Guitar Ba Đờn

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn Taylor M350

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn Taylor M350

  3.700.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C150 ( Sơn Bóng )

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C150 ( Sơn Bóng )

  1.800.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn VE-70

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn VE-70

  950.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn J260

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn J260

  3.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170 ( Sơn Bóng )

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170 ( Sơn Bóng )

  2.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C550J

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C550J

  5.700.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn Taylor Beveled T600

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn Taylor Beveled T600

  6.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn J200

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn J200

  2.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C250

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C250

  3.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C450J (Top Gỗ Thông)

  Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C450J (Top Gỗ Thông)

  5.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C150 ( Sơn Mờ )

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C150 ( Sơn Mờ )

  1.800.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn Taylor Beveled T450

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn Taylor Beveled T450

  5.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C550

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C550

  5.700.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C100J

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C100J

  1.300.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C350

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C350

  4.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn J150

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn J150

  1.900.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn Taylor T350

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn Taylor T350

  3.700.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn T70

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn T70

  1.150.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn T220

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn T220

  2.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Mini Ba Đờn DAM100

  Đàn Guitar Classic Mini Ba Đờn DAM100

  1.300.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170J

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170J

  2.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C350-J

  Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C350-J

  4.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn D100

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn D100

  1.300.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C100

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C100

  1.300.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C600J

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C600J

  6.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170 ( Sơn Mờ )

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170 ( Sơn Mờ )

  2.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C450J (Top Gỗ Cedar)

  Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C450J (Top Gỗ Cedar)

  5.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn J120

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn J120

  1.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn Taylor Beveled T700 Cẩn Xà Cừ

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn Taylor Beveled T700 Cẩn Xà Cừ

  7.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn J100

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn J100

  1.300.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C-250J

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C-250J

  3.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C120

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C120

  1.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn D200

  Đàn Guitar Acoustic Ba Đờn D200

  2.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Victoria VT-200
  HOT -36%

  Đàn Guitar Classic Victoria VT-200

  950.000 VND 1.500.000 VND

  Đàn Guitar Classic Victoria VT-200

  950.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]

Giới Thiệu Thương Hiệu Đàn Guitar Ba Đờn

 

 

Đàn guitar Ba Đờn là một trong những thương hiệu guitar lâu đời nhất của Việt Nam, được thành lập từ những năm 60 của thế kỷ trước bởi nghệ nhân Nguyễn Văn Trân. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, cùng 3 thế hệ con cháu của ông Trân, thương hiệu Ba Đờn đã gây dựng được chỗ đứng vững chắc trong cộng đồng người chơi guitar Việt Nam.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Trân là người sáng lập ra xưởng đàn guitar Ba Đờn, đồng thời cũng là nghệ nhân lâu đời nhất chế tác đàn guitar Ba Đờn. Ông sinh năm 1940 tại làng Bưởi, Hà Nội. Từ nhỏ, ông đã có niềm đam mê với âm nhạc và đặc biệt là đàn guitar. Năm 1960, ông bắt đầu học nghề làm đàn guitar từ một người thầy người Pháp. Sau khi học hỏi được những kỹ thuật cơ bản, ông đã tự mày mò, nghiên cứu và phát triển những kỹ thuật chế tác đàn guitar của riêng mình.

Năm 1962, ông thành lập xưởng đàn guitar Ba Đờn tại Hà Nội. Xưởng đàn của ông đã nhanh chóng trở thành một trong những xưởng đàn guitar lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam. Ông cũng là người đã đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ nhân làm đàn guitar Ba Đờn.

Ba thế hệ làm đàn guitar Ba Đờn

1.Ưu Điểm Của Đàn Guitar Ba Đờn

Đàn Guitar Ba Đờn được làm từ gỗ thịt

Khác với những cây đàn guitar nhập ngoại thường được làm từ gỗ ép, để tránh sự thay đổi thời tiết có thể khiến gỗ cong vênh, thì những cây đàn guitar Ba Đờn do được làm tại bản địa nên được ưu ái sử dụng gỗ thịt nguyên miếng để chế tác. 

Ưu điểm của đàn gỗ thịt so với đàn gỗ ép thì rõ ràng nhất là tính mộc, sự truyền cảm của âm thanh. Đó cũng là lý do đàn guitar Ba Đờn có độ bền cao do được chế tác bởi quy trình nghiêm ngặt có thể chịu được lực tác động mạnh đảm bảo độ bền và không dễ bị hư hỏng.Chơi những cây đàn gỗ thịt bao giờ cũng mang đến cảm xúc lớn hơn rất nhiều những cây đàn gỗ ép.Đó cũng là lý do đàn guitar Ba Đờn có độ bền cao.

Những nghệ nhân lâu đời nhất Việt Nam chế tác đàn guitar Ba Đờn

Năm 1962, ông Trân thành lập xưởng đàn guitar Ba Đờn tại Hà Nội. Xưởng đàn của ông đã nhanh chóng trở thành một trong những xưởng đàn guitar lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam. Ông cũng là người đã đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ nhân làm đàn guitar Ba Đờn.

Ngoài ông Nguyễn Văn Trân, còn có một số nghệ nhân lâu đời khác đã góp phần làm nên thương hiệu đàn guitar Ba Đờn như:

 • Nghệ nhân Nguyễn Viết Tuân: Ông là con trai của nghệ nhân Nguyễn Văn Trân, và cũng là một trong những nghệ nhân làm đàn guitar Ba Đờn tài năng nhất hiện nay. Ông đã kế thừa và phát huy những kỹ thuật chế tác đàn guitar của cha mình, đồng thời cũng sáng tạo ra những kỹ thuật mới, mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn cho đàn guitar Ba Đờn.
 • Nghệ nhân Nguyễn Văn Thiện: Ông là người đã cùng với nghệ nhân Nguyễn Văn Trân sáng lập ra xưởng đàn guitar Ba Đờn. Ông là một nghệ nhân có tay nghề cao, và cũng là người đã đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ nhân làm đàn guitar Ba Đờn.
 • Nghệ nhân Nguyễn Văn Dũng: Ông là con trai của nghệ nhân Nguyễn Văn Thiện, và cũng là một trong những nghệ nhân làm đàn guitar Ba Đờn lâu đời nhất hiện nay. Ông đã kế thừa và phát huy những kỹ thuật chế tác đàn guitar của cha mình, đồng thời cũng sáng tạo ra những kỹ thuật mới, mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn cho đàn guitar Ba Đờn.

Những cây đàn guitar Ba Đờn hiện nay là sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn giữa tinh hoa của nghề làm đàn truyền thống với công nghệ sản xuất hiện đại. Điều này giúp mang đến thị trường những cây đàn guitar Ba Đờn riêng một bản sắc.

Đàn Guitar Ba Đờn có giá thành rẻ, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng

Một điều rất đáng quý của thương hiệu guitar Ba Đờn đó là họ dành thời gian sản xuất mọi phân khúc sản phẩm từ những cây đàn guitar cho người mới bắt đầu có giá chỉ vài trăm ngàn cho đến những cây đàn dành cho nghệ sỹ biểu diễn giá cả nghìn đô. Chính bởi vậy nếu bạn là một người yêu guitar Việt Nam thì đến với thương hiệu Ba Đờn bạn sẽ thoải mái lựa chọn sản phẩm phù hợp

Những model đàn guitar Ba Đờn phổ biến nhất

Đàn guitar Classic Ba Đờn C170

Nằm ở phân khúc thấp cấp cho người mới học với giá chỉ 2 triệu đồng, đàn guitar classic Ba Đờn C170 là model bán chạy nhất phân khúc. Những ưu điểm nổi bật của model đàn này so với các model đàn classic khác ở chỗ :

 • Đàn được làm full gỗ thịt với mặt đàn là gỗ thông spruce + lưng và hông đàn từ gỗ hồng đào Việt Nam
 • Đàn có action cực thấp, cực kỳ phù hợp cho những người mới bắt đầu học đàn
 • Classic C170 được trang bị ty chỉnh cong cần, đây là điểm khác biệt lớn của C170 so với các model classic khác như C100 hay C150 (những model này không được trang bị ty chỉnh cong cần)

Xem chi tiết sản phẩm :Tại Đây

đàn guitar classic ba đờn c170 giá rẻ

Review chi tiết mẫu đàn Ba đờn giá rẻ VE70 : (Link sản phẩm)

Review mẫu đàn ba đờn J150: (Link sản phẩm)

2.Mua đàn ba đờn chính hãng ở đâu?

TYGY Music tự hào là tổng kho chuyên phân phối các dòng guitar Ba Đờn chính hãng chất lượng và uy tín bậc nhất Việt Nam . Với 10 năm kinh nghiệm về nhạc cụ âm nhạc thì quý khách hoàn toàn có thể yên tâm trải nghiệm sản phẩm bên nhà TYGY.Quý khách hàng quan tâm co thể inbox trực tiếp cho TYGY Music để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm và hậu mãi sau này.

Chúng tôi luôn cam kết về chế độ bảo hành và hậu mãi rất tốt và phù hợp với hầu hết nhu cầu và mong muốn của khách hàng.TYGY music luôn muốn khách hàng có những trải nghiệm về nhạc cụ một cách mới mẻ trân thực và những cảm nhận tuyệt vời nhất đến từ nhà TYGY.

Chúc quý khách có thêm nhiều hiểu biết hơn về guitar Ba Đờn sau khi thảm khảo qua bài đọc của TYGY music !

 

🏠 Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ ÂM NHẠC TYGY MUSIC

 •  👉 Showroom 01: Số 1 ngõ 2 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội
 •  👉 Showroom 02: 298 Văn Cao, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
 •  👉 Showroom 03: 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Quận Tân Bình, TP. HCM
 • ☎️ Liên hệ mua hàng: Hotline 093.139.0555 - 096.393.8183

Xem thêm các bài viết khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh