Thông tin chi tiết

Phơ Guitar Nux SOS Loop Looper Mini Pedal FLP-2 

Loop - Ghi âm tạo vòng lặp tối đa 5' Vỏ kim loại Chức năng hoàn tác / Làm lại 24 bit / 44,1 kHz Kiểm soát mức vòng lặp Công tắc bật / tắt với đèn LED trạng thái Jack đầu vào và đầu ra Yêu cầu nguồn điện 9 V DC 90 mA Kèm Móng Gảy DreamMaker.

- Thời gian vòng lặp tối đa là 5 phút.

- Để ghi đè lên riff, nhấn một lần duy nhất khi phát lại vòng lặp. Bây giờ đèn led sẽ chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, điều đó có nghĩa là sos looper lại ở trạng thái ghi âm và bạn rất tốt để đi.

- Nhấn và giữ footswitch dài hơn 1,5 giây để hoàn tác đoạn riff cuối cùng.

- Nhấn và giữ lại bước chân dài hơn 1,5 giây, điều này sẽ làm lại vòng lặp mà bạn vừa hoàn tác.

- Khi đèn led tắt. Nó có nghĩa là không có vòng lặp bây giờ trong sos. Bạn có thể bắt đầu xây dựng một vòng lặp mới. Trong trạng thái này, bước chân là để bỏ qua.

Tags

Đọc thêm

Sản phẩm tương tự Phơ Guitar Nux FLP-2 SOS Loop Looper Mini Pedal

  Phụ kiện phù hợp

  Bình luận và đánh giá về Phơ Guitar Nux FLP-2 SOS Loop Looper Mini Pedal

  0.0
  5
  0 đánh giá
  4
  0 đánh giá
  3
  0 đánh giá
  2
  0 đánh giá
  1
  0 đánh giá