Piano Điện Roland

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Piano Điện Roland HP-506GP

  Đàn Piano Điện Roland HP-506GP

  24.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland DP-990

  Đàn Piano Điện Roland DP-990

  15.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-2DMH

  Đàn Piano Điện Roland HP-2DMH

  12.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP 508-GP

  Đàn Piano Điện Roland HP 508-GP

  29.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP335-D

  Đàn Piano Điện Roland HP335-D

  12.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP 245

  Đàn Piano Điện Roland HP 245

  9.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Piano điện Roland KR570

  Piano điện Roland KR570

  13.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-302

  Đàn Piano Điện Roland HP-302

  18.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-245

  Đàn Piano Điện Roland HP-245

  9.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-2800

  Đàn Piano Điện Roland HP-2800

  10.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland LX705-PE

  Đàn Piano Điện Roland LX705-PE

  85.280.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP550G

  Đàn Piano Điện Roland HP550G

  13.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP555G-D

  Đàn Piano Điện Roland HP555G-D

  14.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HI-7D-LC

  Đàn Piano Điện Roland HI-7D-LC

  18.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP 3
  HOT

  Đàn Piano Điện Roland HP 3

  14.000.000 VND

  Đàn Piano Điện Roland HP 3

  14.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland F140R

  Đàn Piano Điện Roland F140R

  17.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-7SD

  Đàn Piano Điện Roland HP-7SD

  15.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-205SB

  Đàn Piano Điện Roland HP-205SB

  17.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-203

  Đàn Piano Điện Roland HP-203

  15.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland KR375

  Đàn Piano Điện Roland KR375

  9.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-2800G

  Đàn Piano Điện Roland HP-2800G

  9.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-305GP

  Đàn Piano Điện Roland HP-305GP

  21.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland KR-577D

  Đàn Piano Điện Roland KR-577D

  17.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano kỹ thuật số Alesis Concert

  Đàn piano kỹ thuật số Alesis Concert

  9.440.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland LX705-LA

  Đàn Piano Điện Roland LX705-LA

  48.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-203LC

  Đàn Piano Điện Roland HP-203LC

  15.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-508GP

  Đàn Piano Điện Roland HP-508GP

  29.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP605-GP

  Đàn Piano Điện Roland HP605-GP

  26.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland Hpi-50E

  Đàn Piano Điện Roland Hpi-50E

  25.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-704 (Full Box)

  Đàn Piano Điện Roland HP-704 (Full Box)

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP-147

  Đàn Piano Điện Roland HP-147

  9.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland GP 3 (Chính hãng full box 100%)

  Đàn Piano Điện Roland GP 3 (Chính hãng full box 100%)

  77.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland F701

  Đàn Piano Điện Roland F701

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP337

  Đàn Piano Điện Roland HP337

  13.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland FP 90X

  Đàn Piano Điện Roland FP 90X

  44.900.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland HP 630

  Đàn Piano Điện Roland HP 630

  5.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Roland DP 900

  Đàn Piano Điện Roland DP 900

  14.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]

Tổng quan về thương hiệu đàn piano điện Roland

Đàn Roland là thương hiệu sản xuất nhạc cụ nổi tiếng của Nhật Bản và đứng đầu Thế giới trong chế tạo đàn piano điện. Ngoài nhạc cụ điện tử, công ty Roland còn cung cấp các thiết bị điện tử, Audio/Video, phần mềm,.. Được biết tới là sản phẩm chất lượng tốt, đi kèm cùng nhiều tính năng hữu ích và giá thành phù hợp. Thương hiệu Roland nhanh chóng trở thành một trong những model được yêu chuộng nhiều nhất trong top những loại đàn piano tốt.

1. Sự hình thành và phát triển đàn piano điện Roland

18/04/1972 Roland được thành lập tại Osaka bởi ông Rorada Kabushiki Kaisha, là một trong những nhà sản xuất nhạc cụ điện tử của Nhật Bản.

Trải qua gần 50 năm hoạt động, Roland đã có nhiều nhà máy sản xuất tại Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan.

Ngoài đàn piano điện thì Roland còn sản xuất rất nhiều sản phẩm khác như Keyboard, DJ Gear, Guitar Synthesizer, Digital Piano, Roland Amplifiers, Trống điện tử vàn hững thiết bị cao cấp cho công nghệ phòng thu.

Nếu như các bạn thường đến những buổi biểu diễn và để ý đến những nhạc cụ thì hầu như Roland được sử dụng rất nhiều. Điều này chứng tỏ được sức hút và chất lượng đỉnh cao của sản phẩm mang thương hiệu Roland.

2. Nơi sản xuất đàn piano điện Roland

Đến năm 2005, trụ sở công ty được chuyển đến Hamamatsu, tỉnh Shizuoka. Hiện nay, Roland Kabushiki Kaisha có các nhà máy được đặt tại Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản và Hoa Kỳ. 

Bên cạnh đó, Roland còn đặt thêm 2 nhà máy phụ tại khu vực Đông Nam Á là Trung Quốc và Indonesia.

3. Thành tựu của đàn piano điện Roland

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đàn Roland đã nhận được vô số giải thưởng uy tín. Trong đó, phải kể đến các giải thưởng như: danh hiệu EDITOR’S CHOICE và Worship Musician của Giải thưởng âm nhạc quốc gia Mỹ (NAMMY).

- Năm 1972, Roland ra mắt EP-10, cây đàn piano điện tử đầu tiên trên thế giới.

Roland tiếp tục dẫn đầu về công nghệ với các sáng tạo như:

 • Bàn phím cảm ứng lực (1974)
 • Công nghệ MIDI (1983)
 • Công nghệ SuperNATURAL Piano (2009)

- Năm 2016 Roland cho ra đời sản phẩm đàn Roland ED-30 và nhận được danh hiệu Music Inc – Product Excellence Award, còn model FP-90 nhận được giải thưởng Music & Sound Award.

Xem video sản phẩm piano Roland

4. Đặc điểm nổi bật đàn piano điện Roland

Khi nhắc đến đàn piano điện tử chắc hẳn không ai không biết đến những sản phẩm Roland. Những sản phẩm Roland luôn đem đến cho người nghe, người chơi một âm thanh sống động, trung thực, gần với đàn piano cơ (acoustic). Nó luôn đứng đầu về công nghệ âm thanh trong những thương hiệu đàn piano điện bởi có công nghệ âm thanh Super Natural Piano.

– Công nghệ âm thanh Super Natural Piano: Trước hết, SuperNATURAL không sử dụng vòng lặp. Nó được phát triển nhằm tạo ra những mô hình với đặc điểm riêng biệt, đáp ứng cho từng nhạc cụ âm nhạc. Bộ máy SuperNATURAL xử lý những thông số kỹ thuật phản ứng với hiệu suất diễn đạt năng động và sắc thái từ một bộ điều khiển chẳng hạn như keyboard, chúng như một nhạc cụ âm nhạc gốc.

– Bên cạnh đó, để tạo ra tiếng đàn piano được sử dụng trong cây đàn piano điện Roland, các kỹ sư âm thanh đã lấy mẫu tiếng piano được thu âm từ những cây đàn piano cơ hay nhất trên thế giới, cho ra âm thanh piano tinh tế từ những chi tiết nhỏ nhất.

Ví dụ: độ dày đặc của tiếng đàn, độ thanh thoát của những âm cao, độ rền nặng chịch của những âm trầm và cả những tiếng búa gõ trong bộ máy của cây đàn Piano cơ. Với cách tỉ mỉ này công nghệ âm thanh Super Natural Piano đã tạo ra những tiếng piano đỉnh nhất thế giới và Roland đã làm được điều đó.

Video âm thanh Piano roland

– Ngoài có công nghệ âm thanh Super Natural Piano, thì đàn piano điện Roland còn biết đến với công nghệ chế tạo bàn phím không hề thua kém gì so với đàn piano cơ với công nghệ Feel-G. Đây là công nghệ tạo ra những phím piano hoàn hảo bằng những chất liệu đặc biệt và có cơ cấu truyền lực tạo ra cho người chơi có cảm giác như đang biểu diễn trên cây đàn piano cơ.

– Bỏ qua chất lượng, kỹ thuật âm thanh, những sản phẩm đàn piano điện Roland còn biết đến với sự tinh tế trong từng nét thiết kế. Nếu như ngôi nhà của bạn đang kiếm tìm một mảnh ghép cho sự sang trọng, thanh lịch cũng như phá cách thì những chiếc đàn piano điện Roland đang là mảnh ghép còn thiếu.

Đàn piano Roland sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi bật như sau:

 •  Về thiết kế: Roland có một đội ngũ thiết kế tài năng và sáng tạo, tất cả những model đàn piano Roland đều có thiết kế rất hiện đại và sang trọng. Dù ở bất kì nơi nào, không gian ở nhà, quán cafe, phòng trà cũng như trên sân khấu thì cây đàn này đều nổi bật.

 •  Về chức năng: đàn piano Roland có đa dạng chức năng từ cơ bản đến nâng cao hỗ trợ tốt nhất cho người sử dụng từ người mới học cho đến người chơi chuyên nghiệp. Chức năng của đàn piano Roland đã được những nghệ sĩ hàng đầu thế giới đánh giá cao, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của người chơi

 •  Về công nghệ: công nghệ là điểm nổi bật hàng đầu của Roland. Nổi bật nhất là công nghệ âm thanh SuperNatural, hiện đại hàng đầu của thế giới, mô phỏng âm thanh của đàn piano cơ một cách chân thực nhất. Công nghệ bàn phím Ivory Feel-G nhanh nhạy, phản ứng nhanh nhạy.

 •  Đa dạng về giá thành: Đàn piano điện Roland có rất nhiều model, nên giá thành cũng rất đa dạng, phần khúc giá đàn từ thấp đến cao, phù hợp với rất nhiều khách hàng.
 • Bàn phím công nghệ Feel-G: Ngoài sở hữu công nghệ âm thanh Super Natural Piano, thì đàn còn được giới chơi nhạc biết đến với công nghệ chế tạo bàn phím không hề thua kém gì so với đàn piano cơ với công nghệ Feel-G. Đây là công nghệ tạo ra những phím Piano hoàn hảo bằng những chất liệu đặc biệt và có cơ cấu truyền lực tạo ra cho người chơi có cảm giác như đang biểu diễn trên cây đàn Piano cơ.

5. Top những model piano điện Roland bán chạy nhất

 • Đàn piano điện Roland FP-30BK/WH

​FP30 có âm thanh Piano cơ và Piano điện siêu thực, hệ thống loa mạnh mẽ. Đặc biệt, cảm giác chơi đàn thực sự tuyệt vời, siêu tuyệt vời. Là một cây đàn Piano thích hợp cho biểu diễn & phòng thu, người ta chú ý nhiều hơn đến tính di động và cảm giác chơi hơn là tính thẩm mỹ.

 • Đàn piano điện Roland FP-90-BK/WH

 Là cây đàn piano điện cao cấp, đẳng cấp, chinh phục và làm hài lòng. Bởi đàn có thiết kế đẹp mắt cùng tính năng vượt trội, âm thanh vượt xa hơn hẳn so với những dòng FP trước đó. Vì thế, sở hữu và trải nghiệm trên cây đàn này là niềm mơ ước của giới điệu mộ.​

 • Đàn piano điện Roland RP-102-BK

Là mẫu đàn piano điện mới được Roland ra mắt và là lựa chọn tốt nhất cho người mới bắt đầu học piano, học sinh, sinh viên, các trường dạy nhạc hoặc các trung tâm âm nhạc dạy piano cho đến người chơi piano chuyên nghiệp.

 • Đàn piano điện Roland RP-302-CBL/CRL

​Là model thiết kế sang trọng nhưng không kém phần hiện đại. Nhỏ gọn nhưng đầy đủ các chức năng cần thiết cho những người mới. Âm thanh chân thực sống động đem lại cho người sử dụng những trải nghiệm tuyệt vời.

 • Đàn piano điện Roland RP-501R-CB/CR

Được kế thừa những tính năng ưu việc đồng thời cải thiện những chức năng chưa có ở phiên bản trước (Roland RP-401R). Đây sẽ là một chiếc đàn Piano kỹ thuật số mà các nhạc công đam mê với Piano cỗ không thể bỏ qua.

 

6. Tại sao nên mua đàn piano điện Roland tại TYGY MUSIC

 • Cam kết mua hàng chính hãng 100%
 • Chế độ chăm sóc và bảo hành sau mua cực kỳ chuyên nghiệp
 • Được kỹ thuật viên có kinh nghiệm test chọn đàn cận thận
 • Giao hàng nhanh chóng
 • Giá cả hợp lý nhất
 • Miễn phí đăng bán nhạc cụ khi không còn nhu cầu sử dụng

​TYGY music là nhà phân phối trực tiếp của thương hiệu Roland, nếu quý khách đang quan tâm đến các sản phẩm piano điện Roland hãy liên hệ trực tiếp vơi TYGY music để được hỗ trợ tốt nhất về giá cũng như sản phẩm

🏠 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ ÂM NHẠC TYGY MUSIC
👉 Showroom 01: Số 1 ngõ 2 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội
👉 Showroom 02: 298 Văn Cao, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
👉 Showroom 03: 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Quận Tân Bình, TP. HCM
☎️ Hotline 093.139.0555 - 096.393.8183

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh