới bắt đầu và người chơi ở trình độ trung cấp. Các mẫu đàn trong dòng KDP thường có chất lượng âm thanh và bàn phím tốt, đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí của người chơi. Một số mẫu đàn piano điện Kawai dòng KDP phổ biến bao gồm: KDP-120, KDP-220, KDP-320, KDP-90.
 • Dòng ES: Dòng ES là dòng đàn piano điện grand của Kawai, phù hợp cho người chơi ở trình độ trung cấp và cao cấp. Các mẫu đàn trong dòng ES thường được trang bị bàn phím nhạy cảm với lực, nhiều tính năng học tập và sáng tạo, và chất lượng âm thanh tuyệt vời. Một số mẫu đàn piano điện Kawai dòng ES phổ biến bao gồm: ES-110, ES-100, ES-8, ES-6.
 • Dòng CA: Dòng CA là dòng đàn piano điện hybrid của Kawai, kết hợp giữa âm thanh đàn piano acoustic và các tính năng của đàn piano điện. Các mẫu đàn trong dòng CA thường được trang bị bàn phím nhạy cảm với lực, nhiều tính năng học tập và sáng tạo, và chất lượng âm thanh tuyệt vời. Một số mẫu đàn piano điện Kawai dòng CA phổ biến bao gồm: CA99, CA79, CA67, CA47.

3.Thiết kế của đàn piano điện:

 • Kawai là một trong những thương hiệu đàn piano điện hàng đầu thế giới, nổi tiếng với thiết kế sang trọng và hiện đại. Đàn piano điện Kawai được thiết kế để phù hợp với mọi không gian và phong cách nội thất.
 • Các mẫu đàn piano điện Kawai có thiết kế tổng thể khá giống nhau, với các đường nét thanh lịch và tinh tế. Mặt trước của đàn thường được làm bằng gỗ tự nhiên hoặc vật liệu tổng hợp cao cấp, mang lại vẻ sang trọng và đẳng cấp. Các cạnh của đàn được bo tròn mềm mại, tạo cảm giác thoải mái khi chơi.
 • Bàn phím của đàn piano điện Kawai được thiết kế để mang lại cảm giác chơi tự nhiên và chân thực. Các phím được làm bằng gỗ hoặc nhựa cao cấp, có độ nặng và độ nhạy cao, giúp người chơi biểu đạt cảm xúc của mình qua âm nhạc.
 • Các mẫu đàn piano điện Kawai có nhiều kích thước và kiểu dáng khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu và không gian sử dụng. Các mẫu đàn piano điện upright có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với những không gian nhỏ. Các mẫu đàn piano điện grand có kích thước lớn hơn, phù hợp với những không gian rộng rãi.

4.Chất lượng âm thanh thì sao :

-Kawai nổi tiếng với chất lượng âm thanh tuyệt vời :

 • Động cơ âm thanh: Kawai sử dụng nhiều động cơ âm thanh khác nhau cho các dòng đàn piano điện của mình. Các động cơ âm thanh này được thiết kế để tái tạo âm thanh của đàn piano acoustic một cách chân thực và sống động.
 • Bàn phím: Bàn phím của đàn piano điện Kawai được thiết kế để mang lại cảm giác chơi tự nhiên và chân thực. Các phím được làm bằng gỗ hoặc nhựa cao cấp, có độ nặng và độ nhạy cao, giúp người chơi biểu đạt cảm xúc của mình qua âm nhạc.
 • Hệ thống loa: Hệ thống loa của đàn piano điện Kawai được thiết kế để mang lại âm thanh chất lượng cao và đầy đặn.
 • Chân thực và sống động: Đàn piano điện Kawai được thiết kế để tái tạo âm thanh của đàn piano acoustic một cách chân thực và sống động. Âm thanh của đàn piano điện Kawai rất rõ ràng, cân bằng và đầy đặn, mang lại trải nghiệm chơi piano tuyệt vời.
 • Đa dạng: Đàn piano điện Kawai cung cấp nhiều loại âm thanh khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của người chơi.
 • Chất lượng cao: Đàn piano điện Kawai được trang bị các công nghệ âm thanh tiên tiến, mang lại chất lượng âm thanh cao cấp.

5.Tính năng  :

-Đàn piano điện Kawai có nhiều tính năng khác nhau, tùy thuộc vào dòng sản phẩm và mức giá. Tuy nhiên, nhìn chung, đàn piano điện Kawai đều được trang bị các tính năng cơ bản sau:

-Âm thanh: Đàn piano điện Kawai sử dụng nhiều động cơ âm thanh khác nhau, bao gồm:

 • SK-EX Multi-Channel 88-key Rendering: Động cơ âm thanh này tái tạo âm thanh của đàn piano grand concert SK-EX của Kawai với độ chi tiết chưa từng có.
 • Responsive Hammer Compact III: Động cơ âm thanh này mang lại cảm giác chơi tự nhiên và nhạy bén giống như đàn piano acoustic.

-Bàn phím: Đàn piano điện Kawai sử dụng nhiều loại bàn phím khác nhau, bao gồm:

 • Grand Feel III: Bàn phím này sử dụng phím gỗ đích thực mang lại cảm giác chơi tự nhiên và nhạy bén.
 • Responsive Hammer Compact III: Bàn phím này sử dụng phím nhựa cao cấp mang lại cảm giác chơi tự nhiên và nhạy bén.

-Hệ thống loa: Đàn piano điện Kawai sử dụng hệ thống loa chất lượng cao mang lại âm thanh chất lượng cao và đầy đặn.

 • Các hiệu ứng âm thanh: Đàn piano điện Kawai cung cấp nhiều hiệu ứng âm thanh khác nhau, giúp người chơi sáng tạo âm nhạc theo phong cách của riêng mình.
 • Các tính năng kết nối: Đàn piano điện Kawai có thể kết nối với máy tính hoặc thiết bị di động để chơi nhạc hoặc học tập.
 • Các tính năng học tập: Đàn piano điện Kawai cung cấp các tính năng học tập giúp người chơi học piano hiệu quả hơn.
 • Âm thanh chân thực và sống động: Đàn piano điện Kawai được thiết kế để tái tạo âm thanh của đàn piano acoustic một cách chân thực và sống động. Âm thanh của đàn piano điện Kawai rất rõ ràng, cân bằng và đầy đặn, mang lại trải nghiệm chơi piano tuyệt vời.
 • Bàn phím nhạy cảm với lực: Bàn phím của đàn piano điện Kawai được thiết kế để mang lại cảm giác chơi tự nhiên và nhạy bén. Bàn phím này có độ nhạy cao, giúp người chơi biểu đạt cảm xúc của mình qua âm nhạc.
 • Các tính năng bổ sung phong phú: Đàn piano điện Kawai được trang bị nhiều tính năng bổ sung phong phú, giúp người chơi học piano hiệu quả hơn và sáng tạo âm nhạc theo phong cách của riêng mình.

6.Về giá cả :

 • Giá cả của đàn piano điện Kawai được đánh giá là cao hơn so với một số dòng sản phẩm khác. Tuy nhiên, chất lượng âm thanh và tính năng của đàn Kawai cũng tương xứng với giá thành. Đàn piano điện Kawai là một lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích âm nhạc và muốn sở hữu một cây đàn piano chất lượng cao nhất.

7.Vậy nên mua piano điện Kawai ở đâu?

 • TYGY music tự hào là nhà phân phối chính hãng của các dòng Piano điện Kawai và các sản phẩm nhạc cụ phổ biến trên thị trường với nhiều năm kinh nghiêm về nhạc cụ thì quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về sản phẩm và dịch vụ bên nhà TYGY nhé.Quý khách hàng quan tâm thì hãy liên  hệ ngay với TYGY để được tư vấn về sản phẩm và những hậu mãi tốt nhất về sau.

Video demo âm thanh đàn piano điện Kawai PW700 :

🏠 Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC TYGY MUSIC

 •  👉 Showroom 01: Số 1 ngõ 2 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội
 •  👉 Showroom 02: 298 Văn Cao, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
 •  👉 Showroom 03: 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Quận Tân Bình, TP. HCM
 • ☎️ Liên hệ mua hàng: Hotline 093.139.0555 - 096.393.8183

​Xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh