Guitar Classic

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C550J

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C550J

  5.700.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C600J

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C600J

  6.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C100

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C100

  1.300.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170J

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170J

  2.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C450J (Top Gỗ Thông)

  Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C450J (Top Gỗ Thông)

  5.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170 ( Sơn Bóng )

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170 ( Sơn Bóng )

  2.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C-250J

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C-250J

  3.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C350-J

  Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C350-J

  4.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C150 ( Sơn Bóng )

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C150 ( Sơn Bóng )

  1.800.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C100J

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C100J

  1.300.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Victoria VT-200
  HOT -36%

  Đàn Guitar Classic Victoria VT-200

  950.000 VND 1.500.000 VND

  Đàn Guitar Classic Victoria VT-200

  950.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C120

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C120

  1.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C150 ( Sơn Mờ )

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C150 ( Sơn Mờ )

  1.800.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C450J (Top Gỗ Cedar)

  Đàn Guitar Classic Khuyết Ba Đờn C450J (Top Gỗ Cedar)

  5.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C250

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C250

  3.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C550

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C550

  5.700.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C350

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C350

  4.200.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao da 3 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]
 • Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170 ( Sơn Mờ )

  Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170 ( Sơn Mờ )

  2.100.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng kèm bao vải 1 lớp + Pick A100 + Capo B601 [Tìm hiểu]Tặng khóa học guitar đệm hát cơ bản online [Xem demo]

Thông tin cơ bản về đàn classic mà quý khách hàng có thể tham khảo

1.Đàn guitar classic là đàn gì ?

Đàn guitar classic, hay còn gọi là guitar dây nylon hoặc guitar Tây Ban Nha, là một loại nhạc cụ dây gỗ âm thanh với dây làm bằng ruột hoặc nylon. Nó là tiền thân của guitar acoustic và guitar điện hiện đại, cả hai đều sử dụng dây kim loại.

2. Cấu tạo đàn guitar classic

Đàn Guitar Classic có cấu tạo cơ bản gồm các bộ phận sau:

Mặt đàn

Là bộ phận quan trọng nhất của đàn, quyết định âm thanh của đàn. Mặt đàn được làm bằng gỗ thông, có độ dày từ 2,5 đến 3,5 mm.

Mặt đàn guitar classic thường có hình bầu dục, với lỗ thoát âm ở giữa. Lỗ thoát âm giúp âm thanh của đàn được khuếch tán tốt hơn.

Mặt đàn guitar classic được làm từ một miếng gỗ nguyên tấm hoặc ghép từ nhiều miếng gỗ nhỏ. Gỗ nguyên tấm thường có âm thanh hay hơn, nhưng cũng đắt tiền hơn. Gỗ ghép thường có giá thành rẻ hơn, nhưng âm thanh cũng không kém chất lượng.

Mặt đàn guitar classic cần được bảo quản cẩn thận để tránh bị trầy xước hoặc hư hỏng. Bạn nên lau mặt đàn bằng vải mềm sau khi chơi xong.

Hông và lưng đàn

Hông và lưng đàn guitar classic là những bộ phận nằm ở hai bên của mặt đàn. Hông và lưng đàn thường được làm bằng gỗ hồng đào hoặc gỗ mun, có độ dày từ 2,5 đến 3 mm. Gỗ hồng đào có âm thanh ấm áp, êm dịu, còn gỗ mun có âm thanh sâu lắng, trầm ấm.

Hông và lưng đàn guitar classic có tác dụng hỗ trợ mặt đàn, giúp đàn có độ bền và âm thanh tốt hơn. Ngoài ra, hông và lưng đàn còn giúp đàn có hình dáng đẹp và cân đối.

Hông và lưng đàn guitar classic cần được bảo quản cẩn thận để tránh bị trầy xước hoặc hư hỏng. Bạn nên lau hông và lưng đàn bằng vải mềm sau khi chơi xong.

Cần đàn

Cần đàn guitar classic là bộ phận nối mặt đàn và thùng đàn. Cần đàn thường được làm bằng gỗ hồng đào hoặc gỗ mun, có đường kính khoảng 2 cm.

Cần đàn guitar classic có tác dụng truyền âm thanh từ mặt đàn đến ngựa đàn, từ đó tạo ra âm thanh vang và tròn trịa. Ngoài ra, cần đàn còn giúp người chơi bấm phím đàn dễ dàng hơn.

Cần đàn guitar classic thường được chia thành 19 phím đàn, mỗi phím cách nhau một khoảng bằng nhau. Phím đàn thường được làm bằng nhựa hoặc xương

Mặt phím đàn

Mặt phím đàn guitar classic là bộ phận nằm trên cần đàn, có các phím đàn được làm bằng nhựa hoặc xương. Phím đàn thường được chia thành 19 phím đàn, mỗi phím cách nhau một khoảng bằng nhau.

Mặt phím đàn guitar classic có tác dụng giúp người chơi bấm phím đàn chính xác và thoải mái hơn. Phím đàn được làm bằng nhựa hoặc xương có độ cứng vừa phải, giúp người chơi bấm phím đàn không bị đau tay.

Ngựa đàn

 Là bộ phận nằm ở đầu cần đàn, có tác dụng giữ dây đàn.

Dây đàn

Dây đàn guitar classic là những sợi dây kim loại dùng để tạo ra âm thanh. Dây đàn guitar classic thường được làm bằng nylon, nhưng cũng có thể được làm bằng thép hoặc các loại vật liệu khác.

Có hai loại dây đàn guitar classic phổ biến là:

Dây nylon: Dây nylon là loại dây đàn guitar classic phổ biến nhất. Dây nylon có âm thanh ấm áp, êm dịu, phù hợp với các thể loại nhạc cổ điển, flamenco, bossa nova,...

Dây thép: Dây thép là loại dây đàn guitar classic có âm thanh sáng, rõ ràng, phù hợp với các thể loại nhạc pop, rock, jazz,...

3.Ưu điểm của đàn guitar classic

Đàn guitar classic có nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:

Âm thanh ấm áp và đặc trưng: Đàn guitar classic tạo ra âm thanh ấm áp, dịu dàng và lãng mạn, rất phù hợp cho nhiều loại nhạc phẩm.

Dễ chơi: Dây đàn guitar classic có khoảng cách giữa các dây lớn hơn so với guitar acoustic, điều này giúp người chơi dễ dàng hơn trong việc bấm hợp âm và solo.

Thiết kế đẹp mắt: Đàn guitar classic thường có thiết kế đơn giản, mỹ thuật và đẹp mắt, thường được làm từ gỗ tự nhiên cao cấp.

Dùng để biểu diễn và hòa tấu: Guitar classic thường được sử dụng để biểu diễn solo, hòa tấu cùng các nhạc cụ khác và cả để tự mình hát cùng.

Thích hợp cho việc học: Với âm thanh truyền thống và dễ chơi, đàn guitar classic là lựa chọn tuyệt vời cho người mới tập chơi nhạc cụ.

=>Với những ưu điểm độc đáo này, đàn guitar classic là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu âm nhạc.

4.Top những thương hiệu guitar Classic nổi tiếng 

Guitar classic Ba Đờn

Đàn guitar Ba Đờn là một thương hiệu đàn guitar của Việt Nam, được thành lập vào năm 1965. Ba Đờn là một trong những thương hiệu đàn guitar lâu đời nhất và nổi tiếng nhất của Việt Nam.Đàn guitar Ba Đờn được làm từ gỗ tốt, với chất lượng cao và giá thành hợp lý. Đàn guitar Ba Đờn phù hợp với nhiều đối tượng người chơi, từ người mới bắt đầu đến người chơi có kinh nghiệm.

Dưới đây là một số mẫu đàn guitar classic Ba Đờn phổ biến mà được nhiều guitarist tại Việt Nam đánh giá cao về chất lượng và âm thanh :

Đàn guitar classic Ba Đờn C250

Đàn guitar classic Ba Đờn C250 là một cây đàn guitar có kích thước Grand Concert, phù hợp với nhiều đối tượng người chơi, từ người mới bắt đầu đến người chơi có kinh nghiệm. C250 có âm thanh ấm áp, êm dịu, phù hợp với các thể loại nhạc cổ điển, flamenco, bossa nova,...

Đàn guitar classic Ba Đờn C250 có thiết kế truyền thống của đàn guitar classic với hùng đàn có hình oval, với kích thước Grand Concert. Đây là kích thước phù hợp với nhiều đối tượng người chơi, từ người mới bắt đầu đến người chơi có kinh nghiệm.Mặt đàn được làm từ gỗ thông, một loại gỗ phổ biến trong sản xuất đàn guitar. Gỗ thông có âm thanh ấm áp, vang.Lưng và hông được làm từ gỗ hồng đào, một loại gỗ có độ bền cao. Gỗ hồng đào cũng có âm thanh ấm áp, vang.Cần đàn và mặt phím được làm từ gỗ hồng đào. Gỗ hồng đào có độ bền cao và dễ chơi

Video demo model Ba Đờn C250

Guitar Classic Ba Đờn C550

Đàn Guitar Classic Ba Đờn C550 có thiết kế truyền thống của đàn guitar cổ điển, với kích thước Grand Concert. Đây là kích thước phù hợp với nhiều đối tượng người chơi, từ người mới bắt đầu đến người chơi có kinh nghiệm.

Đàn Guitar Classic Ba Đờn C550 có âm thanh ấm áp, đầy đặn, vang và cân bằng. Âm thanh của cây đàn này phù hợp với nhiều thể loại nhạc cổ điển, flamenco, bossa nova, fingerstyle,...Cây đàn cũng được đánh giá là dễ chơi, action thấp, phù hợp cho người mới bắt đầu.Đàn Guitar Classic Ba Đờn C550 được làm từ gỗ thịt cao cấp, có độ bền cao.

Video demo model Ba Đờn C550

Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170J

Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170J là một cây đàn guitar cổ điển được sản xuất bởi thương hiệu đàn guitar Ba Đờn của Việt Nam. Cây đàn này được thiết kế với kích thước Grand Concert, phù hợp với nhiều đối tượng người chơi, từ người mới bắt đầu đến người chơi có kinh nghiệm.

 

Đàn Guitar Classic Ba Đờn C170J có thiết kế truyền thống của đàn guitar cổ điển, với kích thước Grand Concert. Đây là kích thước phù hợp với nhiều đối tượng người chơi, từ người mới bắt đầu đến người chơi có kinh nghiệm.Mặt đàn được làm từ gỗ thông Sitka, một loại gỗ phổ biến trong sản xuất đàn guitar. Gỗ thông Sitka có âm thanh sáng, vang và cân bằng.Lưng và hông được làm từ gỗ hồng đào, một loại gỗ có độ bền cao. Gỗ hồng đào cũng có âm thanh ấm áp, vang.Cần đàn và mặt phím được làm từ gỗ hồng đào. Gỗ hồng đào có độ bền cao và dễ chơi.Mặt phím và ngựa đàn được làm từ gỗ ebony, cứng, bền và mang lại độ chính xác cao cho tiếng đàn.

Video demo model Ba Đờn C170J

5.Guitar classic dành cho những ai ?

Guitar classic thực sự phù hợp cho rất nhiều người, bao gồm:

Người mới học chơi đàn: Do dễ chơi và cấu trúc đơn giản, guitar classic là lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu học chơi nhạc cụ.

Người yêu âm nhạc: Dành cho những người yêu thích âm nhạc và muốn tự mình sáng tác và biểu diễn nhạc cụ.

Người chơi nhạc chuyên nghiệp: Guitar classic là lựa chọn phổ biến cho các nghệ sĩ biểu diễn solo hoặc chơi trong các nhóm nhạc.

Những người thích hòa tấu: Do âm thanh ấm áp và dễ dàng kết hợp với nhiều loại nhạc cụ khác, guitar classic là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc hòa tấu.

Mọi người: Thực sự, bất kỳ ai có niềm đam mê với âm nhạc đều có thể tận hưởng việc chơi guitar classic, không quan trọng độ tuổi hay trình độ chơi nhạc.

=>Với thiết kế đẹp mắt, âm thanh dịu dàng và dễ chơi, guitar classic rất phù hợp cho mọi đối tượng yêu thích âm nhạc

6.Guitar Classic chơi được những thể loại nhạc nào ?

Guitar classic có khả năng thích nghi với nhiều thể loại nhạc khác nhau. Dù ban đầu thiên về nhạc cổ điển, nhưng với sự linh hoạt của nó, guitar classic có thể chơi được nhiều thể loại nhạc bao gồm:

Nhạc cổ điển: Guitar classic ban đầu được thiết kế để chơi nhạc cổ điển và vẫn là lựa chọn phổ biến cho việc biểu diễn các tác phẩm của các nhạc sĩ như Bach, Mozart, và Beethoven.

Flamenco: Với âm thanh đặc trưng và khả năng solo tuyệt vời, guitar classic thích hợp để chơi flamenco, một thể loại nhạc truyền thống của Tây Ban Nha.

Jazz: Mặc dù không phải là lựa chọn chính thống, nhưng guitar classic có thể được sử dụng để chơi jazz, đặc biệt là ở những bản nhạc nhẹ nhàng và dễ nghe.

Pop và nhạc nhẹ: Guitar classic cũng có thể chơi được nhiều bài hát pop và nhạc nhẹ, với âm thanh dịu dàng và ấm áp.

Hòa tấu và nhạc giao hưởng: Guitar classic thường tham gia hòa tấu hoặc chơi nhạc giao hưởng cùng với các nhạc cụ khác để tạo ra âm nhạc tuyệt vời.

=>Với sự đa dạng và linh hoạt, guitar classic thực sự có thể thích nghi và chơi được nhiều thể loại nhạc khác nhau.

7.Những lưu ý khi chọn đàn Guitar Classic

Khi chọn đàn Guitar Classic, có những điều quan trọng bạn nên xem xét về :

Chất lượng âm thanh: Cố gắng chọn một cây đàn với âm thanh trong lành và cân bằng trên tất cả các dây, đảm bảo rằng nó phản ánh phong cách chơi của bạn.

Thiết kế và chất liệu: Chọn đàn với thiết kế và chất liệu gỗ tốt, vừa tạo nên âm thanh tốt vừa đảm bảo độ bền của đàn.

Kích thước của đàn: Đối với người chơi mới, một cây đàn với kích thước phù hợp sẽ giúp họ dễ dàng hơn khi học và chơi.

Ngân sách: Xác định ngân sách của bạn trước khi mua đàn, điều này sẽ giúp bạn tập trung vào việc tìm kiếm trong phạm vi tài chính của mình.

Thương hiệu và đánh giá: Tìm hiểu về những thương hiệu uy tín và đảm bảo đọc đánh giá từ người chơi khác để có cái nhìn tổng quan về chất lượng của sản phẩm.

Kiểm tra trước khi mua: Nếu có thể, trải nghiệm đàn trực tiếp và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi quyết định mua để đảm bảo sự hài lòng về âm thanh và cảm nhận khi chơi.

=>Nhớ rằng, việc chọn đàn guitar là một trải nghiệm cá nhân, hãy tập trung vào việc tìm kiếm cây đàn mà thích hợp với phong cách chơi cũng như sở thích của bạn.

8.Mua đàn guitar classic ở đâu uy tín ?

TYGY Music là công ty cổ phần chuyên phân phối các dòng guitar Classic chính hãng nên quý khách hàng hãy yên tâm sử dụng các sản phẩm bên cửa hàng.Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp cho TYGY để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm và hậu mãi về sau.​

🏠 Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ ÂM NHẠC TYGY MUSIC

 •  👉 Showroom 01: Số 1 ngõ 2 Trung Kính ,Cầu Giấy , Hà Nội
 •  👉 Showroom 02: 298 Văn Cao, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
 •  👉 Showroom 03: 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Quận Tân Bình, TP. HCM
 • ☎️ Liên hệ mua hàng: Hotline 093.139.0555 - 096.393.8183

Xem thêm bài viết:

1. Top 3 cây đàn guitar Classic giá rẻ, tốt nhất cho người mới học

2. Mua đàn guitar classic Yamaha nhật  giá rẻ ở đâu uy tín, chất lượng?

3. Có lắp được dây sắt vào đàn guitar classic không?

4. Đàn guitar acoustic và guitar classic khác nhau như thế nào?

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh