Piano Điện Casio

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Piano Điện Casio AP 5450 ( Chính hãng full box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio AP 5450 ( Chính hãng full box 100%)

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX-135

  Đàn Piano Điện Casio PX-135

  6.300.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio AP-220BN

  Đàn Piano Điện Casio AP-220BN

  10.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Yamaha Electone ELS-01

  Đàn Piano Yamaha Electone ELS-01

  19.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX-7
  HOT

  Đàn Piano Điện Casio PX-7

  12.000.000 VND

  Đàn Piano Điện Casio PX-7

  12.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio CDP-S160 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio CDP-S160 (Chính Hãng Full Box 100%)

  13.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-12000GP

  Đàn Piano Điện Casio PX-12000GP

  12.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-270 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio AP-270 (Chính Hãng Full Box 100%)

  22.900.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio CDP-S360 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio CDP-S360 (Chính Hãng Full Box 100%)

  18.700.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-800

  Đàn Piano Điện Casio PX-800

  10.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-110

  Đàn Piano Điện Casio PX-110

  7.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP400CY

  Đàn Piano Điện Casio AP400CY

  11.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX S3100 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio PX S3100 (Chính Hãng Full Box 100%)

  25.380.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX S1100

  Đàn Piano Điện Casio PX S1100

  20.340.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio CDP-S110 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio CDP-S110 (Chính Hãng Full Box 100%)

  11.600.000 VND
  Tặng Kèm Khoá Học Đệm Hát Piano Trọn ĐờiMiễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-460-BN

  Đàn Piano Điện Casio AP-460-BN

  13.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-21

  Đàn Piano Điện Casio AP-21

  9.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-720

  Đàn Piano Điện Casio PX-720

  9.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio AP-450

  Đàn Piano Điện Casio AP-450

  13.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-720C

  Đàn Piano Điện Casio PX-720C

  9.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio CDP-S90 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio CDP-S90 (Chính Hãng Full Box 100%)

  9.490.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio CPS-7

  Đàn Piano Điện Casio CPS-7

  2.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX S6000 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio PX S6000 (Chính Hãng Full Box 100%)

  57.330.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-100

  Đàn Piano Điện Casio PX-100

  6.800.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-55

  Đàn Piano Điện Casio AP-55

  8.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP 750 ( Chính hãng full box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio AP 750 ( Chính hãng full box 100%)

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX-830

  Đàn Piano Điện Casio PX-830

  12.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-735WE
  HOT -11%

  Đàn Piano Điện Casio PX-735WE

  12.000.000 VND 13.500.000 VND

  Đàn Piano Điện Casio PX-735WE

  12.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio AP-33C

  Đàn Piano Điện Casio AP-33C

  8.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-870 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio PX-870 (Chính Hãng Full Box 100%)

  25.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-150BK

  Đàn Piano Điện Casio PX-150BK

  7.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP 710

  Đàn Piano Điện Casio AP 710

  35.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio AP 550 (Chính hãng full box 100 %)

  Đàn Piano Điện Casio AP 550 (Chính hãng full box 100 %)

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX S7000(Chính hãng full box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio PX S7000(Chính hãng full box 100%)

  49.960.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio AP-420BK

  Đàn Piano Điện Casio AP-420BK

  11.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX-760

  Đàn Piano Điện Casio PX-760

  13.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-10

  Đàn Piano Điện Casio AP-10

  7.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-750

  Đàn Piano Điện Casio PX-750

  12.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-850

  Đàn Piano Điện Casio PX-850

  14.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-50

  Đàn Piano Điện Casio AP-50

  7.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-770WE

  Đàn Piano Điện Casio PX-770WE

  18.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX-860WE

  Đàn Piano Điện Casio PX-860WE

  11.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-760BN

  Đàn Piano Điện Casio PX-760BN

  13.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-500

  Đàn Piano Điện Casio AP-500

  11.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-735

  Đàn Piano Điện Casio PX-735

  13.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX-830BP

  Đàn Piano Điện Casio PX-830BP

  12.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-45 - (Bản sao)

  Đàn Piano Điện Casio AP-45 - (Bản sao)

  9.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PS3000

  Đàn Piano Điện Casio PS3000

  6.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-45

  Đàn Piano Điện Casio AP-45

  9.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-400

  Đàn Piano Điện Casio AP-400

  11.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio GP 500 (Chính hãng full box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio GP 500 (Chính hãng full box 100%)

  90.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio AP- 25

  Đàn Piano Điện Casio AP- 25

  8.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-S5000 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio PX-S5000 (Chính Hãng Full Box 100%)

  35.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-500

  Đàn Piano Điện Casio AP-500

  11.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]

KHÁM PHÁ NHỮNG THÔNG TIN VỀ ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO

Được biết tới đàn Piano điện Casio là dòng đàn thuộc hãng nổi tiếng Casio đáng tin cậy trong lĩnh vực đàn Piano điện. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các sản phẩm âm nhạc chất lượng cao, Casio đã tạo ra những cây đàn Piano điện đa dạng đáng chú ý.

1. Thông tin về đàn piano điện Casio

Nguồn gốc – xuất xứ

Casio là một công ty chế tạo thiết bị điện tử Nhật Bản được thành lập năm 1946, có trụ sở ở Tokyo, Nhật Bản. Casio được biết đến tên tuổi nhiều nhất thông qua các loại sản phẩm như máy tính (calculator), thiết bị âm thanh, PDA, camera, đồng hồ, nhạc cụ.

Ngày nay, Casio cũng tập trung đẩy mạnh dòng sản phẩm đàn piano điện, liên tục cho ra những dòng sản phẩm mới nhiều tính năng để phục vụ nhu cầu của người sử dụng.

Thương hiệu đàn piano điện Casio Nhật Bản 

Nơi sản xuất

Casio là một công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Nhật Bản. Đàn piano điện Casio được sản xuất tại các nhà máy của Casio trên toàn cầu, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan. Công ty này tuân thủ các quy trình sản xuất chất lượng cao và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng mỗi cây đàn piano điện Casio đáp ứng được tiêu chuẩn cao về âm thanh và hiệu suất.

Đàn piano điện Casio sản xuất năm 2018

2. Những ưu điểm nổi bật của đàn Piano điện Casio

 

 • Thương hiệu đàn piano casio điện từ Nhật Bản lấy lòng người hâm mộ piano bằng những cây đàn có chi phí dành cho các người dùng không có quá nhiều ngân sách. 

 • Đối với những cây đàn piano điện Casio, những người mới bắt đầu học không cần chi quá nhiều ngân sách vì sẽ lãng phí và thực sự bạn sẽ không thể tận dụng hết năng lực của cây đàn piano điện đắt tiền. 

 • Đàn piano điện Casio được thiết kế với công nghệ tiên tiến và chất lượng âm thanh tuyệt vời. Với bàn phím nhạy cảm và cảm ứng đa điểm, người chơi có thể truyền đạt cảm xúc và sáng tạo một cách tự nhiên. Ngoài ra, các tính năng như âm thanh mô phỏng đàn piano cổ điển, khả năng kết nối với các thiết bị thông minh và khả năng ghi âm cũng là những điểm đáng chú ý của đàn piano điện Casio.

 • Thương hiệu Casio cũng nổi tiếng với sự đa dạng trong thiết kế và kiểu dáng. Từ những mẫu đàn piano điện cổ điển và thanh lịch đến những mẫu hiện đại và độc đáo, Casio đáp ứng được nhu cầu và phong cách của mọi người.

 • Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất đàn piano điện chất lượng, Casio còn đặt sự tiện lợi và sự tiến bộ công nghệ lên hàng đầu. Với tính năng học và chơi đàn tích hợp, Casio giúp người chơi nhanh chóng tiến bộ và trải nghiệm âm nhạc một cách thú vị.

 • Với sự kết hợp giữa chất lượng, đa dạng và tiện ích, đàn piano điện Casio là lựa chọn hàng đầu cho cả những người mới bắt đầu và những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc.

3. Lý do nên mua đàn Piano điện Casio

Đây là dòng sản phẩm đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà sản xuất đàn piano Châu Âu đề ra.

Đàn pinano điện Casio

Hệ thống phím đàn:

 • Tri-Sensor Scaled Hammer Action Keyboard II: Mang lại cảm giác chơi đàn chân thực như piano cơ, với độ nặng và phản hồi khác nhau ở từng phím.
 • Ebony & Ivory Touch: Tạo cảm giác sần sùi trên phím đen và mịn trên phím trắng, giống như chất liệu ngà voi và mun trên piano cơ.

Âm thanh: âm thanh đàn của thương hiệu này được nhiều chuyên gia đánh giá khá tốt. Đặc biệt, với những model mới, hệ thống búa đàn được làm bằng len cao cấp sẽ tạo nên những âm thanh trung thực và hoàn hảo nhất. 

 •  Morphing AiR: Công nghệ tiên tiến tạo ra âm thanh piano mượt mà, tự nhiên và đầy đặn.
 • AiR Grand Sound Source: Cung cấp âm thanh piano grand concert cao cấp, được lấy mẫu từ những cây đàn piano danh tiếng.

Tính năng: Đàn piano điện Casio thường dễ sử dụng, tính ổn định cao.

 • Chế độ Duet: Chia bàn phím thành hai phần để hai người có thể chơi cùng lúc.
 • Hệ thống loa: Mang lại âm thanh mạnh mẽ, sống động.
 • Kết nối Bluetooth: Cho phép kết nối với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để sử dụng các ứng dụng học tập và giải trí.

Giá thành tốt: xét về giá thành đàn piano điện Casio thường rẻ hơn những thương hiệu đàn khác. Nếu cùng một mức giá thì những model của dòng Casio thường có tính năng nổi trội hơn những model của những thương hiệu khác.

Kiểu dáng: Thiết kế đàn piano điện Casio thường nhỏ gọn, đẹp mắt và sang trọng.

 • Nhỏ gọn và di động: Dễ dàng di chuyển và cất giữ.
 • Hiện đại và sang trọng: Phù hợp với nhiều không gian nội thất.

Độ bền: những cây đàn của thương hiệu này được đánh giá cao về tuổi thọ.

Sự đa dạng sản phẩm: đàn piano điện giá rẻ, đàn piano điện bán chuyên nghiệp và đàn piano điện chuyên nghiệp với giá thành từ thấp lên cao để cho khách hàng lựa chọn.

4. Các dòng piano điện casio nhất định bạn chơi

1. Dòng Casio Privia: Dòng đàn piano điện Privia của Casio nổi tiếng với thiết kế gọn nhẹ và âm thanh chất lượng cao. VD

mẫu  PX-770 có bàn phím nhạy cảm và công nghệ âm thanh mô phỏng đàn piano cổ điển.

Đàn piano điện Casio PX - 770

 

2. Dòng Casio Celviano: Đàn piano điện Celviano của Casio mang đến trải nghiệm chơi đàn giống như chơi đàn piano cổ điển. VD mẫu như AP-470  có bàn phím nặng và công nghệ âm thanh mô phỏng chân thực.

Đàn piano điện Casio AP - 470

3. Dòng Casio CDP: Dòng đàn piano điện CDP của Casio là sự lựa chọn phổ biến cho người mới bắt đầu. VD mẫu CDP-S100  có thiết kế nhỏ gọn, tính năng học và chơi đàn tích hợp, và âm thanh chất lượng.

Đàn piano điện Casio CDP-S100

5. Đàn piano điện casio phù hợp với người chơi nào?

Đàn piano điện Casio phù hợp với nhiều đối tượng người chơi, từ người mới bắt đầu đến người chơi chuyên nghiệp:

Người mới bắt đầu:

 • Giá cả hợp lý: Phù hợp với ngân sách của người mới học.
 • Dễ sử dụng: Có nhiều tính năng hỗ trợ học tập như bài hát mẫu, chức năng metronome, v.v.
 • Nhỏ gọn và di động: Dễ dàng di chuyển và cất giữ.

Người chơi giải trí:

 • Âm thanh chất lượng cao: Mang lại trải nghiệm chơi đàn tuyệt vời.
 • Nhiều tính năng: Giúp bạn sáng tạo âm nhạc và giải trí.
 • Thiết kế đẹp mắt: Phù hợp với nhiều không gian nội thất.

Người chơi chuyên nghiệp:

 • Cảm giác chơi đàn chân thực: Giống như piano cơ.
 • Âm thanh phong phú: Phù hợp với nhiều thể loại âm nhạc.
 • Tính năng cao cấp: Giúp bạn biểu diễn âm nhạc một cách chuyên nghiệp.

 

👉Xem thêm nhiều mẫu đàn piano điện Casio tại đây

6. Tại sao nên mua đàn piano điện Casio mới?

Đàn piano điện Casio mới được cải tiến về chất lượng âm thanh và tính năng

Những cải tiến về công nghệ âm thanh như Morphing Air hoặc bộ máy bàn phím Scale Hammer Action với 3 cảm biến cùng với bàn phím kết cấu phím ngà đã được tích hợp sẵn trên những dòng đàn piano điện mới nhất và cao cấp nhất. Ngoài ra là sự đa dạng về chức năng học tập như tích hợp nhiều bài học và kết nối ứng dụng học tập. Một số dòng đàn piano điện mới còn có màn hình cảm ứng và kích thước rất nhỏ gọn tiện lợi.

Thiết kế mỏng nhỏ gọn dễ di chuyển

Những dòng piano điện Casio mới nhất hiện nay đều rất mỏng, có thể dễ dàng mang đi hoặc đặt để ở nhiều nơi trong không gian nhà bạn. Những cây đàn piano điện Casio cũ có thể khiến bạn khó khăn khi chọn lựa vị trí đặt để bởi kích thước cồng kềnh và đôi khi tốn thêm chi phí vận chuyển mỗi khi bạn thay đổi không gian sống.

Bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất

Đây có lẽ là yếu tố quan trọng và thu hút sự tin tưởng và lựa chọn của người yêu nhạc. Casio luôn tự tin về chất lượng sản phẩm của hãng và không ngần ngại khi ưu đãi thời gian bảo hành từ phía nhà sản xuất lên đến 02 năm. Và tất nhiên nó chỉ dành cho những cây đàn piano điện hoàn toàn mới.

Giá cả

Mặc dù đàn piano điện Casio mới có giá cao hơn đàn cũ, nhưng giá cả ngày càng hợp lý và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

TYGY áp dụng chương trình trả góp 0% lãi suất, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu đàn piano điện mới.

7. So sánh sự khác biệt đàn piano điện casio cũ và piano điện casio mới

Để chạy kịp theo xu hướng học tập mới hiện đại. Đàn piano điện Casio mới được sản xuất với công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng âm thanh và cảm giác chơi đàn tốt nhất. Cho ra mắt hàng loạt tính năng mới nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập và chơi đàn được diễn ra tốt nhất như: Tính năng kết nối bluetooth, tích hợp ứng dụng học tập thông minh cho các hệ điều hành 

Các linh kiện mới và hiện đại, hoạt động bền bỉ, ít xảy ra lỗi.

8. Những phụ kiện không thế thiếu khi chơi đàn piano.

Khăn phủ đàn

Khăn phủ đàn là phụ kiện không thể thiếu đề giúp bạn bảo quản cho cây đàn piano Yamaha của minh. Khăn phủ đàn có công dụng cực kỳ quan trong và hiệu quả. Nó vừa giúp bảo vệ đàn tốt hơn, chống trầy xước cho cây đàn, và giảm bụi dính trên đàn, vừa trang trí cho đàn trở nên bắt mắt, sang trọng hơn trong không gian trưng bày tại nhà. Khăn phủ đàn bao gồm 2 loại khác nhau:
• Khăn phủ thùng đàn được thiết kế có hình dạng như một miếng vải to phủ trên đàn. Tủy vào điều kiện khí hậu ở mỗi khu vực mà nhu cầu về độ dài của khăn phủ này cũng khác nhau. Tuy nhiên, với điều kiện khí hậu Việt Nam có phần nóng ẩm thì loại khăn phủ nắp đàn và 1/3 thùng đàn giúp thông thoáng được ưa chuộng hơn cả.
• Khăn phủ phím đàn sẽ giúp bạn tránh tình trạng hư phím do các yếu tố ngoại cảnh tác động lên để từ đó, bảo vệ tốt hơn cho bàn phím piano Casio. Bạn có thể đậy khăn phủ lại khi không sử dụng.

Ống sấy 

Ống sấy có vai trò như một chiếc máy hút ẫm thu nhỏ giúp đảm bảo cây đàn piano của bạn luôn được giữ ẫm tốt nhất và giúp tránh được tình trạng nở gỗ do độ ẫm cao gây ra. Nếu độ ẩm không khí tại vị trí đặt đàn piano quá cao sẽ khiến các thành phần bên trong bộ máy của đàn nở ra và bị kẹt không thể di chuyễn, từ đó dẫn đến hiện tượng kẹt phím hay độ nhay của phím bị kém đi,.. Do đó, việc lựa chọn ống sấy phủ hợp với kích thước, độ ẫm của nơi đặt đàn piano Yamaha sẽ giúp việc chống ẫm cho đàn được tốt nhất.

Máy đếm nhịp

Máy đếm nhịp là phụ kiện quan trọng giúp bạn chơi đàn piano Yamaha được tốt hơn, đặc biệt là đổi với những ai mới tập chơi đàn. Máy đếm nhịp sẽ giúp người chơi có thêm động lực tập luyện, nhất là trong luyện ngón để kiềm soát được tốc độ đạt được mà theo đó điều chỉnh phương pháp học của minh.

Trên thị trường hiện nay có khá nhiều các loại máy đểm nhịp khác nhau để người dùng có thêm lựa chọn như loại cơ truyền thống, có loại dùng pin khá nhỏ gọn hoặc loại có ánh chớp khi đánh nhịp. Dù bạn lựa chọn loại nào thì về nguyên tắc cách dùng của nó cũng tương tự nhau. Bên cạnh đó thì bạn có thể sử dụng máy đểm nhịp khi chơi các nhạc cụ khác như đàn guitar, đàn organ điện tử...

Ghế đàn

Nhiều người cho rằng ghế chỉ đễ ngồi học đàn thì sử dụng loại nào cũng được và không quan trọng lắm. Thế nhưng trên thực thế, những chiếc ghế đúng chuẫn dành cho đàn piano sẽ tiện ích hơn rất nhiều cho bạn trong việc học đàn.
Chúng sẽ sở hữu hệ thống "tăng-đưa", có thể điều chỉnh chiều cao cho phủ hợp với người ngồi chơi đàn. Những chiếc ghế piano cao cấp hơn sẽ có thể mở nắp ghế lên và bỏ sách học đàn vào đó được, giúp bạn có thêm một chỗ để tài liệu học đàn tốt hơn mà lại vô cùng tiện lợi. Với một số sản phẩm, đây có thể sẽ là phụ kiện được đi kèm khi bạn sở hữu một chiếc đàn piano Yamaha, tuy nhiên một số khác thì không. Vì vậy, việc tự lựa chọn cho mình một chiếc ghế chơi đàn piano chuyên dụng là rất cần thiết với bạn.

Nước vệ sinh đàn 

Là một người chơi thực thụ, không ai có thể phủ nhận việc dọn dẹp đàn thường xuyên sẽ giúp tăng tuổi thọ cũng như hạn chế thiệt hại không cần thiết cho đàn. Tuy nhiên, làm sạch theo cách thông thường nếu đúng cách là thực sự tốt, nhưng nếu bạn không cẩn thận, nó có thể ảnh hưởng đến các bộ phận điện tử quan trọng nhất. Tốt nhất, hãy tự chuẩn bị nước vệ sinh đàn.

9. TYGY MUSIC - Cung cấp Đàn piano điện Casio chính hãng tại Việt Nam

Hiện nay, đàn Piano điện Casio - dòng Piano Điện giá rẻ của Casio do TYGY MUSIC phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

TYGY MUSIC là đơn vị nhập khẩu và phân phối đàn Piano điện Casio tại Việt Nam nên tại các showroom, cửa hàng chúng tôi luôn trưng bày những mẫu đàn piano Casio mới nhất để khách hàng quan tâm có thể ghé trải nghiệm và mua sắm.

Ngoài những cây đàn piano điện Casio cao cấp phục vụ mục đích biểu diễn, chơi nhạc có giá trị trên 30 triệu đồng, hãng cũng sản xuất những dòng đàn giá rẻ, cơ bản phục vụ mục đích học tập, đối tượng người mới chơi, học sinh, sinh viên giá khoảng 10 triệu đồng. Với mức giá này thì bạn hoàn toàn có thể sắm ngay cho mình một cây đàn Piano điện, phục vụ cho việc luyện tập tại nhà.

🏠 Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC TYGY MUSIC
 👉 Showroom 01: Số 1 ngõ 2 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội
 👉 Showroom 02: 298 Văn Cao, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
 👉 Showroom 03: 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Quận Tân Bình, TP. HCM 
☎️ Liên hệ mua hàng: Hotline 093.139.0555 - 096.393.8183

Xem thêm bài viết:

 

 

 

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh