Old Man

Điệu: Ballad Lượt xem: 461 Người đăng: hieu25
Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
Dm9

[Dm9]Old man look at my life, 

I'm a lot like you [D]were. [Dsus4D ] 

[Dm9]Old man look at my life 

I'm a lot like you [D]were. 

[FCGDF ] 

 

[D]Old [C]man [F]look at [F]my life, 

[C]Twenty four 

[G]And there's so much more 

[D]Live alone in a [F]paradise 

[C]That makes me think of [F]two. 

[D]Love lost, such a [F]cost, 

[C]Give me things 

[G]That don't get lost. 

[D]Like a coin that [F]won't get tossed 

[C]Rolling home to you. [F ] 

 

[DAm7Em7G ] 

 

[D]Old man take a look at my life 

I'm a lot [Am7]like [Em7]you [G ] 

[D]I need someone to love me 

The [Am7]whole day [Em7]through [G ] 

[D]Ah, one look in my eyes 

And you can [Am7]tell that's [Em7]true. [G ] 

 

[D]Lullabies, look in [F]your eyes, 

[C]Run around the same old [G]town. 

[D]Doesn't mean that [F]much to me 

To [C]mean that much to [F]you. 

[D]I've been [F]first and last 

[C]Look at how the [G]time goes past. 

[D]But I'm all [F]alone at last. 

[C]Rolling home to [F]you. 

 

[D]Old man take a look at my life 

I'm a lot [Am7]like [Em7]you [G ] 

[D]I need someone to love me 

The [Am7]whole day [Em7]through [G ] 

[D]Ah, one look in my eyes 

And you can [Am7]tell that's [Em7]true. [G ] 

 

[Dm9]Old man look at my [D]life [Dsus4D ] 

[D]I'm a lot like you were. 

[Dm9]Old man look at my life, 

[D]I'm a lot like you were. 

[FCGD] 

 


Tags
Hợp âm liên quan
 • Về Chốn Thiên Đường

 • Biết Đến Bao Giờ

 • Về Bên Em

 • Ngày Này Năm Trước

 • Cố Quên Đến Bao Giờ

 • Anh Sẽ Cố Gắng Hơn

 • Cupid Học Yêu

 • Vẽ Mùa Đông

 • Anh Vẫn Thứ Tha

 • Tiền Chỉ Là Tờ Giấy

 • Thương

 • Bến Đời Có Em

 • You And You Only

 • Bởi Vì Sao

 • Lạc Bước

 • Tình Vẫn Chưa Yên