Picture Of You

Điệu: Ballad Lượt xem: 378 Người đăng: hieu25
Thể loại: Nhạc trẻ Tông :
C#

Verse: 

[Am7]Girl, I'm [G6]thinking of [Cadd9]you 

And I [Fmaj7]don't know [G6]what to [Am7]do 

Let me [G6]see into your [Fmaj7]mind 

Only [G6]you can de [Am7]cide 

Do u [G6]see in me a [Fmaj7]change? 

Got me [Fmaj7]whispe [G]ring your [Am7]name 

What is [G6]there in your [Fmaj7]heart? 

Tell me [G]right from the [Em7]start, I [Fmaj7]love you [E7 ] 

And [Am7]I'm thinking [G]of you [Dm7 ] 

Got me singing [C]my, my, my, my 

[G#]Please be [Gsus4]mine [G ] 

 

Chorus: 

Coz [C]I've got a picture of you in my [Am7]heart 

And a vision of you in my [Fmaj7]arms 

And I just can't de [A#]ny what's going 

[G]On in my soul and [C]

I can't let u walk [Am7]away 

Till you hear what I got to [Fmaj7]say 

[Em7]love u [Am7]more, [A#]more 

[Dm7]More than the [G]air I breathe 

 

Pre-Verse: 

[Am7 Gsus4 Fmaj7]Hmm 

[Am7 Gsus4 Fmaj7]hmmm 

 

Verse: 

[Am7]Take me [G6]back to the [C]start 

When you [Fmaj7]cap [G]tured my [Am7]heart 

You be [G]came my closest [Fmaj7]friend 

Said you'll [G]be there till the [Am7]end 

And I [G6]know that I was [Am7]wrong 

When [Fmaj7]I told you [G6]every [Am7]thing 

But there [G6]is one thing I [Fmaj7]kept 

In the [G]deepest part of [Em7]me 

I don't [C]know what you're feeling 

[E7]Cuz I know [Am7]my ship [G]is sin [Dm7]king 

Got me singing [C]my, my, my, my 

[G#]Please be [Gsus4]mine (please be [G]mine, yeah) 

 

Chorus: 

Coz [C]I've got a picture of you in my [Am7]heart 

And a vision of you in my [Fmaj7]arms 

And I just can't de [A#]ny what's going 

[G]On in my soul and [C]

I can't let u walk [Am7]away 

Till you hear what I got to [Fmaj7]say 

[Em7]love u [Am7]more, [A#]more 

[Dm7]More than the [G]air I breathe [C ] 

 

Bridge 

Oh.... [Am7 G]yeah..... 

[Fmaj7]How would I [G]know if you're [Am7]feeling what 

I'm [C]feeling [Fmaj7 ] 

I can only [G]hope that you're [Fmaj7]thinking [G]what I'm 

[Am7]thinking 

Of [Dm7]you [Gm7 D# ] 

[Dm]How would I know if you're feeling the same way I [A]do? 

 

Cos I..... 

Coz [D]I've got a picture of you in my [Bm7]heart 

And a vision of you in my [G]arms 

And I just can't de[C]ny what's going 

[A]On in my soul and [D]

I can't let u walk [Bm7]away 

Till you hear what I got to [G]say 

[F#m7]love u [Bm7]more, [C]more 

[Em7]More than the [A]air I (breathe) 

Coz [D]I've got a picture of you in my [Bm7]heart 

And a vision of you in my [G]arms 

And I just can't de[C]ny what's going 

[A]On in my soul and [D]

I can't let u walk [Bm7]away 

Trang 2 / 2

Till you hear what I got to [G]say 

[F#m7]love u [Bm7]more, [C]more 

[Em7]More than the [A]air I breathe [D ] 

 

Outtro: 

[Bm7 A G]Mmm 

[Bm7 A G]Oh yeah 

[Bm7 A G]ohh 

Picture of [G6]You 

 


Tags
Hợp âm liên quan
 • Ngày Này Năm Trước

 • Tình Vẫn Chưa Yên

 • Bến Đời Có Em

 • Cố Quên Đến Bao Giờ

 • Tiền Chỉ Là Tờ Giấy

 • Biết Đến Bao Giờ

 • Anh Vẫn Thứ Tha

 • Anh Sẽ Cố Gắng Hơn

 • Về Bên Em

 • Về Chốn Thiên Đường

 • Cupid Học Yêu

 • Thương

 • Lạc Bước

 • Vẽ Mùa Đông

 • You And You Only

 • Bởi Vì Sao