Guitar Everest

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Guitar Mini Classic Everest C1-SJB 36

  Đàn Guitar Mini Classic Everest C1-SJB 36

  4.000.000 VND
  Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest EVE-D350C

  Đàn Guitar Acoustic Everest EVE-D350C

  4.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Everest EVE-C550C

  Đàn Guitar Classic Everest EVE-C550C

  6.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest E60ACB (Sơn Bóng)

  Đàn Guitar Acoustic Everest E60ACB (Sơn Bóng)

  4.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest E50-HDM

  Đàn Guitar Acoustic Everest E50-HDM

  3.800.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Everest C1-SB

  Đàn Guitar Classic Everest C1-SB

  4.000.000 VND
  Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Guitar Acoustic Mini Everest E36-KOA

  Đàn Guitar Acoustic Mini Everest E36-KOA

  4.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest E100-OM

  Đàn Guitar Acoustic Everest E100-OM

  5.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest E300AC

  Đàn Guitar Acoustic Everest E300AC

  5.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest E300-LMT

  Đàn Guitar Acoustic Everest E300-LMT

  5.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao guitar cao cấp Everest + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest E500-AC

  Đàn Guitar Acoustic Everest E500-AC

  12.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao guitar cao cấp Everest + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest E60-LMT

  Đàn Guitar Acoustic Everest E60-LMT

  5.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao guitar cao cấp Everest + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest E300-CX

  Đàn Guitar Acoustic Everest E300-CX

  7.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao guitar cao cấp Everest + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Mini Everest E36-MCD

  Đàn Guitar Acoustic Mini Everest E36-MCD

  4.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest E60ACM (Sơn Mờ)

  Đàn Guitar Acoustic Everest E60ACM (Sơn Mờ)

  4.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Mini Everest E36-MC

  Đàn Guitar Acoustic Mini Everest E36-MC

  4.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Combo đàn guitar Acoustic Everest E60LMT tích hợp Equalizer Metb12 và Amplifier Fishman Loudbox Mini Bluetooth 60W,Tặng kèm khóa học Hiển Râu

  Combo đàn guitar Acoustic Everest E60LMT tích hợp Equalizer Metb12 và Amplifier Fishman Loudbox Mini Bluetooth 60W,Tặng kèm khóa học Hiển Râu

  13.650.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Guitar Acoustic Mini Everest E36-MC

  Đàn Guitar Acoustic Mini Everest E36-MC

  4.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest E1000LMT

  Đàn Guitar Acoustic Everest E1000LMT

  10.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao guitar cao cấp Everest + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Everest EVE-C350

  Đàn Guitar Classic Everest EVE-C350

  4.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Guitar Acoustic Everest E50-HDG

  Đàn Guitar Acoustic Everest E50-HDG

  4.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]bận thì để sau thôi.Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Everest EVE-C270

  Đàn Guitar Classic Everest EVE-C270

  3.500.000 VND
  Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]

Giới thiệu về đàn guitar Everest - đàn guitar Việt Nam - đẳng cấp thế giới

 

 

1.Đàn guitar Everest là gì?

Everest là một thương hiệu đàn guitar nổi tiếng tại Việt Nam và đáng tin cậy trong ngành âm nhạc. Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất và phân phối các loại đàn guitar chất lượng cao, Everest đã xây dựng được danh tiếng khá vững chắc trong cộng đồng âm nhạc.

Đàn guitar Everest được thiết kế và chế tạo bởi các nghệ nhân tài ba, kết hợp sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết và sự đam mê với âm nhạc. Mỗi cây đàn được làm thủ công với sự tận tâm và chất lượng hàng đầu, đảm bảo mang đến âm thanh tuyệt vời và trải nghiệm chơi nhạc tuyệt vời cho người chơi.

Everest cung cấp một loạt các dòng đàn guitar đa dạng, từ các dòng guitar cổ điển truyền thống đến các dòng guitar điện hiện đại. Với sự đa dạng này, người chơi có thể tìm thấy cây đàn phù hợp với phong cách âm nhạc và sở thích cá nhân của mình.

Sự chất lượng và độ tin cậy của đàn guitar Everest đã được công nhận bởi nhiều nghệ sĩ và nhạc sĩ hàng đầu trên thế giới. Được làm từ các vật liệu chất lượng cao và trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, các cây đàn guitar Everest đáng tin cậy và bền bỉ, đảm bảo rằng người chơi có thể tận hưởng âm nhạc mà không gặp phải vấn đề kỹ thuật.

2.Những đặc tính của đàn guitar Everest

Là một dòng đàn được nhiều thế hệ trẻ săn đón, nên hiển nhiên đàn được đánh giá khá cao về chất lượng cũng như ưu điểm của đàn.

Đàn guitar Everest được thiết kế với cấu tạo ngoại hình khá đặc biệt. Không đơn thuần là dáng truyền thống mà, đàn còn mang thiết kế hiện đại phù hợp với nhiều đối tượng chơi đàn. Không những vậy, thiết kế mới của đàn mang đậm tính nghệ thuật, giúp cho việc chơi đàn trở nên sâu sắc hơn đồng thời mang lại nhiều trải nghiệm mởi mẻ cho việc chơi đàn. Đây có thể nói đây là một thiết kế vượt bậc của các nghệ nhân Việt Nam.

Đàn guitar Everest thường được sử dụng các loại gỗ như như mahogany, maple, rosewood, walnut, cedar hay spruce. Việc lựa chọn những loại gỗ cao cấp giúp cho âm thanh đàn được cải thiện tốt hơn. Đồng thời nâng tầm giá trị lên cao.

Được biết tới bởi sự khéo léo lựa chọn gỗ của Everest đã làm nên âm thanh đàn được cải tiến và dễ dàng cảm nhận, bởi âm tròn, độ vang ngân lâu, âm thanh cân đối không quá trầm và không quá chói.

3.Đàn guitar Everest phù hợp với những ai

Đàn guitar Everest mang thiết kế hiện đại lẫn truyền thống, âm thanh vượt trội thích hợp với nhiều đối tượng chơi đàn. 

Tuy nhiên nếu bạn là người có khả năng chơi cao và muốn một cây đàn có chất lượng cao thì Everest hoàn toàn phù hợp với bạn. Đàn guitar Everest là một sản phẩm cao cấp, có giá cả cao hơn so với các đàn guitar thông thường. Nó được sản xuất bởi nhà sản xuất chuyên nghiệp, với kiểu dáng và chất lượng khác biệt. Nếu bạn là một người chơi guitar có khả năng chơi cao và muốn một đàn có chất lượng tốt nhất, thì Everest có thể phù hợp cho bạn. Nhưng nếu bạn là một người mới bắt đầu chơi guitar, thì có nhiều đàn guitar khác có giá rẻ hơn mà vẫn có chất lượng tốt.

Dưới đây là video review mẫu đàn Everest

 

4.Tại sao bạn nên mua đàn guitar Everest tại TYGY MUSIC

Như các bạn đã biết thì Seri đàn Everest là thương hiệu của TYGY đã dầy công xây dựng để cải thiện đến chất lượng cũng như âm thanh, giúp cây đàn Việt Nam có thể vươn ra tầm thế giới nên tất cả các mẫu đàn Everest TYGY luôn dành chế độ bảo hành đặc biệt ,đó là bảo hành đàn 3 năm và bảo trì cây đàn trọn đời, ngoài ra:

 • Cam kết mua hàng chính hãng 100%
 • Chế độ chăm sóc và bảo hành sau mua cực kỳ chuyên nghiệp
 • Được kỹ thuật viên có kinh nghiệm test chọn đàn cận thận
 • Giao hàng nhanh chóng Giá cả hợp lý nhất
 • Miễn phí đăng bán nhạc cụ khi không còn nhu cầu sử dụng

🏠 Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ ÂM NHẠC TYGY MUSIC

 •  👉 Showroom 01: Số 1 ngõ 2 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội
 •  👉 Showroom 02: 298 Văn Cao, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
 •  👉 Showroom 03: 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Quận Tân Bình, TP. HCM
 • ☎️ Liên hệ mua hàng: Hotline 093.139.0555 - 096.393.8183

​Xem thêm bài viết

 

 

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh