Piano Điện Casio

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Piano Điện Casio AP-420BK

  Đàn Piano Điện Casio AP-420BK

  11.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX-800

  Đàn Piano Điện Casio PX-800

  10.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-21

  Đàn Piano Điện Casio AP-21

  9.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-135

  Đàn Piano Điện Casio PX-135

  6.300.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio CDP-S110 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio CDP-S110 (Chính Hãng Full Box 100%)

  11.600.000 VND
  Tặng Kèm Khoá Học Đệm Hát Piano Trọn ĐờiMiễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-S5000 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio PX-S5000 (Chính Hãng Full Box 100%)

  35.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-460-BN

  Đàn Piano Điện Casio AP-460-BN

  13.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-7
  HOT

  Đàn Piano Điện Casio PX-7

  12.000.000 VND

  Đàn Piano Điện Casio PX-7

  12.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-10

  Đàn Piano Điện Casio AP-10

  7.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-450

  Đàn Piano Điện Casio AP-450

  13.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-55

  Đàn Piano Điện Casio AP-55

  8.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-720C

  Đàn Piano Điện Casio PX-720C

  9.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-400

  Đàn Piano Điện Casio AP-400

  11.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX-750

  Đàn Piano Điện Casio PX-750

  12.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Yamaha Electone ELS-01

  Đàn Piano Yamaha Electone ELS-01

  19.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX-830

  Đàn Piano Điện Casio PX-830

  12.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PS3000

  Đàn Piano Điện Casio PS3000

  6.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-500

  Đàn Piano Điện Casio AP-500

  11.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-270 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio AP-270 (Chính Hãng Full Box 100%)

  22.900.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-12000GP

  Đàn Piano Điện Casio PX-12000GP

  12.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-50

  Đàn Piano Điện Casio AP-50

  7.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-33C

  Đàn Piano Điện Casio AP-33C

  8.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-735WE

  Đàn Piano Điện Casio PX-735WE

  8.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio AP- 25

  Đàn Piano Điện Casio AP- 25

  8.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-760

  Đàn Piano Điện Casio PX-760

  13.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio CDP-S360 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio CDP-S360 (Chính Hãng Full Box 100%)

  18.700.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-100

  Đàn Piano Điện Casio PX-100

  6.800.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio CDP-S160 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio CDP-S160 (Chính Hãng Full Box 100%)

  13.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-220BN

  Đàn Piano Điện Casio AP-220BN

  10.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-850

  Đàn Piano Điện Casio PX-850

  13.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-735

  Đàn Piano Điện Casio PX-735

  13.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX-770WE

  Đàn Piano Điện Casio PX-770WE

  18.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio PX-860WE

  Đàn Piano Điện Casio PX-860WE

  11.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-720

  Đàn Piano Điện Casio PX-720

  8.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Casio CPS-7

  Đàn Piano Điện Casio CPS-7

  2.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-110

  Đàn Piano Điện Casio PX-110

  7.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-45 - (Bản sao)

  Đàn Piano Điện Casio AP-45 - (Bản sao)

  9.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP400CY

  Đàn Piano Điện Casio AP400CY

  11.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-870 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio PX-870 (Chính Hãng Full Box 100%)

  25.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-830BP

  Đàn Piano Điện Casio PX-830BP

  12.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-500

  Đàn Piano Điện Casio AP-500

  11.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-150BK

  Đàn Piano Điện Casio PX-150BK

  7.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio PX-760BN

  Đàn Piano Điện Casio PX-760BN

  14.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio CDP-S90 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Casio CDP-S90 (Chính Hãng Full Box 100%)

  9.490.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Casio AP-45

  Đàn Piano Điện Casio AP-45

  9.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]

KHÁM PHÁ NHỮNG THÔNG TIN VỀ ĐÀN PIANO ĐIỆN CASIO

Được biết tới đàn Piano điện Casio là dòng đàn thuộc hãng nổi tiếng Casio đáng tin cậy trong lĩnh vực đàn Piano điện. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các sản phẩm âm nhạc chất lượng cao, Casio đã tạo ra những cây đàn Piano điện đa dạng đáng chú ý.

1. Thông tin về đàn piano điện Casio

Nguồn gốc – xuất xứ

Casio là một công ty chế tạo thiết bị điện tử Nhật Bản được thành lập năm 1946, có trụ sở ở Tokyo, Nhật Bản. Casio được biết đến tên tuổi nhiều nhất thông qua các loại sản phẩm như máy tính (calculator), thiết bị âm thanh, PDA, camera, đồng hồ, nhạc cụ.

Ngày nay, Casio cũng tập trung đẩy mạnh dòng sản phẩm đàn piano điện, liên tục cho ra những dòng sản phẩm mới nhiều tính năng để phục vụ nhu cầu của người sử dụng.

Thương hiệu đàn piano điện Casio Nhật Bản 

Nơi sản xuất

Casio là một công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Nhật Bản. Đàn piano điện Casio được sản xuất tại các nhà máy của Casio trên toàn cầu, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan. Công ty này tuân thủ các quy trình sản xuất chất lượng cao và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng mỗi cây đàn piano điện Casio đáp ứng được tiêu chuẩn cao về âm thanh và hiệu suất.

Đàn piano điện Casio sản xuất năm 2018

2. Những ưu điểm nổi bật của đàn Piano điện Casio

 

 • Thương hiệu đàn piano casio điện từ Nhật Bản lấy lòng người hâm mộ piano bằng những cây đàn có chi phí dành cho các người dùng không có quá nhiều ngân sách. 

 

 • Đối với những cây đàn piano điện Casio, những người mới bắt đầu học không cần chi quá nhiều ngân sách vì sẽ lãng phí và thực sự bạn sẽ không thể tận dụng hết năng lực của cây đàn piano điện đắt tiền. 

 

 • Đàn piano điện Casio được thiết kế với công nghệ tiên tiến và chất lượng âm thanh tuyệt vời. Với bàn phím nhạy cảm và cảm ứng đa điểm, người chơi có thể truyền đạt cảm xúc và sáng tạo một cách tự nhiên. Ngoài ra, các tính năng như âm thanh mô phỏng đàn piano cổ điển, khả năng kết nối với các thiết bị thông minh và khả năng ghi âm cũng là những điểm đáng chú ý của đàn piano điện Casio.

 

 • Thương hiệu Casio cũng nổi tiếng với sự đa dạng trong thiết kế và kiểu dáng. Từ những mẫu đàn piano điện cổ điển và thanh lịch đến những mẫu hiện đại và độc đáo, Casio đáp ứng được nhu cầu và phong cách của mọi người.

 

 • Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất đàn piano điện chất lượng, Casio còn đặt sự tiện lợi và sự tiến bộ công nghệ lên hàng đầu. Với tính năng học và chơi đàn tích hợp, Casio giúp người chơi nhanh chóng tiến bộ và trải nghiệm âm nhạc một cách thú vị.

 

 • Với sự kết hợp giữa chất lượng, đa dạng và tiện ích, đàn piano điện Casio là lựa chọn hàng đầu cho cả những người mới bắt đầu và những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc.

3. Lý do nên mua đàn Piano điện Casio

Đây là dòng sản phẩm đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà sản xuất đàn piano Châu Âu đề ra.

Đàn pinano điện Casio

 

 • Âm thanh: âm thanh đàn của thương hiệu này được nhiều chuyên gia đánh giá khá tốt. Đặc biệt, với những model mới, hệ thống búa đàn được làm bằng len cao cấp sẽ tạo nên những âm thanh trung thực và hoàn hảo nhất.

 

 • Tính năng: đàn piano điện Casio thường dễ sử dụng, tính ổn định cao.

 • Giá thành tốt: xét về giá thành đàn piano điện Casio thường rẻ hơn những thương hiệu đàn khác. Nếu cùng một mức giá thì những model của dòng Casio thường có tính năng nổi trội hơn những model của những thương hiệu khác.

 

 • Kiểu dáng: thiết kế đàn piano điện Casio thường nhỏ gọn, đẹp mắt và sang trọng.

 

 • Độ bền: những cây đàn của thương hiệu này được đánh giá cao về tuổi thọ.

 

 • Sự đa dạng sản phẩm: đàn piano điện giá rẻ, đàn piano điện bán chuyên nghiệp và đàn piano điện chuyên nghiệp với giá thành từ thấp lên cao để cho khách hàng lựa chọn.

 

4. Các dòng piano điện casio nhất định bạn chơi

1. Dòng Casio Privia: Dòng đàn piano điện Privia của Casio nổi tiếng với thiết kế gọn nhẹ và âm thanh chất lượng cao. VD

mẫu  PX-770 có bàn phím nhạy cảm và công nghệ âm thanh mô phỏng đàn piano cổ điển.

Đàn piano điện Casio PX - 770

 

2. Dòng Casio Celviano: Đàn piano điện Celviano của Casio mang đến trải nghiệm chơi đàn giống như chơi đàn piano cổ điển. VD mẫu như AP-470  có bàn phím nặng và công nghệ âm thanh mô phỏng chân thực.

Đàn piano điện Casio AP - 470

3. Dòng Casio CDP: Dòng đàn piano điện CDP của Casio là sự lựa chọn phổ biến cho người mới bắt đầu. VD mẫu CDP-S100  có thiết kế nhỏ gọn, tính năng học và chơi đàn tích hợp, và âm thanh chất lượng.

Đàn piano điện Casio CDP-S100

👉Xem thêm nhiều mẫu đàn piano điện Casio tại đây

5. TYGY MUSIC - Cung cấp Đàn piano điện Casio chính hãng tại Việt Nam

Hiện nay, đàn Piano điện Casio - dòng Piano Điện giá rẻ của Casio do TYGY MUSIC phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

TYGY MUSIC là đơn vị nhập khẩu và phân phối đàn Piano điện Casio tại Việt Nam nên tại các showroom, cửa hàng chúng tôi luôn trưng bày những mẫu đàn piano Casio mới nhất để khách hàng quan tâm có thể ghé trải nghiệm và mua sắm.

Ngoài những cây đàn piano điện Casio cao cấp phục vụ mục đích biểu diễn, chơi nhạc có giá trị trên 30 triệu đồng, hãng cũng sản xuất những dòng đàn giá rẻ, cơ bản phục vụ mục đích học tập, đối tượng người mới chơi, học sinh, sinh viên giá khoảng 10 triệu đồng. Với mức giá này thì bạn hoàn toàn có thể sắm ngay cho mình một cây đàn Piano điện, phục vụ cho việc luyện tập tại nhà.

🏠 Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC TYGY MUSIC
 👉 Showroom 01: Số 1 ngõ 2 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội
 👉 Showroom 02: 298 Văn Cao, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
 👉 Showroom 03: 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Quận Tân Bình, TP. HCM 
☎️ Liên hệ mua hàng: Hotline 093.139.0555 - 096.393.8183

Xem thêm bài viết:

 

 

 

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh