Guitar Ayer

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Guitar Acoustic Ayers ST-01CE

  Đàn Guitar Acoustic Ayers ST-01CE

  11.570.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers SJC-SOL (sơn bóng)

  Đàn Guitar Acoustic Ayers SJC-SOL (sơn bóng)

  16.400.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers ASRL

  Đàn Guitar Acoustic Ayers ASRL

  14.600.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers ST1-KL

  Đàn Guitar Acoustic Ayers ST1-KL

  8.800.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers ST2-KL

  Đàn Guitar Acoustic Ayers ST2-KL

  10.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers DSRL

  Đàn Guitar Acoustic Ayers DSRL

  14.600.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers SJC Mini

  Đàn Guitar Acoustic Ayers SJC Mini

  9.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers AS

  Đàn Guitar Acoustic Ayers AS

  18.700.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers ACX Cocobolo Custom ( Koi Fish Full Solid )

  Đàn Guitar Acoustic Ayers ACX Cocobolo Custom ( Koi Fish Full Solid )

  83.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers ST-01

  Đàn Guitar Acoustic Ayers ST-01

  8.900.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers A-07C

  Đàn Guitar Acoustic Ayers A-07C

  32.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm hộp ayers chính hãng + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers OC-EPS

  Đàn Guitar Acoustic Ayers OC-EPS

  16.800.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers ACS-NW

  Đàn Guitar Acoustic Ayers ACS-NW

  21.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers ST1M-KL

  Đàn Guitar Acoustic Ayers ST1M-KL

  8.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers ACSFL

  Đàn Guitar Acoustic Ayers ACSFL

  15.600.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers ST-03G

  Đàn Guitar Acoustic Ayers ST-03G

  7.755.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers ST-04G

  Đàn Guitar Acoustic Ayers ST-04G

  7.300.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ayers SJC-SOL (Sơn Mờ)

  Đàn Guitar Acoustic Ayers SJC-SOL (Sơn Mờ)

  14.700.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao ayers + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]

Đàn guitar Ayer: Lựa chọn tuyệt vời cho người yêu nhạc

Đàn guitar Ayer là một trong những thương hiệu guitar nổi tiếng thế giới, được thành lập vào năm 1996 tại Trung Quốc. Với hơn 25 năm kinh nghiệm sản xuất guitar, Ayer đã cho ra đời những cây guitar chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người chơi guitar trên toàn thế giới.

 

 

Sự ra đời của đàn guitar Ayer

Người sáng lập công ty Ayer là ông Huang Chengfa, khi ông lớn lên ông nghe rất nhiều nhạc của The Beatles, the Eagles và các nghệ sĩ Pop, Rock, Dân gian và Đồng quê cổ điển khác. Ông đã mơ ước tạo ra một cây đàn guitar có thể mang đến âm thanh tuyệt vời và chất lượng vượt trội.

Năm 1996, ông Huang Chengfa thành lập công ty Ayer tại Trung Quốc. Với niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng, ông đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Ayer đã cho ra đời những cây guitar chất lượng cao, được đánh giá cao bởi các chuyên gia và người chơi guitar trên toàn thế giới.

Nghệ nhân làm đàn nổi tiếng thế giới người Úc, Gerard Gilet đã được Ayers chiêu mộ để cung cấp chuyên môn và đào tạo, cũng như tư vấn về thiết kế và vật liệu trong liên doanh mới, và ngày nay Ayers tự hào là một trong những thương hiệu guitar hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tại Ayers, chúng tôi vẫn có thể sản xuất nhạc cụ có giá cả phải chăng cho bất kỳ nhạc sĩ nào.

Thiết kế và chất liệu của đàn guitar Ayer

Đàn guitar Ayer có thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế. Thân đàn được làm từ gỗ vân sam hoặc gỗ gụ, có độ bền cao và khả năng truyền âm tốt. Mặt đàn được làm từ gỗ thông, có độ cứng cao và khả năng chịu lực tốt. Cần đàn được làm từ gỗ maple, có độ cứng cao và khả năng chịu lực tốt.

 

Chất liệu

Đàn guitar Ayer được làm từ những vật liệu cao cấp, được lựa chọn kỹ lưỡng và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Các loại gỗ được sử dụng trong sản xuất đàn guitar Ayer đều là những loại gỗ có độ bền cao và khả năng truyền âm tốt.

Thân đàn: Thân đàn guitar Ayer được làm từ gỗ vân sam hoặc gỗ gụ. Gỗ vân sam mang đến âm thanh ấm áp và vang xa, còn gỗ gụ mang đến âm thanh mạnh mẽ và sắc nét.

Mặt đàn: Mặt đàn guitar Ayer được làm từ gỗ thông. Gỗ thông có độ cứng cao và khả năng chịu lực tốt, giúp bảo vệ đàn khỏi những tác động từ bên ngoài.

Cần đàn: Cần đàn guitar Ayer được làm từ gỗ maple. Gỗ maple có độ cứng cao và khả năng chịu lực tốt, giúp người chơi dễ dàng bấm phím và điều khiển âm thanh.

Bộ máy đàn: Bộ máy đàn guitar Ayer được làm từ thép không gỉ. Thép không gỉ có độ bền cao và khả năng chịu lực tốt, giúp tạo ra âm thanh mượt mà và chính xác.

Pickup: Một số model đàn guitar Ayer được trang bị pickup, giúp người chơi có thể chơi đàn acoustic với âm thanh điện. Pickup được gắn ở mặt sau đàn, giúp người chơi có thể kết nối đàn với amply hoặc mixer để chơi đàn với âm thanh lớn hơn.

Âm thanh và hiệu suất của đàn guitar Ayer

Âm thanh và hiệu suất của đàn guitar Ayer là một trong những yếu tố được đánh giá cao nhất của dòng đàn này. Đàn guitar Ayer được làm từ những vật liệu cao cấp và được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, mang đến âm thanh tuyệt vời, ấm áp và vang xa.

Âm thanh

Âm thanh của đàn guitar Ayer được đánh giá cao bởi sự cân bằng hoàn hảo giữa độ vang, độ ấm và độ sáng. Âm thanh của đàn cũng rất đa dạng, có thể đáp ứng được nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

 • Âm thanh ấm áp và vang xa: Các model đàn guitar Ayer được làm từ gỗ vân sam thường mang đến âm thanh ấm áp và vang xa. Âm thanh của những model này phù hợp với các thể loại nhạc acoustic, folk, pop, rock,...
 • Âm thanh mạnh mẽ và sắc nét: Các model đàn guitar Ayer được làm từ gỗ gụ thường mang đến âm thanh mạnh mẽ và sắc nét. Âm thanh của những model này phù hợp với các thể loại nhạc blues, country, jazz,...

Hiệu suất

Hiệu suất của đàn guitar Ayer cũng được đánh giá cao. Đàn có độ bền cao, có thể sử dụng được trong nhiều năm. Đàn cũng dễ dàng điều chỉnh và bảo dưỡng.

Nhìn chung, âm thanh và hiệu suất của đàn guitar Ayer là một trong những yếu tố được đánh giá cao nhất của dòng đàn này. Đàn guitar Ayer là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu nhạc đang tìm kiếm một cây đàn có âm thanh tuyệt vời, độ bền cao và giá thành hợp lý.

Những model nổi tiếng của đàn guitar Ayer

Đàn guitar Ayer có nhiều model khác nhau, phù hợp với nhu cầu của nhiều người chơi guitar. Một số model nổi tiếng của đàn guitar Ayer bao gồm:

Đàn guitar Ayers ST2-KL

Đàn guitar Ayers ST2-KL là một cây đàn guitar acoustic dreadnought được làm từ gỗ vân sam và gỗ gụ. Đàn có âm thanh ấm áp và vang xa, phù hợp với các thể loại nhạc acoustic, folk, pop, rock,...

Đàn guitar Ayers ST2-KL có âm thanh ấm áp và vang xa, phù hợp với nhiều thể loại nhạc khác nhau. Âm thanh của đàn được tạo ra bởi sự kết hợp giữa mặt đàn làm từ gỗ thông và thùng đàn làm từ gỗ gụ. Mặt đàn gỗ thông mang lại âm thanh sáng và trong trẻo, trong khi thùng đàn gỗ gụ mang lại âm thanh ấm áp và vang xa.

Chất lượng của đàn guitar Ayers ST2-KL

Đàn guitar Ayers ST2-KL được làm từ những vật liệu cao cấp, được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Đàn có độ bền cao, có thể sử dụng được trong nhiều năm.

Đàn guitar Ayers OC-EPS

Đàn guitra OC- được làm toàn bộ bằng ván sống dành cho người mới chơi đàn ván sống lần đầu tiên.

Thùng O là dạng thùng mỏng nhất, thích hợp cho những bạn có dáng người không quá cao hoặc các bạn nữ. Âm thanh có phản xạ nhanh hơn nhờ dáng thùng nhỏ

Mẫu đàn này được hoàn thiện bóng và mờ. Ngoài ra nó cũng có loại thùng A ( Thùng lớn hơn va dạy hơn)

Ayers OC-EPS là một cây đàn chất lượng cao, có âm thanh tuyệt vời và giá cả phải chăng. Đàn phù hợp với những người yêu nhạc đang tìm kiếm một cây đàn guitar có âm thanh ấm áp và vang xa, có thể sử dụng cho nhiều thể loại nhạc khác nhau.

Cách chọn mua đàn guitar Ayer phù hợp

Đàn guitar Ayer là một thương hiệu đàn guitar nổi tiếng thế giới, với nhiều model khác nhau phù hợp với nhu cầu của nhiều người chơi guitar. Để chọn mua được một cây đàn guitar Ayer phù hợp, bạn cần lưu ý những yếu tố sau:

1. Loại đàn

Trước khi mua đàn, bạn cần xác định loại đàn guitar Ayer mà bạn muốn mua. Hiện nay, Ayer có các loại đàn guitar sau:

 • Đàn guitar acoustic: Đây là loại đàn guitar phổ biến nhất, được sử dụng để chơi các thể loại nhạc acoustic, folk, pop, rock,...
 • Đàn guitar điện: Đây là loại đàn guitar sử dụng bộ khuếch đại âm thanh để tạo ra âm thanh lớn hơn. Đàn guitar điện được sử dụng để chơi các thể loại nhạc rock, metal, blues, jazz,...
 • Đàn guitar bass: Đây là loại đàn guitar có âm vực thấp, được sử dụng để chơi các thể loại nhạc rock, metal, blues, jazz,...

2. Chất liệu

Gỗ là chất liệu quan trọng nhất quyết định âm thanh của đàn guitar. Đàn guitar Ayer được làm từ nhiều loại gỗ khác nhau, mỗi loại gỗ mang lại âm thanh khác nhau.

 • Gỗ vân sam: Gỗ vân sam mang đến âm thanh ấm áp và vang xa.
 • Gỗ gụ: Gỗ gụ mang đến âm thanh mạnh mẽ và sắc nét.
 • Gỗ thông: Gỗ thông mang đến âm thanh sáng và trong trẻo.

3. Kích thước

Kích thước của đàn guitar Ayer cũng là một yếu tố quan trọng cần lưu ý. Đàn guitar Ayer có các kích thước sau:

 • Đàn guitar dreadnought: Đây là loại đàn guitar phổ biến nhất, có kích thước lớn và âm thanh ấm áp.
 • Đàn guitar grand auditorium: Đây là loại đàn guitar có kích thước trung bình, có âm thanh cân bằng giữa ấm áp và sáng.
 • Đàn guitar grand concert: Đây là loại đàn guitar có kích thước nhỏ, có âm thanh sáng và trong trẻo.

4. Ngân sách

Đàn guitar Ayer có nhiều mức giá khác nhau, từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Bạn cần xác định ngân sách của mình trước khi mua đàn.

5. Chơi thử đàn

Đây là bước quan trọng nhất để chọn mua được một cây đàn guitar Ayer phù hợp. Bạn nên đến các cửa hàng nhạc cụ uy tín để chơi thử đàn trước khi mua. Khi chơi thử đàn, bạn cần lưu ý những yếu tố sau:

 • Âm thanh của đàn: Âm thanh của đàn phải phù hợp với sở thích của bạn.
 • Độ thoải mái khi chơi: Bạn nên chơi thử đàn trong khoảng 30 phút để xem đàn có phù hợp với bạn không.
 • Độ bền của đàn: Bạn nên kiểm tra xem đàn có bị nứt, vỡ hay hư hỏng gì không.

Tóm lại, để chọn mua được một cây đàn guitar Ayer phù hợp, bạn cần lưu ý những yếu tố sau: loại đàn, chất liệu, kích thước, ngân sách và chơi thử đàn.

Cách bảo trì và bảo dưỡng đàn guitar Ayer tại nhà cho bạn

Đàn guitar Ayer là một cây đàn chất lượng cao, nhưng cũng cần được bảo trì và bảo dưỡng thường xuyên để giữ cho đàn luôn bền đẹp và phát huy tối đa hiệu suất. Dưới đây là một số cách bảo trì và bảo dưỡng đàn guitar Ayer tại nhà:

1. Lau chùi đàn thường xuyên

Bạn nên lau chùi đàn guitar Ayer bằng khăn mềm, khô sau mỗi lần chơi. Bạn cũng nên sử dụng dung dịch vệ sinh đàn guitar chuyên dụng để lau chùi đàn định kỳ.

2. Bảo vệ đàn khỏi ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao

Đàn guitar Ayer không nên được để dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm cong vênh đàn và ảnh hưởng đến âm thanh của đàn.

3. Tránh để đàn tiếp xúc với độ ẩm cao

Độ ẩm cao có thể làm cho đàn bị nứt, vỡ. Bạn nên đặt đàn ở nơi khô ráo, thoáng mát.

4. Thay dây đàn định kỳ

Dây đàn guitar Ayer nên được thay định kỳ, khoảng 2-3 tháng một lần. Dây đàn cũ sẽ bị mòn, chùng, ảnh hưởng đến âm thanh của đàn.

5. Điều chỉnh cần đàn

Cần đàn guitar Ayer nên được điều chỉnh định kỳ, khoảng 6 tháng một lần. Điều chỉnh cần đàn giúp đàn phát huy tối đa hiệu suất.

6. Mang đàn đi bảo dưỡng định kỳ

Bạn nên mang đàn guitar Ayer đi bảo dưỡng định kỳ tại các cửa hàng nhạc cụ uy tín. Việc bảo dưỡng đàn giúp phát hiện và khắc phục sớm các hư hỏng, giúp đàn luôn bền đẹp và phát huy tối đa hiệu suất.

Dưới đây là một số lưu ý khi bảo trì và bảo dưỡng đàn guitar Ayer:

 • Không nên sử dụng các chất tẩy rửa mạnh để lau chùi đàn.
 • Không nên để đàn bị rơi hoặc va đập mạnh.
 • Không nên để đàn ở những nơi có nhiều bụi bẩn.

Với những cách bảo trì và bảo dưỡng đơn giản trên, bạn có thể giữ cho cây đàn guitar Ayer của mình luôn bền đẹp và phát h

Có nên mua đàn guitar Ayer không?

Đàn guitar Ayer là một lựa chọn tuyệt vời cho người yêu nhạc. Với âm thanh tuyệt vời, độ bền cao và giá thành hợp lý, đàn guitar Ayer là một lựa chọn phù hợp cho những người chơi guitar ở mọi trình độ.

Có nên mua đàn guitar Ayer hay không phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cây đàn guitar chất lượng cao, có âm thanh tuyệt vời và giá cả phải chăng, thì đàn guitar Ayer là một lựa chọn tuyệt vời.

Đàn guitar Ayer được làm từ những vật liệu cao cấp, được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, mang đến âm thanh tuyệt vời, ấm áp và vang xa. Đàn cũng có độ bền cao, có thể sử dụng được trong nhiều năm. Như vậy theo đánh giá của TYGY với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường âm nhạc, TYGY đánh giá cây đàn Ayer cao và nếu ban là đối tượng chơi đàn nào thì cũng có thể hoàn toàn sở hữu cây đàn này vè để phục vụ cho mọi mục đích chơi khác nhau.

Địa điểm mua đàn guitar Ayer uy tín chính hãng

Đàn guitar Ayer là một lựa chọn tuyệt vời cho người yêu nhạc. Với âm thanh tuyệt vời, độ bền cao và giá thành hợp lý, đàn guitar Ayer là một lựa chọn phù hợp cho những người chơi guitar ở mọi trình độ. Tuy nhiên bạn cũng nên lựa chọn điểm mua uy tín đê tránh những trường hợp hỏng hóc trong quá trình chơi đàn.

Tại TYGY Music bạn có thể mua được đàn guitar Ayer uy tín chính hãng, đảm bảo đầy đủ về tính năng cũng như chất lượng sản phẩm đồng thời bạn có thể mua đàn với giá cả hợp lý nhất.

Hãy liên hệ với TYGY nếu bạn cần được tư vấn về sản phẩm:

🏠 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ ÂM NHẠC TYGY MUSIC

👉 Showroom 01: Số 1 ngõ 2 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội

👉 Showroom 02: 298 Văn Cao, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

👉 Showroom 03: 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Quận Tân Bình, TP. HCM

☎️ Hotline 093.139.0555 - 096.393.8183

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh