Piano Điện Yamaha

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn piano điện Yamaha CLP-230BN

  Đàn piano điện Yamaha CLP-230BN

  14.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha YDP163 -WA (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Yamaha YDP163 -WA (Chính Hãng Full Box 100%)

  18.300.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP-920

  Đàn piano điện Yamaha CLP-920

  11.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP-545WA

  Đàn piano điện Yamaha CLP-545WA

  23.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha CSP-150WH (100% full box)
  HOT -7%

  Đàn Piano Điện Yamaha CSP-150WH (100% full box)

  64.067.700 VND 68.890.000 VND

  Đàn Piano Điện Yamaha CSP-150WH (100% full box)

  64.067.700 VND
  Tích điểm hấp dẫn, tiêu điểm linh hoạt [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn piano điện Yamaha YDP300

  Đàn piano điện Yamaha YDP300

  9.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP280PE

  Đàn piano điện Yamaha CLP280PE

  20.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-163R

  Đàn piano điện Yamaha YDP-163R

  18.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha P45B

  Đàn piano điện Yamaha P45B

  11.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha SCLP-6450

  Đàn piano điện Yamaha SCLP-6450

  29.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha CLP330

  Đàn Piano Điện Yamaha CLP330

  17.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CVP-701PE

  Đàn piano điện Yamaha CVP-701PE

  83.990.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP470R

  Đàn piano điện Yamaha CLP470R

  22.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha YDP-105B (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Yamaha YDP-105B (Chính Hãng Full Box 100%)

  17.900.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-123

  Đàn piano điện Yamaha YDP-123

  11.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-140

  Đàn piano điện Yamaha YDP-140

  13.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha PS500 (full 100% box)
  HOT -7%

  Đàn Piano Điện Yamaha PS500 (full 100% box)

  35.491.590 VND 38.163.000 VND

  Đàn Piano Điện Yamaha PS500 (full 100% box)

  35.491.590 VND
  Tích điểm hấp dẫn, tiêu điểm linh hoạt [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-151

  Đàn piano điện Yamaha YDP-151

  14.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP930

  Đàn piano điện Yamaha CLP930

  12.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-143R

  Đàn piano điện Yamaha YDP-143R

  13.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP V240

  Đàn piano điện Yamaha YDP V240

  21.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha CSP-170B (100% full box)
  HOT -20%

  Đàn Piano Điện Yamaha CSP-170B (100% full box)

  78.952.000 VND 98.690.000 VND

  Đàn Piano Điện Yamaha CSP-170B (100% full box)

  78.952.000 VND
  Tích điểm hấp dẫn, tiêu điểm linh hoạt [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-161 - (Bản sao)

  Đàn piano điện Yamaha YDP-161 - (Bản sao)

  14.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha P225B (100% full box)
  HOT -5%

  Đàn Piano Điện Yamaha P225B (100% full box)

  21.270.500 VND 22.390.000 VND

  Đàn Piano Điện Yamaha P225B (100% full box)

  21.270.500 VND
  Tích điểm hấp dẫn, tiêu điểm linh hoạt [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn piano điện Yamaha CLP-240

  Đàn piano điện Yamaha CLP-240

  15.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP 123

  Đàn piano điện Yamaha YDP 123

  12.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha CLP 725 White (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Yamaha CLP 725 White (Chính Hãng Full Box 100%)

  40.990.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha YDP-103R (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Yamaha YDP-103R (Chính Hãng Full Box 100%)

  16.490.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP-170PE

  Đàn piano điện Yamaha CLP-170PE

  16.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP-575R

  Đàn piano điện Yamaha CLP-575R

  27.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha PS500 (100% full box)
  HOT -7%

  Đàn Piano Điện Yamaha PS500 (100% full box)

  35.491.590 VND 38.163.000 VND

  Đàn Piano Điện Yamaha PS500 (100% full box)

  35.491.590 VND
  Tích điểm hấp dẫn, tiêu điểm linh hoạt [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn piano điện Yamaha CVP-809GP
  HOT -11%

  Đàn piano điện Yamaha CVP-809GP

  185.000.000 VND 209.990.000 VND

  Đàn piano điện Yamaha CVP-809GP

  185.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-301

  Đàn piano điện Yamaha YDP-301

  8.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-131

  Đàn piano điện Yamaha YDP-131

  11.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-161

  Đàn piano điện Yamaha YDP-161

  14.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha P225WH (100% full box)
  HOT -5%

  Đàn Piano Điện Yamaha P225WH (100% full box)

  21.270.500 VND 22.390.000 VND

  Đàn Piano Điện Yamaha P225WH (100% full box)

  21.270.500 VND
  Tích điểm hấp dẫn, tiêu điểm linh hoạt [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn Piano Điện Yamaha CLP 440M

  Đàn Piano Điện Yamaha CLP 440M

  19.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP411

  Đàn piano điện Yamaha CLP411

  10.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha P-45 tặng kèm ghế da (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Yamaha P-45 tặng kèm ghế da (Chính Hãng Full Box 100%)

  14.890.000 VND
  Tích điểm hấp dẫn, tiêu điểm linh hoạt [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP-270

  Đàn piano điện Yamaha CLP-270

  17.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP860

  Đàn piano điện Yamaha CLP860

  12.300.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-151C

  Đàn piano điện Yamaha YDP-151C

  14.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện giả cơ Yamaha DUP-1

  Đàn piano điện giả cơ Yamaha DUP-1

  16.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-101

  Đàn piano điện Yamaha YDP-101

  8.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-142C

  Đàn piano điện Yamaha YDP-142C

  15.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha CLP 735 Polished Ebony (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Điện Yamaha CLP 735 Polished Ebony (Chính Hãng Full Box 100%)

  45.560.700 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP840

  Đàn piano điện Yamaha CLP840

  10.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-162B

  Đàn piano điện Yamaha YDP-162B

  16.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-160

  Đàn piano điện Yamaha YDP-160

  15.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha CSP-150B (100% full box)
  HOT -20%

  Đàn Piano Điện Yamaha CSP-150B (100% full box)

  55.112.000 VND 68.980.000 VND

  Đàn Piano Điện Yamaha CSP-150B (100% full box)

  55.112.000 VND
  Tích điểm hấp dẫn, tiêu điểm linh hoạt [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí vận chuyển nội thành Hà NộiMiễn phí lên dây lần đầu
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-223

  Đàn piano điện Yamaha YDP-223

  11.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP350

  Đàn piano điện Yamaha CLP350

  6.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Điện Yamaha CLP 550

  Đàn Piano Điện Yamaha CLP 550

  7.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP-156

  Đàn piano điện Yamaha CLP-156

  8.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP-705

  Đàn piano điện Yamaha CLP-705

  11.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-S31C

  Đàn piano điện Yamaha YDP-S31C

  12.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP950

  Đàn piano điện Yamaha CLP950

  14.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha YDP-160

  Đàn piano điện Yamaha YDP-160

  15.000.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha CLP-370M

  Đàn piano điện Yamaha CLP-370M

  19.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn piano điện Yamaha SCLP-5450

  Đàn piano điện Yamaha SCLP-5450

  26.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]

Tổng quan về thương hiêu đàn piano điện Yamaha 

-Yamaha là một trong những thương hiệu đàn piano điện hàng đầu thế giới  Được thành lập vào năm 1887 tại Nhật Bản, Yamaha nổi tiếng với chất lượng cao, âm thanh tuyệt vời và độ bền lâu dài.

1. Lịch sử ra đời của pianao điện yamaha

-Thương hiệu Yamaha là một trong những thương hiệu đàn piano điện nổi tiếng và được biết đến trên toàn thế giới. Yamaha Corporation là một công ty đa quốc gia của Nhật Bản, được thành lập vào năm 1887. Ban đầu, Yamaha sản xuất đàn organ và piano cơ truyền thống.

-Tuy nhiên, vào những năm 1950, Yamaha bắt đầu phát triển và sản xuất các mẫu đàn piano điện đầu tiên. Công nghệ mới này giúp giảm kích thước và trọng lượng của đàn piano, cung cấp cho người chơi một lựa chọn tiện ích và linh hoạt hơn. Đàn piano điện Yamaha đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các nhà nghệ sĩ, học viên nhạc viện và người chơi piano trên toàn thế giới.

-Với sự phát triển và đổi mới liên tục, Yamaha đã tạo ra nhiều dòng sản phẩm đàn piano điện với nhiều tính năng và độ phong phú trong âm thanh. Các dòng pianos điện của Yamaha bao gồm Clavinova, Arius và P-series. Các mẫu đàn piano điện Yamaha không chỉ mang lại âm thanh chất lượng cao, mà còn kết hợp với công nghệ số hiện đại như tích hợp âm thanh và kết nối với các thiết bị ngoại vi, cho phép người chơi tương tác sáng tạo và thuận tiện.

-Với hơn 100 năm kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng đồng rộng, Yamaha đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực piano điện. Sản phẩm của Yamaha được công nhận vì chất lượng âm thanh, kiểu dáng đẹp và sự đáng tin cậy.

2. Đẳng cấp thương hiệu piano điện Yamaha

Nhắc đến piano điện, không thể không nhắc đến thương hiệu Yamaha - ông hoàng trong ngành sản xuất nhạc cụ với lịch sử lâu đời và uy tín vang danh toàn cầu. Piano điện Yamaha không chỉ chinh phục người chơi bởi chất lượng âm thanh tuyệt hảo, cảm giác phím chân thực mà còn bởi sự đa dạng mẫu mã, đáp ứng mọi nhu cầu và ngân sách.

Piano điện Yamaha được chế tạo từ vật liệu cao cấp, trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo độ bền bỉ theo thời gian. Được trang bị nhiều tính năng hiện đại như chức năng ghi âm, kết nối với máy tính, hỗ trợ học tập, giúp bạn tối ưu hóa trải nghiệm chơi đàn.

Yamaha cung cấp nhiều dòng piano điện với mức giá đa dạng, từ model cơ bản cho người mới tập chơi đến model cao cấp dành cho nghệ sĩ chuyên nghiệp. Bạn dễ dàng lựa chọn được cây đàn phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.

 

3.Các dòng sản phẩm phổ biến của piano điện Yamaha :

 • Dòng P: Dòng P là dòng đàn piano điện giá rẻ của Yamaha, phù hợp cho người mới bắt đầu. Các mẫu đàn trong dòng P thường có chất lượng âm thanh và bàn phím tốt, đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí của người chơi. Một số mẫu đàn piano điện Yamaha dòng P phổ biến bao gồm: P-45, P-125, P-515, P-S500.

 • Dòng Clavinova: Dòng Clavinova là dòng đàn piano điện cao cấp của Yamaha, mang đến trải nghiệm chơi piano chân thực và sống động. Các mẫu đàn trong dòng Clavinova thường được trang bị bàn phím nhạy cảm với lực, nhiều tính năng học tập và sáng tạo, và chất lượng âm thanh tuyệt vời. Một số mẫu đàn piano điện Yamaha dòng Clavinova phổ biến bao gồm: CLP-, CLP-635, CLP-745, CLP-885.

 • Dòng AvantGrand: Dòng AvantGrand là dòng đàn piano điện cao cấp nhất của Yamaha, mang đến trải nghiệm chơi piano như trên đàn piano acoustic. Các mẫu đàn trong dòng AvantGrand sử dụng công nghệ Virtual Resonance Modeling (VRM) để tái tạo âm thanh và cảm giác chơi của đàn piano acoustic một cách chân thực và sống động. Một số mẫu đàn piano điện Yamaha dòng AvantGrand phổ biến bao gồm: N1, N1X, N2, N2X.​

​​

4.Thiết kế của đàn piano điện yamaha

 • Thiết kế của đàn piano điện Yamaha được đặc trưng bởi sự sang trọng, tinh tế và hiện đại. Các dòng đàn piano điện Yamaha thường có kiểu dáng thanh lịch, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau.
 • Yamaha sử dụng các vật liệu chất lượng cao để chế tạo đàn piano điện, bao gồm gỗ, kim loại và nhựa. Điều này đảm bảo độ bền lâu dài và âm thanh tuyệt vời của đàn piano.
 • Bàn phím của đàn piano điện Yamaha được thiết kế để mang lại cảm giác chơi tự nhiên, giống như đàn piano acoustic. Bàn phím của các dòng đàn piano điện cao cấp của Yamaha thường được làm từ gỗ tự nhiên, mang lại cảm giác chơi êm ái và chân thực.
 • Ngoài ra, Yamaha còn cung cấp nhiều mẫu đàn piano điện có màu sắc và kiểu dáng khác nhau, phù hợp với sở thích của người chơi.

5. Chất lượng âm thanh thì sao ?

-Chất lượng âm thanh của đàn piano điện Yamaha được tạo nên bởi nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Công nghệ lấy mẫu âm thanh: Yamaha sử dụng công nghệ lấy mẫu âm thanh tiên tiến, cho phép thu âm từng nốt nhạc của đàn piano acoustic với độ chính xác cao. Điều này giúp mang lại âm thanh sống động, chân thực như đàn piano acoustic.
 • Hệ thống loa và ampli: Yamaha sử dụng hệ thống loa và ampli chất lượng cao, giúp tái tạo âm thanh một cách trọn vẹn và chi tiết.
 • Bàn phím: Bàn phím của đàn piano điện Yamaha được thiết kế với độ nhạy cao, giúp người chơi có thể cảm nhận được lực nhấn của từng phím. Điều này giúp mang lại cảm giác chơi piano chân thực và thoải mái.

6. Tính năng

-Tính năng của piano điện Yamaha được đánh giá cao bởi nhiều người chơi đàn.Bàn phím của đàn piano điện yamah được thiết kế với độ nhạy cao giúo người chơi có thể cạm nhận được lực nhấn của từng phím. Điều này giúp mang lại cảm giác chơi piano chân thực và thoải mái .

 • Công nghệ Graded Hammer Action: Công nghệ này sử dụng các phím với độ nặng khác nhau, mô phỏng theo bàn phím của đàn piano acoustic. Điều này giúp mang lại cảm giác chơi piano chân thực và thoải mái.
 • Công nghệ Virtual Resonance Modeling: Công nghệ này mô phỏng sự cộng hưởng của dây đàn và khung đàn, giúp mang lại âm thanh phong phú và sống động hơn.
 • Công nghệ Intelligent Acoustic Control: Công nghệ này giúp điều chỉnh âm thanh và độ nhạy của bàn phím theo lực nhấn của người chơi, giúp mang lại cảm giác chơi piano tự nhiên và thoải mái hơn.

Các tính năng bổ sung

Lựa chọn loại đàn cung cấp nhiều chức năng thông minh sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trinh chơi đàn và có
thêm những trải nghiệm thú vị. Bạn nên lựa chọn đàn piano điện có những tính năng b sung sau:
• Cảm biến trên bàn phim: Hệ thống cảm biến sẽ cảm nhận lực nhấn mạnh, nhẹ và tốc độ nhấn phím của người
chơi để tạo ra âm thanh trầm, bồng khác nhau. Từ đó, giai điệu sẽ có điềm nhấn và có cảm xúc hơn.
• Hệ thống loa và âm thanh: Đây là yếu tố quyết định đến tiếngđàn piano khi chơi sẽ phát ra như thế nào và
ảnh hưởng đến cảm xúc của người chơi và người nghe. Dođó, khi chọnđàn bạn hãy kiểm tra âm vang bằng
cách đánh thử một vài nốt để cảm nhận nhé.
• Khả năng kết nối với các thiết bị khác: Một chiếc đàn có thể kết nối với thiết bị như: tai nghe, điện thoại,
laptop, USB... sẽ hỗ trợ tối đa quá trình học đàn của bạn trở nên đơn giản, dễ dàng hơn.

7. Về giá cả 

Giá cả của đàn piano điện Yamaha được đánh giá là hợp lý, tương xứng với chất lượng âm thanh và tính năng mà đàn mang lại. Đàn piano điện Yamaha là một lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích âm nhạc và muốn sở hữu một cây đàn piano chất lượng cao.

8. Mua đàn piano điện Yamaha cần để ý những tiêu chí dưới dây

Chọn đàn piano điện Yamaha phù hợp là điều quan trọng để bạn có trải nghiệm chơi đàn tốt nhất và đạt được hiệu quả học tập cao nhất. Dưới đây là một số những tiêu chí bạn cần cân nhắc khi chon đàn:

Về mặt thiết kế

So với những dòng đàn piano điện từ các thương hiệu Roland, Casio hay Kawai, đàn piano điện được đánh giá cao về sự sang trọng, tinh xảo trong từng chi tiết thiết kế. Nếu bạn muốn trang trí cho không gian phòng khách, phòng ngủ của mình bằng một cây đàn piano điện, thì Yamaha là thương hiệu bạn nên lựa chọn.

Về mặt công nghệ

Khi mua piano điện Yamaha, bạn sẽ trải nghiệm trên những dòng đàn với chất lượng âm thanh tuyệt vời. Giúp người chơi, cũng như người nghe cảm nhận mức độ trung thực, chân thực và chắc khoẻ từ nguồn âm thanh của một cây đàn piano điện không khác mấy so với một cây đàn piano cơ (đàn dương cầm) thực thụ.

Về mặt giá cả

Việt Nam cũng như các nước châu Á, thường chuộng loại đàn piano điện giá rẻ, một số ít là cao cấp phù hợp với người chơi chuyên nghiệp. Nhiều phiên bản đàn piano điện Yamaha có mức giá bình dân, nhưng lại được tích hợp công nghệ âm thanh, bàn phím hiện đại. Vì vậy, chỉ với mức giá vừa phải, bạn đã có thể sở hữu ngay cây đàn đáp ứng yêu cầu vừa học tập, vừa thoả mãn đam mê và phục vụ cho công việc của một nhạc công chuyên nghiệp.

Công nghệ bàn phím

Bàn phím là chi tiết thiết kế được quan tâm nhất trên một cây đàn piano điện. Đối với trẻ em, người có lực ngón tay yếu, sẽ chuộng những loại đàn piano điện sở hữu bàn phím cảm ứng lực tốt, nhẹ. Và tất nhiên trên các phiên bản piano điện Yamaha đều hiểu ý người dùng, nên họ liên tục nâng cấp chất lượng bàn phím để cùng cạnh tranh với các hãng sản xuất khác.

9.Vậy nên mua đàn piano điện Yamaha ở đâu ?

TYGY music tự hào là nhà phân phối chính hãng của các dòng Piano điện Yamaha và các sản phẩm nhạc cụ phổ biến trên thị trường với nhiều năm kinh nghiêm về nhạc cụ thì quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về sản phẩm và dịch vụ bên nhà TYGY nhé.Quý khách hàng quan tâm thì hãy liên  hệ ngay với TYGY để được tư vấn về sản phẩm và những hậu mãi tốt nhất về sau.

🏠 Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC TYGY MUSIC

 👉 Showroom 01: Số 1 ngõ 2 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội

 👉 Showroom 02: 298 Văn Cao, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

 👉 Showroom 03: 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Quận Tân Bình, TP. HCM

☎️ Liên hệ mua hàng: Hotline 093.139.0555 – 096.393.8183

​Xem thêm bài viết:

 •  

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh