Piano Cơ

 • Sản phẩm chính hãng

 • Thanh toán linh hoạt

 • Giá thành tốt nhất

 • Hỗ trợ trả góp

 • Giao hàng toàn quốc

 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1E

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1E

  38.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Yamaha G3A

  Đàn Piano Grand Yamaha G3A

  250.000.000 VND 250.000.000 VND

  Đàn Piano Grand Yamaha G3A

  250.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JU109 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JU109 (Chính Hãng Full Box 100%)

  79.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX

  65.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2M

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2M

  46.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1J (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1J (Chính Hãng Full Box 100%)

  128.790.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU5

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU5

  42.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-61

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-61

  41.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Belton FU33

  Đàn Piano Cơ Upright Belton FU33

  28.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Yamaha GC2 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Grand Yamaha GC2 (Chính Hãng Full Box 100%)

  540.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2E

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2E

  40.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113CP (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113CP (Chính Hãng Full Box 100%)

  109.190.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU1

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU1

  32.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Yamaha U2C
  HOT

  Đàn Piano Cơ Yamaha U2C

  37.500.000 VND

  Đàn Piano Cơ Yamaha U2C

  37.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai HA-35

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai HA-35

  38.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Yamaha G1BK (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Grand Yamaha G1BK (Chính Hãng Full Box 100%)

  286.390.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Piano Diapason No183

  Đàn Piano Grand Piano Diapason No183

  80.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Yamaha W106

  Đàn Piano Cơ Yamaha W106

  78.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha YUS5 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha YUS5 (Chính Hãng Full Box 100%)

  379.990.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K400 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K400 (Chính Hãng Full Box 100%)

  150.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K200 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K200 (Chính Hãng Full Box 100%)

  115.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA100
  -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA100

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA100

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1H
  -13%

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1H

  40.000.000 VND 46.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1H

  40.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Diapason 126MS
  -19%

  Đàn Piano Cơ Upright Diapason 126MS

  22.500.000 VND 28.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Diapason 126MS

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113T (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha JX113T (Chính Hãng Full Box 100%)

  87.990.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K35

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K35

  28.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K20

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K20

  25.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA3D

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas NA3D

  22.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K300 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K300 (Chính Hãng Full Box 100%)

  160.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KS-3F

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KS-3F

  35.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2A

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2A

  57.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Pruthner P2
  -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Pruthner P2

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Pruthner P2

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K800 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K800 (Chính Hãng Full Box 100%)

  280.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K500 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K500 (Chính Hãng Full Box 100%)

  200.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-51

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-51

  37.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU3

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU3

  38.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K700 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K700 (Chính Hãng Full Box 100%)

  235.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3E

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3E

  45.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Apollo A6
  HOT

  Đàn Piano Cơ Apollo A6

  25.500.000 VND

  Đàn Piano Cơ Apollo A6

  25.500.000 VND
  Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3 (Chính Hãng Full Box 100%)

  279.990.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]Tặng ngay 20% học phí khi đăng ký học tại TYGY Music [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2H

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U2H

  48.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU2B

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai KU2B

  34.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1F
  -3%

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1F

  38.500.000 VND 40.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1F

  38.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3G

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3G

  46.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX3

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX3

  100.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1D

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1D

  28.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K600 (Chính Hãng Full Box 100%)

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K600 (Chính Hãng Full Box 100%)

  207.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3H
  HOT -14%

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3H

  47.000.000 VND 55.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3H

  47.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Yamaha G5A

  Đàn Piano Grand Yamaha G5A

  285.000.000 VND 285.000.000 VND

  Đàn Piano Grand Yamaha G5A

  285.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Zen On UZ20
  -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Zen On UZ20

  25.000.000 VND 28.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Zen On UZ20

  25.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1M

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U1M

  50.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai K48

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai K48

  28.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Apollo A8
  HOT -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A8

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Apollo A8

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Atlas A1
  -10%

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas A1

  22.500.000 VND 25.000.000 VND

  Đàn Piano Cơ Upright Atlas A1

  22.500.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX1

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha UX1

  64.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Grand Yamaha G3E

  Đàn Piano Grand Yamaha G3E

  170.000.000 VND 170.000.000 VND

  Đàn Piano Grand Yamaha G3E

  170.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG2

  Đàn Piano Cơ Grand Kawai KG2

  120.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3F

  Đàn Piano Cơ Upright Yamaha U3F

  44.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Yamaha MX202

  Đàn Piano Cơ Yamaha MX202

  74.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]
 • Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-31

  Đàn Piano Cơ Upright Kawai BL-31

  32.000.000 VND
  Kiếm tiền Online thu nhập khủng cùng TYGY MUSIC [Tìm hiểu]Miễn phí đăng bán nhạc cụ không còn nhu cầu sử dụng [Tìm hiểu]

Đàn Piano Cơ Là Gì?

Đàn piano cơ hay còn được gọi là đại dương cầm đã xuất hiện từ rất lâu khoảng thế kỷ 16 và 17, là một nhạc cụ thuộc loại có phím. Piano cơ tạo ra âm thanh bằng cách bằng cách gõ vào các sợi dây thép bằng những chiếc búa bọc nỉ bật lên ngay tức thì để cho dây đàn piano tiếp tục ngân vang ở tần số cộng hưởng của nó. Những rung động này được truyền qua các cầu đến bảng cộng hưởng (soundboard), bộ phận khuếch đại chúng. Bộ khung của đàn piano cơ thông thường được làm bằng gỗ, trở nên dày hơn và nặng hơn và thanh chằng chéo giúp nó kiên cố hơn.

thiết kế âm thanh phòng đặt đàn piano cơ

Ưu Điểm Của Dòng Đàn Piano Cơ:

Dòng đàn piano cơ luôn là một loại nhạc cụ được ưa chuộng trên toàn thế giới, không chỉ có âm thanh hay đặc trưng mà ít loại nhạc cụ nào có thể so sánh được mà piano cơ còn như một món đồ trang trí sang trọng cho căn phòng của bạn. Chúng ta hay cũng xem những ưu điểm nổi trội của loại nhạc cụ này nhé:

 •  Được chế tác thủ công bởi các nghệ nhân với chất liệu là những loại gỗ tốt có tuổi đời lâu bền với thời gian.
 •  Thiết kế sang trọng ,thanh lịch.
 •  Âm thanh của dòng đàn piano cơ luôn đặc trưng nhất do sự kết hợp của búa gõ và dây đàn, tạo cho người nghe một cảm giác thoải mái nhưng không kém phần sang trọng.
 •  Độ nặng bàn phím tốt, người chơi có thể hoàn toàn cảm nhận được độ nảy của bàn phím hơn nữa piano cơ rất đơn giản không có các phím điều khiển phức tạp.

Chọn mua một chiếc đàn piano cơ chúng ta cần lưu ý những gì?

Piano cơ không đơn giản như những loại nhạc cụ khác, nên khi chọn mua một chiếc piano cơ chúng ta cần lưu ý một số điều sau đây để có thể chọn mua được một chiếc piano cơ phù hợp nhất với bạn.

 • Kích thước : Piano cơ là một loại nhạc cụ cỡ lớn nên khi chọn mua các bạn hãy xem diện tích căn phòng của chúng ta để có chọn mua một chiếc piano cơ phù hợp nhất. Nếu căn phòng diện tích lớn bạn hoàn toàn có thể chọn mua các mẫu Grand Piano , còn nếu căn phòng có diện tích khiêm tốn hơn thì chúng ta hãy tìm các mẫu  Upright Piano.
 • Giá Thành : Các mẫu piano cơ thường có giá thành khá cao , nên hãy tuỳ vào điều kiện kinh tế của các bạn hãy cân nhắc giữa việc chọn mua một cây đàn piano mới hay một cây đàn piano đã qua sử dụng nhé ( các mẫu piano cơ đã qua sử dụng sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều chi phí đó.)
 • Chất Lượng : Cuối cùng các bạn hãy để ý đến chất lượng của cây đàn, hãy nhìn tổng quan và đánh giá ngoại hình của cây đàn đầu tiên. Tiếp đến hãy xem các phần bên trong của cây đàn như dây đàn và khung đàn (hãy để ý xem phần dây đàn có bị han gỉ không, khung đàn có bị mối mọt không...) và hãy thử qua các phím bấm có độ nảy, độ ngân của tiếng có đồng đều hay không nhé.

Các thương hiệu đàn piano cơ nổi tiếng trên thị trường Việt Nam :

Trên thị trường Việt Nam có rất nhiều thương hiệu đàn piano nổi tiếng khác nhau từ bình dân đến cao cấp để phục vụ nhu cầu người chơi. Một số các thương hiệu nổi tiếng như : Yamaha, Kawai, Roland... và một số thương hiệu khác nữa, mỗi dòng đàn của các thương hiệu khác nhau sẽ cho những ưu điểm nhược điểm khác nhau, TYGY xin hẹn các bạn trong một bài viết khác để chúng ta sẽ cũng tìm hiểu đặc điểm các dòng đàn của các thương hiệu này nhé.

Mua đàn piano cơ ở đâu giá thành tốt, uy tín chất lượng ?

TYGY Music tự hào là nhà phân phối các dòng piano cơ nổi tiếng chất lượng tốt tại Việt Nam. Các mẫu đàn piano cơ khi được bán ra bởi TYGY sẽ luôn được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng,đi cùng đó là chế độ hậu mãi sau bán và chế độ bảo trì theo đàn sẽ giúp quý khách yên tâm sử dụng lâu dài. Nếu các bạn đang quan tâm đến các mẫu đàn piano cơ thì hãy liên hệ ngay TYGY để được tư vấn và hỗ trợ nhé. 

 

* ĐỊA CHỈ SHOWROOM :

1. Showroom Đàn Piano Hà Nội : Số 1 Ngõ 2 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Showroom Đàn Piano Hải Phòng : 298 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

3. Showroom Đàn Piano TP.HCM : 1005 Cách Mạng Tháng 8, P7, Tân Bình, TP.HCM

Xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh