Upright Piano

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU2B

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU2B

  34.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2M

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2M

  46.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K600 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K600 (Chính Hãng Full Box 100%)

  207.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA3D

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA3D

  22.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K20

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K20

  25.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1H
  -13%

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1H

  40.000.000 VND 46.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1H

  40.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-61

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-61

  41.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1E
  -26%

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1E

  28.000.000 VND 38.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1E

  28.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Zen On UZ20
  -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Zen On UZ20

  25.000.000 VND 28.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Zen On UZ20

  25.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Apollo A-120 Pierre
  HOT -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A-120 Pierre

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A-120 Pierre

  22.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha YUS1 (New)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha YUS1 (New)

  329.400.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Pruthner P2
  -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Pruthner P2

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Pruthner P2

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-31

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-31

  32.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Apollo A122DX
  HOT -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A122DX

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A122DX

  22.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JU109 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JU109 (Chính Hãng Full Box 100%)

  79.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K35

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K35

  28.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3G

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3G

  46.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Apollo A122
  HOT -4%

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A122

  22.500.000 VND 23.500.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A122

  22.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX

  65.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2E

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2E

  40.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX3

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX3

  100.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU3

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU3

  38.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha YUS5 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha YUS5 (Chính Hãng Full Box 100%)

  379.990.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-51

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-51

  37.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1M

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1M

  50.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K300 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K300 (Chính Hãng Full Box 100%)

  160.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Diapason 126MS
  -19%

  Đàn Piano Cơ Upright Diapason 126MS

  22.500.000 VND 28.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Diapason 126MS

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K700 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K700 (Chính Hãng Full Box 100%)

  235.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K500 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K500 (Chính Hãng Full Box 100%)

  200.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3H
  HOT -14%

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3H

  47.000.000 VND 55.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3H

  47.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Yamaha W106

  Đàn Piano Cơ Yamaha W106

  78.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2A

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2A

  57.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Adelstein
  HOT -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Adelstein

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Adelstein

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU5

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU5

  42.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai HA-35

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai HA-35

  38.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3 (Chính Hãng Full Box 100%)

  279.990.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K200 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K200 (Chính Hãng Full Box 100%)

  115.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KS-3F

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KS-3F

  35.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1 (New)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1 (New)

  239.400.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2H

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2H

  48.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Yamaha MX202

  Đàn Piano Cơ Yamaha MX202

  74.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Apollo A1210W
  HOT -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A1210W

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A1210W

  22.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K48

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K48

  28.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113T (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113T (Chính Hãng Full Box 100%)

  87.990.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K800 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K800 (Chính Hãng Full Box 100%)

  280.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Apollo A8
  HOT -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A8

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A8

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Belton FU33
  -39%

  Đàn Piano Cơ Upright Belton FU33

  17.000.000 VND 28.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Belton FU33

  17.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX1

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX1

  64.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA100
  -32%

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA100

  17.000.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA100

  17.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113CP (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113CP (Chính Hãng Full Box 100%)

  109.190.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1F
  -3%

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1F

  38.500.000 VND 40.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1F

  38.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3F

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3F

  44.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K400 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K400 (Chính Hãng Full Box 100%)

  150.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU1

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU1

  32.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1J (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1J (Chính Hãng Full Box 100%)

  128.790.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1D

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1D

  28.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3E

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3E

  45.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Apollo A123
  HOT -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A123

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A123

  22.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Atlas A1
  -32%

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas A1

  17.000.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas A1

  17.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha M3 (Chính hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha M3 (Chính hãng Full Box 100%)

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]

Giới thiệu về đàn Upright piano

Đàn upright piano, hay còn gọi là đàn piano đứng, là một loại nhạc cụ dây gõ thuộc họ piano. Đàn có hình dáng giống như một chiếc hộp chữ nhật đứng, với các dây đàn được đặt theo chiều dọc và búa đàn sẽ tác động vào dây từ phía bên cạnh của đàn.

 

 

Đàn upright piano là loại đàn piano phổ biến nhất hiện nay, chiếm khoảng 90% thị phần piano trên thế giới. Đàn được ưa chuộng bởi kích thước nhỏ gọn, dễ dàng bố trí trong nhiều không gian khác nhau, đồng thời có chất lượng âm thanh tuyệt hảo.

Lịch sử ra đời và phát triển của đàn upright piano

Sự ra đời

Đàn upright piano được phát minh bởi người Ý Bartolomeo Cristofori vào năm 1709. Cristofori đã cải tiến từ đàn harpsichord truyền thống, trong đó các dây đàn được đặt theo chiều ngang và búa đàn sẽ tác động vào dây từ phía trên của đàn.

Đến thế kỷ 19, đàn upright piano đã trở nên phổ biến ở châu Âu và châu Mỹ. Đàn được sử dụng rộng rãi trong các buổi biểu diễn, giảng dạy và học tập âm nhạc.

Tại Việt Nam, đàn upright piano được du nhập vào đầu thế kỷ 20. Đàn được sử dụng chủ yếu trong các gia đình yêu âm nhạc hay các trường học thanh nhạc, công ty giải trí.

Phát triển

Những năm 1750: âm nhạc cổ điển hưng thịnh, thiết kế đàn Pianoforte đa dạng hơn với hai trường phái đối lập, một bên yêu thích những thiết kế to lớn, hùng tráng, một bên ưa chuộng sự gọn nhẹ. Thời kỳ này, nghề đóng đàn cũng nở rộ, thiết kế đàn cũng hơi khác hiện nay là sự thay đổi vị trí của phím trắng và phím đen với số phím khoảng 58 phím.

Sau đó Piano acoustics phát triển nhờ vào nhạc cổ điển nở rộ, những cây đàn mang tính biểu tượng như Grand Piano nổi bậc với ngoại hình to lớn và âm vực rộng hay Upright Piano gọn nhẹ mang phong cách sang trọng, gọn gàng ra đời. Tiếp theo đó, công nghệ càng hoàn thiện, những cây Piano điện trở nên thông dụng khi tích hợp dễ dàng các thiết bị và hiệu ứng âm thanh, phù hợp với mọi không gian và nhu cầu phổ thông của người dùng.

Sự phát triển của đàn Upright piano ở thời điểm hiện tại

Sự phát triển của đàn Piano qua các thời kỳ được biểu hiện qua thiết kế và công nghệ bên trong. Cải tiến về mẫu mã, nâng cấp cấu hình đã cho ra đời âm thanh chất lượng hơn hẳn.

Ví dụ: việc bổ sung bàn đạp Piano sau này đã giúp người chơi duy trì các nốt nhạc, âm thanh trở nên thanh thoát và truyền cảm hứng hơn. Cơ chế bộ gõ đập vào dây trải qua nhiều lần cải tiến để hoàn chỉnh đến ngày nay. 

Quá trình hoàn thiện của Piano tiếp tục được nghiên cứu, khi nhà sản xuất tạo ra đa dạng các âm thanh từ mạnh mẽ, nhẹ nhàng đến cao trào hơn. Đến nay xu hướng phát triển của Piano đã nâng cao hơn, các thiết kế chủ yếu lấy từ các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường và bền vững.

Bất chấp sự phát triển của âm nhạc, ra đời nhiều thể loại và nhạc cụ hiện đại khác nhau, đàn Piano vẫn trường tồn với thời gian, nó vẫn là yếu tố chính trong âm nhạc cổ điển và đóng vai trò quan trọng đối với các thể loại âm nhạc khác nhau. Và cũng là nguồn cảm hứng đối với nghệ sĩ và công chúng yêu âm nhạc.

Đàn Upright Piano có hình dạng như nào? Cao bao nhiêu?

Đàn piano upright tức là đàn piano đứng, kiểu dáng của nó giống hình hộp chữ nhật. phong cách đàn piano upright khá gọn gàng, đơn giản nên phù hợp với mô hình phục vụ giáo dục và giải trí, thích hợp đặt trong nhiều không gian từ lớn tới nhỏ, từ lớp học đến phòng trà, phòng thu, nhà hàng hay phòng khách gia đình…

Kích thước trung bình của đàn Piano Upright có chiều rộng khoảng 147cm, chiều cao khoảng 90 – 152 cm. Kích thước của dòng đàn Piano cũng được chia làm 4 loại dưới đây.

Piano Spinet: Loại đàn có chiều cao thấp nhất chỉ 91 – 96cm

Piano Console: Loại đàn có kích thước nhỉnh hơn 1 chút với chiều cao 101 – 109cm

Piano Studio: Loại đàn có chiều cao từ 114 – 121cm cho Soundboard lớn và dây đàn đúng chuẩn

Piano Professional: Loại đàn có kích thước cao nhất với chiều cao từ 127 – 152cm

Cấu tạo của cây đàn piano Upright

Đàn piano Upright có rất nhiều chi tiết & có cấu tạo khá phức tạp. Tuy nhiên để liệt kê ra những bộ phận chính thì chúng ta cùng tìm hiểu về 5 bộ phận chính dưới đây:

Khung đàn Piano Upright (Frame) 

Khung đàn thường được làm bằng gang. Tấm khóa lên dây nằm ở rìa trước của khung. Ở vị trí này, người ta cũng bố trí nhiều chốt pin lên dây, còn ở rìa sau gắn thanh chốt dây để cài chặt một đầu dây đàn. Độ căng của dây đàn được cân chỉnh bằng cách vặn các chốt lên dây.

Bảng cộng hưởng (Soundboard)

Bảng cộng hưởng được ví như trái tim của cây đàn. Nó có chức năng chuyển đổi các rung động của dây đàn thành những âm thanh đầy đặn và vang rền. Ngoài ra nó còn giúp người chơi dễ dàng phát triển kỹ năng cảm âm và tận hưởng không gian âm nhạc tuyệt vời nhất.

Dây đàn (Strings) 

Dây đàn được làm từ dây thép, có độ dài và độ dày tăng dần lên theo cao độ giảm dần. Cụ thể, 2 hoặc 3 dây đàn kết hợp sẽ được thiết kế để có độ cao như nhau và được sử dụng cho nốt âm cao. Còn những nốt có âm thấp thì chỉ dùng 1 dây, nhưng nó lại được thiết kế với kích thước lớn và nặng hơn. 

Bộ máy cơ  

Bộ máy cơ bao gồm tất cả các bộ phận khiến đầu búa chuyển động, chạm tới dây đàn. Bạn có thể nhìn thấy bộ phận này rõ nhất chính là bàn phím đàn. 

Pedal (bàn đạp) 

Pedal được cấu tạo gồm có 3 cần gồm: Soft Pedal (giảm âm); Damper Pedal (vang âm); Sostenuto Pedal. Chúng thường nằm ở phía dưới đàn Piano mà khi chơi ta thường dùng chân để đạp giữ.

Tính năng nổi bật của đàn upright piano

Đàn upright piano là một loại nhạc cụ thuộc họ dây, được cấu tạo từ hơn 600 chi tiết nhỏ. Đàn có kích thước nhỏ gọn hơn đàn grand piano, thường được đặt trong các gia đình, trường học hoặc phòng thu.

Âm thanh đa dạng

Người chơi có thể điều chỉnh âm sắc của đàn bằng cách sử dụng các kỹ thuật chơi đàn khác nhau. Ví dụ, khi nhấn phím đàn nhẹ nhàng, âm thanh của đàn sẽ nhẹ nhàng và êm dịu. Khi nhấn phím đàn mạnh mẽ, âm thanh của đàn sẽ vang rền và mạnh mẽ.

Một trong những tính năng nổi bật của đàn upright piano là âm thanh đa dạng. Đàn có thể tạo ra nhiều âm thanh khác nhau, từ âm thanh vang rền đến âm thanh nhẹ nhàng. Điều này là do đàn upright piano có cấu tạo gồm các bộ phận như:

 • Dây đàn: Dây đàn được làm từ thép hoặc đồng, có độ dày và độ cứng khác nhau. Độ dày và độ cứng của dây đàn sẽ ảnh hưởng đến âm sắc của đàn.
 • Búa đàn: Búa đàn được làm từ gỗ hoặc nhựa, có độ cứng và trọng lượng khác nhau. Độ cứng và trọng lượng của búa đàn cũng sẽ ảnh hưởng đến âm sắc của đàn.
 • Bảng cộng hưởng: Bảng cộng hưởng được làm từ gỗ cứng, có độ dày và diện tích khác nhau. Độ dày và diện tích của bảng cộng hưởng sẽ ảnh hưởng đến âm lượng và độ vang của đàn.

Người chơi có thể điều chỉnh âm sắc của đàn bằng cách sử dụng các kỹ thuật chơi đàn khác nhau. Ví dụ, khi nhấn phím đàn nhẹ nhàng, âm thanh của đàn sẽ nhẹ nhàng và êm dịu. Khi nhấn phím đàn mạnh mẽ, âm thanh của đàn sẽ vang rền và mạnh mẽ.

Kích thước nhỏ gọn

Đàn upright piano có kích thước nhỏ gọn hơn đàn grand piano, thường có chiều cao từ 100 đến 150 cm. Kích thước nhỏ gọn của đàn giúp người chơi dễ dàng di chuyển và đặt trong không gian hẹp.

Điều này khiến đàn upright piano trở thành lựa chọn phù hợp cho những người chơi có không gian sống hạn chế, chẳng hạn như các gia đình nhỏ hoặc các phòng học âm nhạc ở trường học.

Giá thành hợp lý

Đàn upright piano có giá thành hợp lý hơn đàn grand piano. Điều này khiến đàn upright piano trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều đối tượng người chơi, từ người mới bắt đầu học đàn đến những người chơi chuyên nghiệp.

Bảo quản âm thanh tốt

Đàn upright piano có khả năng bảo quản âm thanh tốt. Âm thanh của đàn sẽ không bị biến đổi theo thời gian, kể cả khi đàn không được chơi thường xuyên.

Điều này khiến đàn upright piano trở thành lựa chọn phù hợp cho những người chơi muốn đầu tư một loại nhạc cụ có chất lượng âm thanh tốt và bền bỉ.

Top những model Upright piano tốt nhất bạn nên biết

1. Piano Yamaha HQ100

 Đây là mẫu đàn piano cơ cũ cao cấp của thương hiệu Yamaha Nhật Bản,  sản xuất trong thời điểm cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, với các công nghệ mới nhất cùng bộ máy điện tử đặc trưng hỗ trợ nhiều nhu cầu thu, phát âm thanh nhằm tăng hiệu quả tập luyện. 

Yamaha HQ-Series được đánh giá cao ở chất lượng âm thanh do sở hữu những cải tiến mới nhất của nhãn hiệu Yamaha trong quá trình sản xuất đàn piano. Kiểu dáng ngoài hiện đại, sang trọng theo xu hướng mới cũng là điểm cộng của các model trong dòng sản phẩm này.

Với chức năng ghi âm và phát lại có thể ghi âm tay phải và âm thanh của tay trái, đồng thời phát lại bản ghi để  người chơi có thể nghe lại bản nhạc mình đã chơi.

Hệ thống búa đàn của Đàn piano Yamaha HQ100 được làm hoàn toàn từ lông cừu tự nhiên 100%, khi đập vào dây đàn cho âm thanh chính xác, cân bằng, độ bền cũng được khẳng định khi sử dụng vật liệu này làm búa.

Bảng cộng hường của các model được trang bị điện tử như cây Đàn piano Yamaha HQ100 sẽ được thiết kế từ gỗ vân sam, một loại gỗ nhẹ, cứng, độ vang âm cao, được sử dụng trong các mẫu đàn cao cấp trên toàn thế giới.

Bàn Phím của đàn Đàn piano Yamaha HQ100được thiết kế với 88 phím tiêu chuẩn, được gọt giũa bằng tay với sự chuẩn xác tuyệt đối, với giai đoạn kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được phủ một lớp sơn cao cấp giả ngà voi.

2. Piano Kawai BL12

Đàn Piano Kawai BL12 sở hữu vẻ ngoài đơn giản nhưng vẫn toát lên sự đẳng cấp và tinh tế. Bao phủ bên ngoài phần vỏ gỗ cao cấp là lớp sơn đen bóng hoàn thiện, càng giúp đàn toát lên vẻ đẹp sang trọng cuốn hút với độ bền bỉ cao.

Đàn Piano Kawai BL12 sử dụng gỗ có độ bền cao để chế tác các phím. Bên ngoài phím đen được phủ bởi vật liệu Phenolic Resin. Còn phím trắng phủ vật liệu Acrylic Resin. Vì thế, các phím có độ nặng, chắc chắn vừa phải nhưng vẫn bền màu và có độ nhám tốt. Tạo điều kiện để trẻ em và người mới chơi đàn dễ dàng tiếp cận.

Đàn piano Kawai BL12 mang âm thanh trầm ấm, giai điệu ấm áp, trong trẻo, được pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, tiếng đàn sâu hơn khiến cho người nghe cảm giác dễ chịu và thư giãn, thường được các nghệ sĩ chuyên nghiệp sử dụng. Âm thanh tốt vì được sản xuất từ 100% gỗ tự nhiên kết hợp với bảng cộng hưởng vân sam, sẽ tạo nên sự vững chắc cho cây đàn và âm thanh tự nhiên, thu hút.

Một điều đặc biệt chỉ có riêng đàn piano Kawai mới có đó là bộ máy đàn làm từ chất liệu ABS-Cacbon. Đây là chất liệu độc quyền của Kawai, sẽ giúp bộ máy hoạt động dễ dàng hơn, ít tiêu hao năng lượng, tuổi thọ cũng sẽ lâu hơn. Chính vì thế dù bạn có mua đàn piano Kawai cũ đi chăng nữa thì thời gian sử dụng vẫn rất lâu dài.

Bàn đạp Pedal với 3 bàn đạp và 3 chức năng bao gồm Soft pedal : giảm âm thanh,  sostenuto pedal : duy trì và cuối cùng là damper pedal : vang âm . Với 3 chức năng này giúp cho người đánh đàn dễ dàng điều khiển được âm thanh mình muốn đánh . Bàn đạp được chế tạo từ hợp kim đồng nên rất chắc chắn và có màu vàng bóng làm điểm nổi bật cho cây đàn tạo ra sự sang trọng.

3. Piano Samick ANNA110

Đàn có thiết kế sang trọng, hiện đại, phù hợp với nhiều không gian trưng bày khác nhau. Đàn được làm từ gỗ tự nhiên cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực tốt.

Bàn phím Ebony & Ivory: Bàn phím được làm từ gỗ mun và ngà voi nhân tạo, có độ bền cao, chống trơn trượt, mang lại cảm giác chơi piano thoải mái và dễ chịu.

Cơ chế Action: Cơ chế Action của đàn được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức, cho âm thanh phát ra rõ ràng, vang vọng.

Dây đàn: Dây đàn được làm từ thép cao cấp, được căng đều, cho âm thanh mượt mà, trong trẻo.

Hộp cộng hưởng: Hộp cộng hưởng được làm từ gỗ Spruce, có kích thước lớn, giúp âm thanh phát ra được vang vọng và ấm áp. Âm thanh chất lượng, ấm áp và vang vọng

Giá một cây đàn piano Upright thường bao nhiêu? 

Đàn Piano Upright có nhiều mức giá khác nhau. Giá thấp nhất từ 30 - 50 triệu  (thường là những cây đàn piano đã qua sử dụng, piano Secondhand) và những cây đàn piano cao cấp có giá lên đến hàng trăm triệu đồng, cụ thể:

Giá đàn piano Upright từ 30 - 50 triệu: Ở mức giá này bạn có thể tham khảo một số thương hiệu đàn piano cũ giá rẻ đến từ Nhật Bản như: Apollo, Atlas, Carlseiler, Tokai, BELTON, BROTHER, VICTOR, BALLINDAMM, STEINRICH… và tất nhiên không thể bỏ qua 2 thương hiệu lớn là KAWAI và YAMAHA

Giá đàn piano Upright từ 50-100 triệu: Ở phân khúc này bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn về đàn piano upright. Một số cây đàn có thể tham khảo như Kawai ND-21, Kohler & Campbell KC-115EB, Kohler & Campbell KC-115D,…

Giá đàn piano Upright từ 100 đến hơn 300 triệu: Với mức giá này bạn đã có thể lựa chọn cho mình một cây đàn Piano Upright Piano chất lượng để tập luyện và giải trí. Một số cây đàn tiêu biểu như Kawai K-300, Kawai K-800, Essex EUP-123CL…

Cách chọn đàn Upright piano phù hợp cho bạn

Khi chọn đàn piano upright, bạn cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Kích thước: Đàn piano upright có nhiều kích thước khác nhau, từ nhỏ gọn đến cồng kềnh. Bạn cần chọn kích thước đàn phù hợp với không gian đặt đàn.

 • Âm thanh: Âm thanh của đàn piano upright phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chất liệu gỗ, kích thước đàn, độ nhạy của bàn phím và chất lượng của bộ máy đàn. Bạn nên lắng nghe âm thanh của nhiều cây đàn khác nhau trước khi đưa ra quyết định.

 • Giá cả: Giá đàn piano upright dao động từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Bạn cần cân nhắc ngân sách của mình trước khi chọn mua đàn.

 • Thương hiệu: Có nhiều thương hiệu đàn piano upright nổi tiếng trên thế giới, như Steinway & Sons, Yamaha, Kawai,... Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia hoặc người chơi piano có kinh nghiệm để chọn được thương hiệu đàn uy tín.

Người mới bắt đầu: Bạn nên chọn cây đàn có kích thước nhỏ gọn, giá cả phải chăng và âm thanh dễ chơi.

Người chơi chuyên nghiệp: Bạn nên chọn cây đàn có kích thước lớn, chất lượng âm thanh tốt và độ nhạy của bàn phím cao.

Để chọn được cây đàn piano upright phù hợp, bạn nên đến các cửa hàng uy tín để tham khảo và thử đàn trực tiếp. Bạn cũng nên nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia để được tư vấn kỹ càng.

Hướng dẫn cách bảo dưỡng đàn upright piano tại nhà

Đàn piano là một nhạc cụ cao cấp, đòi hỏi phải được bảo dưỡng đúng cách để đảm bảo chất lượng âm thanh và tuổi thọ của đàn. Đối với đàn piano upright, bạn có thể thực hiện các bước bảo dưỡng cơ bản sau tại nhà:

1. Vệ sinh đàn thường xuyên

Bạn nên vệ sinh đàn piano ít nhất 1 lần/tuần để loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi và các chất bẩn khác. Bạn có thể sử dụng khăn mềm, sạch để lau bụi bẩn trên bề mặt đàn, bao gồm bàn phím, khung đàn, nắp đàn và chân đàn.

Đối với bàn phím, bạn có thể sử dụng khăn lau chuyên dụng dành cho đàn piano hoặc khăn ẩm có pha loãng một chút nước ấm. Tuyệt đối không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc các vật dụng có thể làm xước bề mặt bàn phím.

2. Lựa chọn nơi đặt đàn phù hợp

Đàn piano nên được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Bạn cũng nên tránh đặt đàn ở nơi có nhiều người qua lại hoặc có vật nặng đè lên.

3. Không đặt bất cứ đồ vật gì lên đàn

Bạn không nên đặt bất cứ đồ vật gì lên đàn piano, kể cả sách, vở, đồ trang trí,... Điều này có thể gây ảnh hưởng đến trọng lượng của đàn và làm giảm tuổi thọ của đàn.

4. Thường xuyên chơi đàn

Chơi đàn thường xuyên sẽ giúp đàn được vận hành trơn tru và duy trì chất lượng âm thanh tốt nhất. Bạn nên dành thời gian chơi đàn ít nhất 30 phút/ngày.

Ngoài ra, bạn cũng nên đưa đàn đi lên dây định kỳ 1-2 lần/năm để đảm bảo cao độ của đàn luôn ổn định.

Đặc biệt không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh, các vật sắc nhọn hoặc các vật dụng có thể làm xước bề mặt đàn. Nếu bạn không có kinh nghiệm bảo dưỡng đàn piano, bạn nên nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia.

Với những bước bảo dưỡng đơn giản trên, bạn có thể giúp đàn piano của mình luôn bền đẹp và phát huy tối đa khả năng âm thanh.

Địa chỉ mua đàn Upright Piano chất lượng tại Việt Nam

Như bạn đã biết đàn Grand Piano là một cây đàn chất lượng, đẳng cấp giá thành khá là cao. Vì vậy việc chọn mua đàn ở đâu cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng khi bạn chọn mua đàn. TYGY Music tự hào là nhà phân phối các loại nhạc cụ trên thị trường Việt Năm với 10 năm kinh nghiệm. TYGY hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm hoàn toàn mới từ chất lượng tới giá thành sản phẩm.

Tại TYGY music bạn sẽ được mua đàn với mức giá phù hợp nhất. Ngoài ra khi mua đàn tại đây bạn sẽ được hưởng đẩy đủ những chính sách sau:

 • Cam kết mua hàng chính hãng 100%
 • Chế độ chăm sóc và bảo hành sau mua cực kỳ chuyên nghiệp
 • Được kỹ thuật viên có kinh nghiệm test chọn đàn cận thận
 • Giao hàng nhanh chóng
 • Giá cả hợp lý nhất
 • Miễn phí đăng bán nhạc cụ trên web tongkhonhaccu khi không còn nhu cầu sử dụng

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn:

🏠 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ ÂM NHẠC TYGY MUSIC

👉 Showroom 01: Số 1 ngõ 2 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội

👉 Showroom 02: 298 Văn Cao, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

👉 Showroom 03: 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Quận Tân Bình, TP. HCM

☎️ Hotline 093.139.0555 - 096.393.8183

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh