Pretty Girl

Điệu: ballad Lượt xem: 794 Người đăng: hieu25
Thể loại: Nhạc Trẻ Tông :
A#


Chorus 

I can[G]swear, I can[C]joke 

I[Am]say what's on my[D]mind 

If I[G]drink, if I[C]smoke 

I[Am]keep up with the[D]guys 

And you[G]see me holding[C]up my[Am]middlefinger to the[D]world 

Fuck your[G]ribbons and your[C]pearls 

[D]'Cause I'm not just a pretty[G]girl 

 

Verse1 

[G]I'm more than[C]just a picture 

I'm a daughter[Am]and a sister 

Sometimes[D]it's hard for me to[G]show 

[G]That I'm more than[C]just a rumor 

Or a song on[Am]your computer 

There's more[D]to me than[Am]people[G]know 

 

Pre-chorus 

[G]Some days I'm broke,[C]some days I'm rich[Am ] 

Some days I'm nice,[Em]some days I can be a bitch 

[G]Some days I'm strong,[C]some days I quit[Am ] 

I don't let it show, but[D]I've been through some shit 

 

Chorus 

I can[G]swear, I can[C]joke 

I[Am]say what's on my[D]mind 

If I[G]drink, if I[C]smoke 

I[Am]keep up with the[D]guys 

[G]And you see[C]me holding up my[Am]middlefinger to the[D]world 

Fuck your[G]ribbons and your[C]pearls[Am ] 

[D]'Cause I'm not just a pretty[G]girl 

 

Verse2 

[G]I'm more than just a[C]number 

I'm a hater,[Am]I'm a lover 

Sometimes it's[Em]hard for[Am]me to[G]show 

That I'm more than just a[C]title 

Or a comment going[Am]viral 

There's more[D]to me than[Am]people[G]know 

 

Pre-chorus 

[G]Some days I'm broke,[C]some days I'm rich[Am ] 

Some days I'm nice,[Em]some days I can be a bitch 

[G]Some days I'm strong,[C]some days I quit[Am ] 

I don't let it show, but[D]I've been through some shit 

 

Chorus 

I can[G]swear, I can[C]joke 

I[Am]say what's on my[D]mind 

If I[G]drink, if I[C]smoke 

I[Am]keep up with the[D]guys 

[G]And you see[C]me holding up my[Am]middlefinger to the[D]world 

Fuck your[G]ribbons and your[C]pearls[Am ] 

[D]'Cause I'm not just a pretty[G]girl 

 


Tags
Hợp âm liên quan
 • Biết Đến Bao Giờ

 • Tiền Chỉ Là Tờ Giấy

 • Cố Quên Đến Bao Giờ

 • Về Bên Em

 • Về Chốn Thiên Đường

 • Ngày Này Năm Trước

 • Anh Vẫn Thứ Tha

 • Vẽ Mùa Đông

 • Thương

 • Anh Sẽ Cố Gắng Hơn

 • Bởi Vì Sao

 • You And You Only

 • Bến Đời Có Em

 • Tình Vẫn Chưa Yên

 • Lạc Bước

 • Cupid Học Yêu