Grand Piano

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Grand Piano Yamaha C5X (NEW)

  Đàn Grand Piano Yamaha C5X (NEW)

  1.529.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Yamaha DGB1KE3 PE
  HOT

  Grand Piano Yamaha DGB1KE3 PE

  573.000.000 VND

  Grand Piano Yamaha DGB1KE3 PE

  573.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG5

  Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG5

  154.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Grand Piano Yamaha C2X (NEW)

  Đàn Grand Piano Yamaha C2X (NEW)

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Piano H. van Bremen 150

  Piano H. van Bremen 150

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Samick GR-172E

  Grand Piano Samick GR-172E

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai GL-10 (NEW)
  HOT

  Grand Piano Kawai GL-10 (NEW)

  338.500.000 VND

  Grand Piano Kawai GL-10 (NEW)

  338.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Fukuyama & Son

  Grand Piano Fukuyama & Son

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Yamaha G5A

  Đàn Piano Grand Yamaha G5A

  285.000.000 VND 285.000.000 VND

  Đàn Piano Grand Yamaha G5A

  285.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Yamaha C3 PE ( Chính hãng full box)
  HOT -7%

  Grand Piano Yamaha C3 PE ( Chính hãng full box)

  900.240.000 VND 968.000.000 VND

  Grand Piano Yamaha C3 PE ( Chính hãng full box)

  900.240.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Yamaha GC1 PE ( Chính hãng full box)
  HOT -7%

  Grand Piano Yamaha GC1 PE ( Chính hãng full box)

  470.580.000 VND 506.000.000 VND

  Grand Piano Yamaha GC1 PE ( Chính hãng full box)

  470.580.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Yamaha C1 PE ( Chính hãng full box)
  HOT -7%

  Grand Piano Yamaha C1 PE ( Chính hãng full box)

  746.790.000 VND 803.000.000 VND

  Grand Piano Yamaha C1 PE ( Chính hãng full box)

  746.790.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Grand Piano Yamaha C1X (NEW)

  Đàn Grand Piano Yamaha C1X (NEW)

  729.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Apollo A30MH

  Grand Piano Apollo A30MH

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason

  Grand Piano Diapason

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG2

  Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG2

  120.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai GL-10 (NEW)
  HOT

  Grand Piano Kawai GL-10 (NEW)

  338.500.000 VND

  Grand Piano Kawai GL-10 (NEW)

  338.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Yamaha C6X (NEW)

  Grand Piano Yamaha C6X (NEW)

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason 210WS

  Grand Piano Diapason 210WS

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai GX-1 (NEW)
  HOT

  Grand Piano Kawai GX-1 (NEW)

  467.500.000 VND

  Grand Piano Kawai GX-1 (NEW)

  467.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai GL-20 (NEW)
  HOT

  Grand Piano Kawai GL-20 (NEW)

  353.000.000 VND

  Grand Piano Kawai GL-20 (NEW)

  353.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Yamaha C7 PE ( Chính hãng full box)
  HOT -7%

  Grand Piano Yamaha C7 PE ( Chính hãng full box)

  1.646.100.000 VND 1.770.000.000 VND

  Grand Piano Yamaha C7 PE ( Chính hãng full box)

  1.646.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason D171BG

  Grand Piano Diapason D171BG

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai GL-30 (NEW)
  HOT

  Grand Piano Kawai GL-30 (NEW)

  376.500.000 VND

  Grand Piano Kawai GL-30 (NEW)

  376.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai NO.600

  Grand Piano Kawai NO.600

  119.500.000 VND

  Grand Piano Kawai NO.600

  119.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Yamaha C3X (NEW)
  HOT

  Grand Piano Yamaha C3X (NEW)

  879.500.000 VND

  Grand Piano Yamaha C3X (NEW)

  879.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Rosenstock RG-175

  Grand Piano Rosenstock RG-175

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai GX-3 (NEW)
  HOT

  Grand Piano Kawai GX-3 (NEW)

  523.500.000 VND

  Grand Piano Kawai GX-3 (NEW)

  523.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason 170E

  Grand Piano Diapason 170E

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason D183MG

  Grand Piano Diapason D183MG

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG3

  Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG3

  119.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason 183E

  Grand Piano Diapason 183E

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Eterna G2

  Grand Piano Eterna G2

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Yamaha GC2 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Grand Yamaha GC2 (Chính Hãng Full Box 100%)

  540.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG6

  Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG6

  319.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason D183BG

  Grand Piano Diapason D183BG

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason 210E

  Grand Piano Diapason 210E

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Yamaha G3A

  Đàn Piano Grand Yamaha G3A

  250.000.000 VND 250.000.000 VND

  Đàn Piano Grand Yamaha G3A

  250.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Piano Diapason No183

  Đàn Piano Grand Piano Diapason No183

  80.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai GL-40 (NEW)
  HOT

  Grand Piano Kawai GL-40 (NEW)

  419.000.000 VND

  Grand Piano Kawai GL-40 (NEW)

  419.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai RX3

  Grand Piano Kawai RX3

  364.500.000 VND

  Grand Piano Kawai RX3

  364.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Yamaha GB1K ( Chính hãng fullbox 100%)
  HOT -7%

  Grand Piano Yamaha GB1K ( Chính hãng fullbox 100%)

  320.003.700 VND 344.090.000 VND

  Grand Piano Yamaha GB1K ( Chính hãng fullbox 100%)

  320.003.700 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason 183WS

  Grand Piano Diapason 183WS

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason 170H

  Grand Piano Diapason 170H

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai CA-60

  Grand Piano Kawai CA-60

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Yamaha G3E

  Đàn Piano Grand Yamaha G3E

  170.000.000 VND 170.000.000 VND

  Đàn Piano Grand Yamaha G3E

  170.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Tokai G-150
  HOT

  Grand Piano Tokai G-150

  88.500.000 VND

  Grand Piano Tokai G-150

  88.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Eastein

  Grand Piano Eastein

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason DR300BG

  Grand Piano Diapason DR300BG

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Yamaha G1BK (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Grand Yamaha G1BK (Chính Hãng Full Box 100%)

  286.390.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai GL-20 (NEW)
  HOT

  Grand Piano Kawai GL-20 (NEW)

  357.500.000 VND

  Grand Piano Kawai GL-20 (NEW)

  357.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai GL-50 (NEW)
  HOT

  Grand Piano Kawai GL-50 (NEW)

  437.500.000 VND

  Grand Piano Kawai GL-50 (NEW)

  437.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason 183G

  Grand Piano Diapason 183G

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai GX-2 (NEW)
  HOT

  Grand Piano Kawai GX-2 (NEW)

  621.500.000 VND

  Grand Piano Kawai GX-2 (NEW)

  621.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Diapason D164R

  Grand Piano Diapason D164R

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Yamaha C7X (NEW)
  HOT

  Grand Piano Yamaha C7X (NEW)

  1.769.500.000 VND

  Grand Piano Yamaha C7X (NEW)

  1.769.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano APOLLO Vierge V148 New

  Grand Piano APOLLO Vierge V148 New

  249.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Kawai GX-6 (NEW)
  HOT

  Grand Piano Kawai GX-6 (NEW)

  779.000.000 VND

  Grand Piano Kawai GX-6 (NEW)

  779.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Grand Piano Horugel
  HOT

  Grand Piano Horugel

  97.500.000 VND

  Grand Piano Horugel

  97.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG7

  Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG7

  0 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]

Giới thiệu về đàn Grand Piano

Grand piano là một cây đàn piano cơ có kích thước lớn, thiết kế có 3 chân, và một nắp đậy hình dáng giống cánh bướm nên hay được gọi là piano 3 chân, piano cánh bướm hoặc đại dương cầm, Cấu tạo của một cây Grand Piano bao gồm có 10 bộ phận chính đó là: frame (Khung đàn), soundboad (bảng cộng hưởng), string (dây đàn), Action (bộ máy đàn), pedals (hệ thống bàn đạp) và case (thùng đàn), keyboard (phím đàn), pinblock (chốt treo dây), bridge (ngựa đàn), hammers (búa đàn).

Đàn grand piano là một loại nhạc cụ phím được sử dụng rộng rãi trong nhiều thể loại âm nhạc, bao gồm nhạc cổ điển, nhạc jazz, nhạc pop và nhạc rock. Với âm thanh du dương, bay bổng và sự sang trọng vượt thời gian, đàn grand piano luôn được coi là biểu tượng của sự tinh tế và đẳng cấp. 

Lịch sử ra đời và phát triển của đàn grand piano

Xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 17

Đàn grand piano được xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng thế kỷ 17. Ban đầu, chúng được gọi là gravicembalo col piano e forte, có nghĩa là clavecin với âm thanh mạnh và nhẹ. Cái tên này xuất phát từ khả năng tạo ra các âm thanh với cường độ khác nhau thông qua cơ chế hoạt động độc đáo của đàn. Tuy nhiên, đàn grand piano thời đó vẫn còn rất đơn giản và không được phổ biến rộng rãi.

Phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ 18

Vào thế kỷ 18, đàn grand piano bắt đầu được cải tiến và phát triển mạnh mẽ. Nhiều nghệ sĩ piano nổi tiếng thời đó, như Mozart, Beethoven và Chopin, đã góp công lớn trong việc phổ biến và đưa đàn grand piano trở thành một loại nhạc cụ không thể thiếu trong các buổi hòa nhạc và biểu diễn nghệ thuật.

Các nhà sản xuất đàn piano cũng đã liên tục cải tiến và tăng cường tính năng của đàn grand piano, từ đó giúp cho loại nhạc cụ này ngày càng được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi.

Cấu tạo và cơ chế hoạt động của đàn grand piano

Đàn grand piano bao gồm nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm thân đàn, bàn phím, dây đàn, cầu đàn, bảng âm thanh, búa đàn và hệ thống cơ học. Cùng tìm hiểu chi tiết về từng bộ phận này trong phần dưới đây.

Thân đàn

Thân đàn là bộ phận chính của đàn grand piano, có tác dụng bảo vệ các bộ phận bên trong và tạo ra không gian cộng hưởng âm thanh.

Thân đàn thường được làm bằng gỗ tự nhiên, như gỗ thông, gỗ thích hoặc gỗ gụ. Đối với những đàn grand piano cao cấp, thân đàn thường được làm bằng gỗ quý hiếm và được trang trí bằng các chi tiết tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và tao nhã cho đàn.

Bàn phím

Bàn phím là bộ phận mà người chơi sử dụng để tạo ra âm thanh. Nó bao gồm 88 phím (52 phím trắng và 36 phím đen) và được chia thành 7 octave.

Mỗi phím đều có một dây đàn tương ứng, khi được nhấn xuống sẽ tạo ra âm thanh. Bàn phím cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cường độ âm thanh, thông qua việc điều chỉnh lực nhấn của ngón tay lên các phím.

Dây đàn

Dây đàn là bộ phận tạo ra âm thanh chính của đàn grand piano. Chúng được làm từ thép và có độ dài từ 1,5m đến 2,5m. Để tạo ra âm thanh khác nhau, dây đàn sẽ được căng với mức độ khác nhau và được đánh vào bởi búa đàn khi người chơi nhấn xuống các phím trên bàn phím.

Cầu đàn

Cầu đàn là bộ phận giữ và hướng dây đàn đến bảng âm thanh. Nó được làm bằng gỗ cứng và có vai trò quan trọng trong việc tạo ra âm thanh du dương và bay bổng của đàn grand piano.

Bảng âm thanh

Bảng âm thanh là bộ phận tạo ra âm thanh cuối cùng của đàn grand piano. Khi dây đàn được đánh vào bởi búa đàn, âm thanh sẽ được tạo ra và lan tỏa ra ngoài thông qua bảng âm thanh.

Bảng âm thanh thường được làm bằng gỗ thông hoặc gỗ thích, có tính đàn hồi cao và giúp tăng cường độ sắc nét và độ dài của âm thanh.

Búa đàn

Búa đàn là bộ phận tạo ra âm thanh khi được đánh vào dây đàn. Nó được làm bằng gỗ cứng và có một lớp vải bọc bên ngoài để giảm thiểu tiếng đập khi va chạm với dây đàn. Búa đàn cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo ra các âm thanh với cường độ khác nhau, thông qua việc điều chỉnh lực đánh của ngón tay lên các phím.

Hệ thống cơ học

Hệ thống cơ học của đàn grand piano bao gồm các bộ phận như pedan, thanh điều chỉnh và cơ chế hoạt động của búa đàn. Chúng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh và kiểm soát âm thanh của đàn, giúp cho người chơi có thể tạo ra những âm thanh đa dạng và phong phú.

Tham khảo những mẫu đàn Grand piano hot nhất 2024

​1. Grand Piano Yamaha G5a

Đàn grand piano Yamaha G5A được làm thủ công từ các vật liệu tốt nhất thoả mãn người nghe các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất,  đàn này kết hợp những điểm tốt nhất về vẻ đẹp và trình diễn với giá cả hợp lý.

Piano Yamaha G5A là cây đàn được đánh giá có chất lượng cùng kiểu dáng tuyệt đỉnh. Hiện nay đây vẫn là cây đàn nhận được sự tin yêu, lựa chọn của các nghệ sĩ ở nhiều nước trên thế giới và đang là model hot trên thị trường hiện nay.

Sản phẩm là mang vẻ đẹp hình dáng cùng giai điệu âm thanh sâu sắc, trầm ấm. Đàn có hệ thống phím tận dụng trọng lượng của phím đàn giúp phím trở về vị trí ban đầu khi chơi nên phím chuẩn và âm thanh trong trẻo, chuẩn xác.

Đàn Grand Piano Yamaha G5A thích hợp sử dụng trong những phòng hòa nhạc vừa và nhỏ hay biểu diễn trên những sân khấu chuyên nghiệp.

2. Grand Piano Yamaha G3E

Đàn Grand Piano Yamaha  G3e là dòng sản phẩm kết hợp về vẻ đẹp hình dáng và giai điệu âm thanh, nó có một hệ thống phím tận dụng trọng lượng của phím khiến cho phím trở về vị trí ban đầu khi chơi vì thế tạo cảm giác phím chuẩn và âm thanh trong hơn so với dòng upright. Là dòng piano toàn diện qua qúa trình cải tiến, phát triển về âm thanh cũng như kỹ thuật.

Dây đàn Yamaha G3E Grand Piano được làm bằng chất liệu Đồng tinh khiết cho ra những âm thanh ấm áp và sâu lắng.

Phím đàn piano Yamaha G3E có 88 phím đều được làm từ gỗ thông, bên ngoài được bao bọc bởi vỏ nhựa cao cấp nên rất sang trọng, bền chắc. Chính điều này tạo cho người chơi có cảm giác rất uyển chuyển, mềm mại mỗi khi chơi trên bàn phím.

Piano Yamaha G3E được sản xuất khoảng năm 1975 có 2 pedals cơ bản, giai điệu âm thanh đạt chuẩn. Được thiết kế theo hệ thống phím có khả năng tận dụng trọng lượng của phím nên phím sẽ trở về vị trí ban đầu khi chơi. Chính điều này giúp âm thanh phím chuẩn và trong trẻo hơn so với các dòng Upright cùng thương hiệu.

Có thể nói đàn piano Yamaha G3E là cây đàn được hoàn thiện cả về âm thanh cũng như kỹ thuật. Đàn có kích thước lớn thích hợp trưng bày trong những không gian rộng lớn, sang trọng giúp tôn lên vẻ đẹp quý tộc, phong cách cho người sử dụng.

3. Grand Piano Yamaha G3A

Cây được được các nghệ nhân thủ công Nhật Bản dày công nghiên cứu trong một thời gian dài và mất nhiều ngày liền để hoàn thiện. Cây đàn là sự kết hợp hoàn hảo giữa búa đàn, dây đàn cũng như sự cân bằng cơ cấu vang âm tuyệt đỉnh.

Yamaha G3A là cây đàn piano Nhật được tìm kiếm và săn đón nhiều nhất. Với chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp mắt đàn piano Yamaha G3A không chỉ được các nhạc công, nghệ sĩ chuyên nghiệp lựa chọn để phục vụ cho công việc biểu diễn của mình mà còn là một món đồ nội thất xa xỉ. 

Phím đàn piano Yamaha G3A có 88 phím đều được làm từ gỗ thông, bên ngoài được bao bọc bởi vỏ nhựa cao cấp nên rất sang trọng, bền chắc. Chính điều này tạo cho người chơi có cảm giác rất uyển chuyển, mềm mại mỗi khi chơi trên bàn phím.

Búa đàn được thiết kế từ lông cừu liên kết với trục gỗ cùng các chi tiết nhỏ nhất đạt độ tinh xảo hoàn hảo nên âm thanh tạo ra chuẩn xác, không bị lẫn tạp âm khác. Mang đến sự tuyệt đỉnh khi dây đàn được làm từ dây thép với cường độ cao, mang đến sự dẻo dai, ít cacbon nên chắc chắn, bền đẹp. Đặc biệt dây đàn có nhiều đường kính khác nhau. Phần dây đồng tinh khiết quấn ở phần Bass tạo ra chất lượng âm thanh trong trẻo, chuẩn xác.

4. Grand Piano Yamaha C5E

Kích thước của cây đàn Piano này là đủ lớn để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của người chơi Piano, tiếng bass phong phú và âm thanh tuyệt. Tuy nhiên với kích thước này Parlor Grand không phải là mẫu đàn phù hợp để đặt trong phòng khách hoặc trong nhà. Đây là mẫu đàn tốt nhất cho các hội trường nhỏ, sân khấu biểu diễn hoặc nhà thờ. Đặc biệt Parlor Grand còn rất phù hợp để sử dụng trong studio âm nhạc.

Đàn Piano Yamaha C5E Supper có Giá đặt Sheet nhạc được thiết kế uốn lượn trang nhã. C5 cung cấp âm lượng cần thiết cho cả hai nhạc trưởng và người chơi, mang lại âm sâu, ấm và vang tốt. 

Các phím màu trắng được thiết kế đặc biệt từ ngà voi bên cạnh các phím đen như gỗ mun được là từ chất liệu gỗ tổng hợp sẽ đem đến cảm giác vô cùng tự nhiên tới từng ngón tay.

Piano Yamaha C5 có 3 Pedals gồm Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal.

Sự ăn khớp giữa màu Lavishly của khung và mặt đàn. Thêm vào đó, lớp véc-ni sáng bóng trên vành trong của cây đàn 

Búa đàn được bọc một lớp nỉ lông cừu tự nhiên, tạo ra độ bền vĩnh cửu cho búa đàn, đồng thời tạo ra chất lượng âm thanh ổn định

5. Đàn Piano Yamaha C3L

Đàn Piano Yamaha C3L là sản phẩm có quy trình kỹ thuật rất được chú trọng và nhà sản xuất đã dành rất nhiều thời gian để hoàn thiện búa, dây đàn và tần số rung của soudboard…Để cho Piano Yamaha C3L có âm thanh thật tuyệt hảo.

Đàn được thiết kế theo hướng kết hợp cả về cổ điển lẫn hiện đại nên mang đến vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng, sang trọng và không kém đi phần tinh tế, có thể kết hợp với những món đồ khác trong nhà như bàn, ghế hay tủ để tạo ra một không gian hài hòa. 

Cải tiến trong tất cả các yếu tố của sản xuất âm thanh đã cho đàn Grand nói chung và Yamaha C3L nói riêng ngày nay một chất lượng âm thanh phong phú hơn, âm thanh cộng hưởng nhiều hơn với âm sắc cân bằng trên toàn bộ bàn phím.

Bộ dây đàn của Piano Yamaha C3L là bộ phận phát ra độ rung khi nhấn phím đàn piano. Là một trong các bộ phận quan trọng tạo nên âm thanh cho cây đàn piano.

Phím đàn Piano Yamaha C3b gồm 88 phím được thiết kế tinh tế nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái trên từng phím đàn.

Búa đàn Piano Yamaha C3L cũng giống như các đàn piano Grand khác được cấu tạo từ sợi lông cừu tự nhiên tạo ra những âm sắc chính xác nhất của âm thanh piano.

Các bước bảo trì đàn Grand piano tại nhà đúng cách

Bước 1: Vệ sinh bên ngoài đàn

 • Dùng khăn mềm, khô lau sạch bụi bẩn bám trên bề mặt đàn, đặc biệt là các góc cạnh, khe kẽ.
 • Dùng khăn ẩm lau sạch bàn phím, tránh để nước thấm vào bên trong.
 • Dùng bàn chải mềm chải sạch các chi tiết nhỏ, như các phím phụ, pedal,...
 • Lau chùi logo, tên thương hiệu của đàn bằng khăn mềm, khô.

Bước 2: Bảo dưỡng máy đàn

 • Dùng cọ quét bụi bẩn bám trên các chi tiết máy đàn, như các chốt pin, búa gõ, dây đàn,...
 • Dùng dầu chuyên dụng bôi trơn các khớp nối, giúp máy đàn hoạt động trơn tru hơn.
 • Kiểm tra độ căng của dây đàn, nếu dây đàn bị chùng thì cần được lên dây lại.
 • Kiểm tra các chi tiết khác của máy đàn, như các lò xo, đòn bẩy,... để kịp thời phát hiện và sửa chữa các lỗi phát sinh.

Bước 3: Bảo quản đàn

 • Đặt đàn ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
 • Tránh để đàn ở nơi có độ ẩm cao, vì có thể khiến đàn bị nứt, cong vênh.
 • Không đặt vật nặng lên đàn, vì có thể làm đàn bị biến dạng.

Để tránh những bụi bẩn và bảo quản đàn cách tốt nhất bạn nên vệ sinh bên ngoài đàn 1-2 lần/tháng và bảo dưỡng máy đàn 1-2 lần/năm. Ngoài ra trước khi chơi đàn, hãy lau sạch bàn phím bằng khăn mềm, khô. Khi không sử dụng đàn, hãy đậy nắp đàn lại để tránh bụi bẩn.

Lưu ý nếu bạn không có kinh nghiệm bảo trì đàn, thì nên gọi thợ sửa đàn chuyên nghiệp đến thực hiện. Khi bảo trì đàn, cần sử dụng các dụng cụ và vật liệu chuyên dụng.

Bảo trì đàn Grand piano định kỳ sẽ giúp đàn luôn hoạt động tốt, phát ra âm thanh hay và bền bỉ hơn.

Ưu điểm và đặc điểm nổi bật của đàn grand piano

Đàn grand piano có nhiều ưu điểm và đặc điểm nổi bật so với các loại nhạc cụ khác. Dưới đây là một số điểm nổi bật của đàn grand piano:

 • Âm thanh du dương, bay bổng và giàu cảm xúc: Đàn grand piano có khả năng tạo ra những âm thanh đa dạng và phong phú, từ những âm thanh mềm mại và du dương cho đến những âm thanh mạnh mẽ và sắc nét. Điều này giúp cho người chơi có thể thể hiện được nhiều cảm xúc và tạo ra những bản nhạc đầy sức sống.

 • Vẻ đẹp tao nhã vượt thời gian: Đàn grand piano luôn được coi là biểu tượng của sự tinh tế và đẳng cấp. Với thiết kế sang trọng và tinh tế, đàn grand piano không chỉ là một loại nhạc cụ mà còn là một tác phẩm nghệ thuật trong căn phòng của bạn.

 • Độ bền cao và tuổi thọ lâu dài: Với cấu tạo chắc chắn và các bộ phận được làm bằng chất liệu chất lượng cao, đàn grand piano có độ bền cao và tuổi thọ lâu dài. Nếu được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách, một chiếc đàn grand piano có thể tồn tại và hoạt động tốt trong hàng trăm năm.

Trên đây là những thông tin cơ bản về đàn grand piano, một loại nhạc cụ tinh tế và đẳng cấp. đàn grand piano luôn là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích âm nhạc và muốn sở hữu một loại nhạc cụ đẳng cấp trong căn phòng của mình. 

Địa chỉ mua đàn Grand Piano chất lượng tại Việt Nam

Như bạn đã biết đàn Grand Piano là một cây đàn chất lượng, đẳng cấp giá thành khá là cao. Vì vậy việc chọn mua đàn ở đâu cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng khi bạn chọn mua đàn. TYGY Music tự hào là nhà phân phối các loại nhạc cụ trên thị trường Việt Năm với 10 năm kinh nghiệm. TYGY hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm hoàn toàn mới từ chất lượng tới giá thành sản phẩm.

Tại TYGY music bạn sẽ được mua đàn với mức giá phù hợp nhất. Ngoài ra khi mua đàn tại đây bạn sẽ được hưởng đẩy đủ những chính sách sau:

 • Cam kết mua hàng chính hãng 100%
 • Chế độ chăm sóc và bảo hành sau mua cực kỳ chuyên nghiệp
 • Được kỹ thuật viên có kinh nghiệm test chọn đàn cận thận
 • Giao hàng nhanh chóng
 • Giá cả hợp lý nhất
 • Miễn phí đăng bán nhạc cụ trên web tongkhonhaccu khi không còn nhu cầu sử dụng

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn:

🏠 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ ÂM NHẠC TYGY MUSIC

👉 Showroom 01: Số 1 ngõ 2 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội

👉 Showroom 02: 298 Văn Cao, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

👉 Showroom 03: 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Quận Tân Bình, TP. HCM

☎️ Hotline 093.139.0555 - 096.393.8183

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh