Little Wonder

Điệu: Điệu Chachacha Lượt xem: 417 Người đăng: hieu25
Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
A

 

Let it [G]go, 

let it [D]roll right off your shoulder 

don't you [Am7]know 

the [Cadd9]hardest part is over 

let it [G]in, 

let your [D]clarity define you 

in the [Am7]end 

we will [Cadd9]only just remember how it [G]feels 

Our lives are [D]made 

in these small [Am7]hours 

these little [Em7]wonders, 

these [D]twists & turns of [G]fate 

time falls [D]away, 

but these small [Am7]hours, 

these small [Cadd9]hours still re [G]main 

[G D Am7 Cadd9 ] 

 

Let it [G]slide, 

let your [D]troubles fall behind you 

let it [Am7]shine 

until you [Cadd9]feel it all around you 

and i [G]don't mind 

if it's [D]me you need to turn to 

we'll [Am7]get by, 

it's the [Cadd9]heart that really matters in the [G]end 

Our lives are [D]made 

in these small [Am7]hours 

these little [Em7]wonders, 

these [D]twists & turns of [G]fate 

time falls [D]away, 

but these small [Am7]hours, 

these small [Cadd9]hours still re [Am7]main 

All of my re [Em7]gret 

will [D]wash away some [Am7]how 

but i can not for [Em7]get 

the [D]way i feel right [G]now [D ] 

In these small [Am7]hours 

these little [Em7]wonders 

these [D]twists & turns of [Cadd9]fate 

these twists & turns of [G]fate 

time falls a[D]way but these small [Am7]hours 

these small [Cadd9]hours, still re[G]main, [D ] 

still re[Am7]main 

these little [Em7]wonders 

these [D]twists & turns of [G]fate 

time falls a[D]way 

but these small [Am7]hours 

these little [Cadd9]wonders still re[G]main 

 

Outtro: 

[G D Am7 Cadd9 Cm G]

 


Tags
Hợp âm liên quan
 • Về Bên Em

 • Anh Sẽ Cố Gắng Hơn

 • Bởi Vì Sao

 • Lạc Bước

 • You And You Only

 • Ngày Này Năm Trước

 • Tiền Chỉ Là Tờ Giấy

 • Biết Đến Bao Giờ

 • Cố Quên Đến Bao Giờ

 • Tình Vẫn Chưa Yên

 • Vẽ Mùa Đông

 • Thương

 • Anh Vẫn Thứ Tha

 • Bến Đời Có Em

 • Về Chốn Thiên Đường

 • Cupid Học Yêu