Who Says

Điệu: Ballad Lượt xem: 431 Người đăng: Hieu25
Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
E

 

[C]You made me insecure 

Told me I wasn't good enough 

[F]But who are you to judge 

When you're a diamond in the rough 

[C]I'm sure you got some things 

You'd like to change about yourself 

[G]But when it comes to me 

I wouldn't want to be anybody else 

 

[C]Na na na 

na na na 

[F]I'm no beauty queen 

I'm just beautiful me 

[C]Na na na na na na 

[F]You've got every right 

To a beautiful life 

come on !!!! 

 

[C]Who says 

Who says you're not perfect 

Who says you're not [F]worth it 

Who says you're the only one that's hurting 

[C]Trust me 

That's the price of beauty 

Who says you're not pre[F]tty 

Who says you're not beau[G]tiful 

Who says 

 

[C]It's such a funny thing 

How nothing's funny when it's you 

[F]You tell 'em what you mean 

But they keep whiting out the truth 

[C]It's like a work of art 

That never gets to see the light 

[F]Keep you beneath the stars 

[G]Won't let you touch the sky 

 

[C]Na na na na na na 

[F]I'm no beauty queen 

I'm just beautiful me 

[C]Na na na na na na 

[F]You've got every right 

To a beautiful life 

Come on !!!!!!! 

 

[C]Who says 

Who says you're not perfect 

Who says you're not [F]worth it 

Who says you're the only one that's hurting 

[C]Trust me 

That's the price of beauty 

Who says you're not pre[F]tty 

Who says you're not [G]beautiful 

Who says 

 

[C]Who says you're not star potential 

Who says you're not presidential 

Who says you can't be in movies 

[C]Listen to me, [G]listen to me 

[F]Who says you don't pass the test 

Who says you can't be the best 

[G]Who said, who said 

Won't you tell me who said that 

Yeah, oh 

 

[C]Who says 

Who says you're not perfect 

Who says you're not [F]worth it 

Who says you're the only one that's hurting 

[C]Trust me 

That's the price of beauty 

Who says you're not p[F]retty 

Who says you're not beau[G]tiful 

(I'm just beautiful me) 

 

[C]Who says you're not perfect 

Who says you're not [F]worth it 

Who says you're the only one that's hurting 

[C]Trust me 

That's the price of beauty 

Who says you're not pre[F]tty 

Who says you're not beau[G]tiful 

who [C]says 

 

 


Tags
Hợp âm liên quan
 • Ngày Này Năm Trước

 • Về Chốn Thiên Đường

 • Cố Quên Đến Bao Giờ

 • Lạc Bước

 • Bến Đời Có Em

 • Anh Vẫn Thứ Tha

 • You And You Only

 • Tiền Chỉ Là Tờ Giấy

 • Biết Đến Bao Giờ

 • Anh Sẽ Cố Gắng Hơn

 • Cupid Học Yêu

 • Tình Vẫn Chưa Yên

 • Về Bên Em

 • Vẽ Mùa Đông

 • Bởi Vì Sao

 • Thương