You And You Only

Điệu: Ballad Lượt xem: 849 Người đăng: Hieu25
Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
F

[F]Hen krai krai kao bauk wah kon[G]naruk chaup ao dtae jai 

[Em]Hen krai krai gor bauk wah kon[Am]suay suay jao choo ja dtai 

[F]Pom dai fung boy boy rerm glua sa[G]laeo gor loey bpit dtua 

[Em]Pom nun yung mai praum ja ao[Am]arai mah bpuat hua 

 

PRE-CHORE 

[F]Dtung dtae wun tee koon dern kao mah[Fm]wun tee rao dai nun maung dtah 

[Em]Gor bauk hua jai ao wai wah[Am]yahk laung eek suk krung 

[F]if you wanna be my baby 

[Fm]if you wanna be my girl 

[Em]Chuay bauk hai pom mun jai wah[Am]ja mai bpai nai 

 

CHORE 

[F]Gor kong bpen koon tao nun tee tum hai[G]jai pom yoot ngao 

[Em]Gor mee dtae koon tao nun tee tum hai[Am]jai pom klai sao 

[F]Kong mai mee ohgaht tah[G]koon mai hai ohgaht 

[Em]Kong ja dtaung tum plaht eek[Am]krung neung 

 

[F]Gor pom na jur mah boy tee kao mah kop[G]laeo gor jahk bpai 

[Em]Pom na dohn mah boy reuang dtok loom[Am]ruk kon jai rai 

[F]Meuan ja dohn kum sahp hai mee dtae[G]ruk tee dtaung bpuat jai 

[Em]Meuan ja dohn jon ket dtae yung mai[Am]wai yahk mee wai 

 

PRE-CHORE 

[F]Dtung dtae wun tee koon dern kao mah[Fm]wun tee rao dai nun maung dtah 

[Em]Gor bauk hua jai ao wai wah[Am]yahk laung eek suk krung 

[F]if you wanna be my baby 

[Fm]if you wanna be my girl 

[Em]Chuay bauk hai pom mun jai wah[Am]ja mai bpai nai 

 

CHORE 

[C]Gor kong bpen koon tao nun tee tum hai[G]jai pom yoot ngao 

[Em]Gor mee dtae koon tao nun tee tum hai[Am]jai pom klai sao 

[C]Kong mai mee ohgaht tah[G]koon mai hai ohgaht 

[Em]Kong ja dtaung tum plaht eek[Am]krung neung 

 

[F G Em Am ] 

 

PRE-CHORE 

[F]Dtung dtae wun tee koon dern kao mah[Fm]wun tee rao dai nun maung dtah 

[Em]Gor bauk hua jai ao wai wah[Am]yahk laung eek suk krung 

[F]if you wanna be my baby 

[Fm]if you wanna be my girl 

[Em]Chuay bauk hai pom mun jai wah[Am]ja mai bpai nai 

 

CHORE 

[C]Gor kong bpen koon tao nun tee tum hai[G]jai pom yoot ngao 

[Em]Gor mee dtae koon tao nun tee tum hai[Am]jai pom klai sao 

[C]Kong mai mee ohgaht tah[G]koon mai hai ohgaht 

[Em]Kong ja dtaung tum plaht eek[Am]krung neung 

(X2) 

 


Tags
Hợp âm liên quan
 • Về Bên Em

 • Anh Vẫn Thứ Tha

 • Tiền Chỉ Là Tờ Giấy

 • Anh Sẽ Cố Gắng Hơn

 • Bởi Vì Sao

 • Thương

 • Về Chốn Thiên Đường

 • Ngày Này Năm Trước

 • You And You Only

 • Lạc Bước

 • Tình Vẫn Chưa Yên

 • Bến Đời Có Em

 • Cố Quên Đến Bao Giờ

 • Biết Đến Bao Giờ

 • Vẽ Mùa Đông

 • Cupid Học Yêu