Steal My Girl

Điệu: Ballad Lượt xem: 397 Người đăng: hieu25
Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
A#

 

Zayn: 

[G]She's been my queen since we were 16 

We want the same things 

We dream the same dreams alright [C ] 

Alright 

 

[G]I got it all 'cause she is the one 

Her mom calls me 'love' 

Her dad calls me 'son' alright [C ] 

Alright 

 

Niall: 

I know [Am ]I know [C ]I know [G ]for [D ]sure 

 

Chorus: x2 

[G]Everybody wanna steal my girl 

Everybody wanna take her heart away [Am ] 

Couple billion in the whole wide world [C ] 

Find another one 'cause [D ]she belongs to me 

 

[C]Na na na na na na (oh yeah) 

Na na na na na na (alright) 

Na [F ]na na na na na 

Na na na na na na 

She belongs to me 

 

Liam: 

[G]Kisses like queen her walk is so lean 

And every jaw drops 

When she's in those jeans alright [C ] 

Alright 

 

Louis: 

[G]I don't exist if I don't have her 

The sun doesn't shine 

The world doesn't turn alright [C ] 

Alright 

 

Niall: 

I know [Am ]I know [C ]I know [G ]for [D ]sure 

 

Chorus: x2 

[G]Everybody wanna steal my girl 

Everybody wanna take her heart away [Am ] 

Couple billion in the whole wide world [C ] 

Find another one 'cause [D ]she belongs to me 

 

Na [C ]na na na na na (oh yeah) 

Na na na na na na (alright) 

Na [F ]na na na na na 

Na na na na na na 

She belongs to me 

 

Harry 

She [Am]knows she [C ]knows 

That I never [G ]let her down [C ]before [G ] 

She [Am ]knows she [C ]knows 

That [D ]I'm never gonna let another 

take her love from me now 

 

Chorus: x2 

[G]Everybody wanna steal my girl 

Everybody wanna take her heart away [Am ] 

Couple billion in the whole wide world [C ] 

Find another one 'cause [D ]she belongs to me 

 

Na [C ]na na na na na (oh yeah) 

Na na na na na na (alright) 

Na [F ]na na na na na 

Na na na na na na 

She belongs to me 

 


Tags
Hợp âm liên quan
 • Ngày Này Năm Trước

 • Tiền Chỉ Là Tờ Giấy

 • Anh Vẫn Thứ Tha

 • Về Chốn Thiên Đường

 • Về Bên Em

 • Cố Quên Đến Bao Giờ

 • Biết Đến Bao Giờ

 • Vẽ Mùa Đông

 • Anh Sẽ Cố Gắng Hơn

 • Bến Đời Có Em

 • Bởi Vì Sao

 • Cupid Học Yêu

 • You And You Only

 • Tình Vẫn Chưa Yên

 • Thương

 • Lạc Bước